Estructura

El cartipàs municipal, les delegacions de competències i els decrets de delegació de signatura (entre d'altres) conformen l'estructura administrativa de l'Ajuntament.