Oficines d’assistència en matèria de registre

En les oficines d'assistència en matèria de registre, els ciutadans i ciutadanes hi poden presentar les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que van dirigits a qualsevol Administració pública, ja sigui l'Administració general de l'Estat, l'Administració autonòmica o l'Administració local.

Les oficines d'assistència en matèria de registre assisteixen els registres electrònics generals perquè els interessats i interessades, en el cas que així ho vulguin, puguin presentar les seves sol·licituds en paper, les quals es convertiran a format electrònic.