Descripció

L’Ajuntament de Tarragona s’ha adherit a la Finestreta Única Empresarial (FUE), per tal que els tràmits relacionats amb la implantació de les activitats es puguin fer de manera telemàtica, i per tal de donar compliment a la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Més informació

Departament d'Obertura d'Establiments
Ajuntament de Tarragona

Rambla Nova, 59
43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 100

Per a qüestions lingüístiques:
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (text consolidat)

Centre de Normalització Lingüística de Tarragona
Pl. Imperial Tàrraco, 1, 2n
43001 Tarragona
Telèfon 977 243 527

Canal empresa