Verificació de documents electrònics

Mitjançant la introducció i validació del CSV (codi segur de verificació) se us permet la verificació i confrontació electrònica de documents impresos.

Amb la finalitat de detectar i evitar que "robots" puguin usar aquest servei autocompletant el formulari, li demanem que realitzi la següent validació:

Validació de documents de la Oficina virtual tributària

Els CSV de l'Oficina virtual tributària tenen una longitud de 16 caràcters. Aquest codi es mostra a la part inferior del document.

Validació de documents de l'Oficina virtual tributària