Tauler d'anuncis i edictes electrònics

En el Tauler municipal electrònic es poden consultar els edictes i anuncis, tant de matèries de competència municipal com d'altres administracions públiques que normativament així ho disposin. No obstant això, la informació continuarà disponible en el tauler oficial d'anuncis de l'organització.

L'accés no requerirà cap mecanisme especial d'acreditació de la identitat del ciutadà/ana. Es garanteix l'accés al tauler així com l'autenticitat, la integritat i la disponibilitat del seu contingut, segons les disposicions legals vigents.

Aquest tauler està operatiu les 24 hores del dia, durant tots els dies de l'any, excepte en el cas de les interrupcions que siguin necessàries per raons tècniques, de les quals s'informarà en l'apartat "Interrupcions de servei".