Perfil del contractant Ajuntament de Tarragona

El perfil del contractant és l'eina a través de la qual es facilita als interessats/ades informació sobre l'activitat contractual dels òrgans de contractació. S'assegura així la transparència i l'accés públic a la informació en aquesta matèria.