Data i hora oficial: dijous 26 de abril de 2018, 09:58:04
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
130 anuncis
Canvi del règim de dedicació de la consellera Sra. Cristina Guzmán
30/11/2015 08:50 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Establir que la Sra. Cristina Guzmán Roset exercirà el seu càrrec de consellera en règim d'assistències amb efectes 1 de desembre de 2015.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Martí
11/12/2015 12:54 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que resol deixar sense efecte el punt tercer de la part resolutiva del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2015, referida al règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Martí Font, fins a nova comunicació.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Régim de dedicació del conseller Sr. Pedro Sánchez Martínez
11/12/2015 12:38 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de 18 de novembre de 2015, pel qual s'estableix que el Sr. Pedro Sánchez Martínez exercirà el seu càrrec de conseller en règim de dedicació parcial amb efectes 20 de novembre de 2015.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació del conseller Sr. Xavier Puig
04/12/2015 10:18 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de 30 de setembre de 2015 pel qual s'estableix que el Sr. Xavier Puig Andreu exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial durant els mesos d'octubre i novembre de 2015 i a partir del dia 1 de desembre de 2015 tornarà a exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació del conseller Sr. Rubén Viñuales
04/12/2015 10:15 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2015 que estableix que el Sr. Viñuales exercirà el seu càrrec de conseller en règim de dedicació per assitències amb efectes 16 de juliol de 2015.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Martí
04/12/2015 10:07 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que resol deixar sense efecte el punt tercer de la part resolutiva del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2015, referent al règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Martí Font, fins a nova comunicació.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació dels consellers municipals
Anunci aprovació definitiva del projecte per a la implantació del pont de rentat a l'aparcament d'autobusos
22/10/2015 14:36 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del projecte per a la implantació del pont de rentat a l'aparcament d'autobusos

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci aprovació definitiva del projecte de canalitzacions de les aigües pluvials a la zona dels contenidors soterrats a diverses zones del nucli urbà de Tarragona
02/10/2015 12:16 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del projecte de canalitzacions de les aigües pluvials a la zona dels contenidors soterrats a diverses zones del nucli urbà de Tarragona

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci aprovació definitiva del projecte de renovació del col.lector del carrer Cervantes
10/08/2015 13:49 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del projecte de renovació del col.lector del carrer Cervantes

Termini d'exposició: Indefinit


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica