Data i hora oficial: diumenge 19 de febrer de 2017, 12:44:02
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
148 anuncis
Anunci aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució d'enderroc de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil
26/02/2016 13:03 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci d'aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució d'enderroc de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci períodes de cobrament 2016
25/02/2016 08:45 - Registre de publicació

Categoria: Tresoreria

Anunci dels períodes de cobrament dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva de l'any 2015 de l'Ajuntament de Tarragona

Termini d'exposició: 1 any

Anunci de les condicions a exigir en les autoritzacions d'ocupació temporal del domini públic municipal amb la instal·lació d'elements publicitaris fixats als fanals d'enllumenat de la via pública
16/02/2016 13:38 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret de 19 de gener de 2016 del tinent d'alcalde, conseller delegat i coordinador cap d'àrea de Territori on es determinen les condicions a exigir en les autoritzacions d'ocupació temporal del domini públic municipal amb la instal·lació d'elements publicitaris fixats als fanals d'enllumenat de la via pública.

Termini d'exposició: Indefinit

Canvi de règim de dedicació del conseller Sr. Pau Ricomà Vallhonrat
01/02/2016 10:38 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Anunci aprovació definitiva del projecte de videovigilància a la part baixa de Tarragona
12/01/2016 14:25 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del projecte de videovigilància a la part baixa de Tarragona

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci aprovació definitiva del complementari del projecte de moviments de terres de l'anella mediterrània jocs del Mediterrani 2017
12/01/2016 14:23 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del complementari del projecte de moviments de terres de l'anella mediterrània jocs del Mediterrani 2017

Termini d'exposició: Indefinit

Canvi de règim de dedicació de la consellera Sra. Sonia Orts
30/12/2015 14:45 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret de l'Alcaldia amb data 28 de desembre de 2015, que estableix que la consellera Sra. Sonia Orts Leiva exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva amb efectes 1 de gener de 2016.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Canvi del règim de dedicació de la consellera Sra. Cristina Guzmán
30/11/2015 08:50 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Establir que la Sra. Cristina Guzmán Roset exercirà el seu càrrec de consellera en règim d'assistències amb efectes 1 de desembre de 2015.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Martí
11/12/2015 12:54 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que resol deixar sense efecte el punt tercer de la part resolutiva del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2015, referida al règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Martí Font, fins a nova comunicació.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Régim de dedicació del conseller Sr. Pedro Sánchez Martínez
11/12/2015 12:38 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de 18 de novembre de 2015, pel qual s'estableix que el Sr. Pedro Sánchez Martínez exercirà el seu càrrec de conseller en règim de dedicació parcial amb efectes 20 de novembre de 2015.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica