Data i hora oficial: diumenge 19 de febrer de 2017, 12:42:03
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
148 anuncis
Borsa treball - Personal temporal Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST)
04/07/2016 11:32 - Registre de publicació

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Borsa de personal temporal de les següents especialitats: - Treballador/a social - Educador/a social - Agent d’acollida - Animador/a sociocultural - Auxiliar d’administració general. S'adjunten les bases i els annexos del procés selectiu. L'aportació de la titulació exigida en cada especialitat així com la relació dels mèrits (annex 7) i la seva acreditació documental no es presentaran amb la sol·licitud d'admissió, sinó que hauran de ser aportats per aquelles persones candidates que superin la fase d'oposició,

Termini d'exposició: Indefinit

 

 

Anunci aprovació definitiva del projecte de la passarel.la de vianants port-ciutat
02/05/2016 11:32 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del projecte de la passarel.la de vianants port-ciutat

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci aprovació definitiva del modificat de la fase II del projecte de reforma del Palau Municipal de Tarragona
02/05/2016 11:30 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci d'aprovació definitiva del modificat de la fase II del projecte de reforma del Palau Municipal de Tarragona

Termini d'exposició: Indefinit

Règim de dedicació de la consellera Beatriz Pérez Velasco
25/04/2016 10:35 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret de l'Alcaldia de data 18 d'abril de 2016 pel qual s'estableix que la consellera Beatriz Pérez exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Anunci aprovació definitiva del projecte bàsic d'urbanització de l'anella mediterrània dels jocs del Mediterrani del 2017
18/04/2016 14:08 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci d'aprovació definitiva del projecte bàsic d'urbanització de l'anella mediterrània dels jocs del Mediterrani del 2017

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci del resultat de la fase d'avaluació directiva del procés selectiu del lloc de treball de gerència de l'EMTP, SA
08/04/2016 10:15 - Registre de publicació

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Termini d'exposició: 6 dies hàbils

Anunci d'aprovació del lot 1 del projecte executiu d'urbanització de l'anella mediterrània dels jocs del Mediterrani del 2017
07/04/2016 14:23 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci d'aprovació del lot 1 del projecte executiu d'urbanització de l'anella mediterrània dels jocs del Mediterrani del 2017

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci aprovació definitiva del projecte de pavimentació i millora de la mobilitat de l'avinguda Ramón y Cajal
07/04/2016 14:22 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del projecte de pavimentació i millora de la mobilitat de l'avinguda Ramón y Cajal

Termini d'exposició: Indefinit

Régim de dedicació de les conselleres Inmaculada Rodríguez Moranta, Maria Isabel Negueruela Morales i del conseller José Luís Martín García
10/03/2016 14:11 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret de 29 de febrer de 2016, on s'estableix que les conselleres Inmaculada Rodríguez, Maria Isabel Negueruela i el conseller José Luís Martín, exerciran el seu càrrec en régim de dedicació parcial amb efectes 1 de març de 2016

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Anunci de les condicions a què s'han de sotmetre les autoritzacions d'ocupació del domini públic municipal amb motiu de realització de publicitat manual
01/03/2016 14:40 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret de 25 de febrer de 2016 del tinent d'alcalde, conseller delegat i coordinador cap d'àrea de Territori pel qual s'aproven les condicions a què s'han de sotmetre les autoritzacions d'ocupació del domini públic municipal amb motiu de realització de publicitat manual.

Termini d'exposició: Indefinit


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica