Data i hora oficial: dissabte 16 de desembre de 2017, 08:11:48
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
154 anuncis
Citació per compareixença en procediments de recaptació
03/11/2017 14:48 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 3 de novembre de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Denominar plaça de la Dona Treballadora
02/11/2017 09:11 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: 30 dies

Donar el nom de Josep M. Pujol i Barberà a un carrer de Tarragona
02/11/2017 08:54 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: 30 dies

Donar el nom de magistrat Francisco Querol Lombardero a un carrer de la ciutat
Modificació del decret d'Alcaldia de 3 de març de 2017, de Cartipàs Municipal.
24/10/2017 11:36 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Anunci exp. 566/16 Obertura d'Establiments
23/10/2017 14:17 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci de la sol·licitud de llicència ambiental per a la implantació de l'activitat de centre d'atenció primària, situada al c/Set, 36-38 baixos i tres plantes de Bonavista, a nom de l'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Borsa de treball temporal Auxiliars Administratius/ves recepcionistes PMET - Resolució recursos d'alçada
19/10/2017 12:53 - Registre de publicació

Categoria: Esports

Borsa de treball temporal Auxiliars Administratius/ves recepcionistes PMET - Resolució recursos d'alçada

Termini d'exposició: indefinit

Edicte informació pública obres millora Camp de Golf Costa Daurada
19/10/2017 12:52 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Exp.02.14/0243/000062/2017 Llic.Obres. Edicte informació pública per obres de millora del Camp de Golf Costa Daurada

Termini d'exposició: 30 dies a partir de l'endemà de la publicació al BOPT

Anunci informació pública exp. 192/17
11/10/2017 09:06 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci de la sol·licitud de llicència ambiental Annex II, per a la implantació de l'activitat de reciclatge de materials fabricats amb politereftatlat d'etilè (PET) - Envasos plàstics, situada al c/del Roure, 2 Polígon Entrevies, a nom de ALLPET MEDITERRANEO SL.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Informació pública
05/10/2017 14:36 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci de la sol·licitud per part de HIERROS Y METALES JIMENEZ SL, de canvi substancial per l'augment amb més del 50% els residus gestionats mitjançant valorització i transferència de residus perillosos i no perillosos i actualitzar els residus que es tenen autoritzats, de l'activitat ubicada al c/del Sofre, 22, nau A, del Pol. Riu Clar.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica