Data i hora oficial: dimarts 25 de juny de 2019, 05:56:07
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
161 anuncis
ANUNCI EXP. 2019/3/G106
08/04/2019 08:22 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci aprovació inicial de la derogació íntegra de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia de les activitats innòcues.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des de l'endemà de la publicació al BOP i DOGC

Documents associats:
Canvi en el règim de dedicació d'una consellera municipal
25/02/2019 08:31 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de data 19 de febrero de 2019, de canvi en el règim de dedicació de la consellera Beatriz Pérez Velasco, que passa d'exclusiva a parcial.

Termini d'exposició: Indefinit

Convocatòria borsa auxiliars d'atenció turística
12/02/2019 13:10 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Bases que regiran el concurs lliure per a la selecció d'una borsa d'auxiliars d'atenció turística pel Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, amb caràcter de personal interí o de durada determinada

Termini d'exposició: Un any

Modificació decret d'Alcaldia de 3 de març de 2017 de Cartipàs Municipal
11/02/2019 14:45 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Modificació del punt cinquè de la part resolutiva del Decret d’Alcaldia de data 3 de març de 2017, de Cartipàs Municipal.

Termini d'exposició: Indefinit

Canvi en el règim de dedicació d'una consellera municipal
08/02/2019 08:50 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de 23 de gener de 2019 de canvi en el règim de dedicació de la consellera Ivana Martínez que passa d'assistències a dedicació parcial.

Termini d'exposició: Indefinit

Tribunal del Jurat 2019/2020
30/01/2019 09:30 - Registre de publicació

Categoria: Població

Llista definitiva candidats a Tribunal del Jurat durant el període 2019/2020

Termini d'exposició: fins el 31/12/2020

Anunci aprovació definitiva de les obres compreses en el projecte de pavimentació del carrer Mallorca entre la plaça de Braus i la plaça Ponent de Tarragona
16/01/2019 16:20 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva de les obres compreses en el projecte de pavimentació del carrer Mallorca entre la plaça de Braus i la plaça Ponent de Tarragona

Termini d'exposició: Indefinit

Ordenació carrer Battestini
28/12/2018 14:07 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Decret 509/2018 del departament de Trànsit i Transports, que estableix que el carrer del Dr. Battestini sigui de sentit únic de circulació, amb entrada pel carrer de Pere Martell i sortida pel vial de servei de l'avinguda de Roma.

Termini d'exposició: 1 any

Entitats col·laboradores recaptació d'ingressos 2019
20/12/2018 12:41 - Registre de publicació

Categoria: Tresoreria

Relació d'entitats col·laboradores en la recaptació d'ingressos de l'Ajuntament de Tarragona per a l'any 2019.

Termini d'exposició: 1 any

Anunci referent a l'aplicació de la normativa municipal vigent als vehicles de mobilitat personal
10/12/2018 14:21 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret de 4 de desembre de 2018 del conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, i conseller delegat de Protecció Civil, referent a l'aplicació de la normativa municipal vigent als vehicles de mobilitat personal (VMP).

Termini d'exposició: Indefinit


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica