Data i hora oficial: dilluns 21 de agost de 2017, 10:18:54
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
148 anuncis
Ocupació privativa de l'espai públic necessari per a la instal·lació d'un ascensor exterior i rampes d'accés a l'immoble del carrer Goya 12 (exp. 122/2017).
Citació per compareixença en procediments de recaptació
26/07/2017 13:35 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 26 de juliol de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Informació pública de l'aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'actuació del Pla parcial urbanístic 1, Av. d'Andorra
26/07/2017 13:26 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 13 de juliol de 2017, va acordar, entre d'altres, aprovar inicialment els Estatuts i Bases d'actuació del Pla parcial urbanístic 1, Av. d'Andorra, presentats a tràmit per Inmocriteria Caixa SAU, que incorporen les esmenes assenyalades en l'informe emès per la cap de servei de Gestió Urbanística de data 15 de juny de 2017, i sotmetre'ls al tràmit d'informació pública.

Termini d'exposició: 1 mes

Ocupació privativa de part de la tercera planta de l'edifici 2 de la finca de la Imperial Tàrraco, 1 destinat a local de la Confederació General del Treball (exp. 206/17).
Citació per a notificació per compareixença
26/07/2017 11:36 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Decret de delegació de signatura de diversos consellers i conselleres
24/07/2017 12:53 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret de 12 de juliol de 2017, de delegació de diversos consellers i conselleres.

Termini d'exposició: Fins el 12 de setembre de 2017

Documents associats:
Agència Tributària - Dependència Regional de Recaptació
18/07/2017 11:35 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Anunci de cobrança relatiu als rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'any 2017. (Ref. interna 31/2017)

Termini d'exposició: Fins el 21 de novembre de 2017

Documents associats:
Anunci venda gestió directa 01/2017
13/07/2017 09:16 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de venda mitjançant gestió i adjudicació directa de béns immobles

Termini d'exposició: Fins al 28 de desembre de 2017

Anunci sobre la utilització amb caràcter exclusiu de gots de plàstic reutilitzables a totes les barres circumstancials que s'instal·lin per a les Festes de Sant Magí i Santa Tecla 2017
12/07/2017 14:07 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret del conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, de 3 de juliol de 2017 referent al condicionament de les barres circumstancials que s'instal·lin al domini públic municipal, durant els períodes de Festes de Sant Magí i de Santa Tecla a la utilització exclusiva de gots de plàstic reutilitzables, quedant expressament prohibits els gots de plàstic d'un sol ús.

Termini d'exposició: 3 mesos

Aprovació justificants entitats Ciutadanes 2016
12/07/2017 08:23 - Registre de publicació

Categoria: Entitats ciutadanes i participació social

Resolució d’aprovació dels justificants presentats pels beneficiaris de les subvencions a entitats ciutadanes de l’any 2016

Termini d'exposició: 01 de setembre de 2017


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica