Data i hora oficial: dilluns 23 de gener de 2017, 07:28:53
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
130 anuncis
Exp 2601-123499: Citació als interessats per compareixença audiència
02/12/2016 14:21 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 2601-123499

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació al BOE

Anunci exp. 800/16
30/11/2016 13:52 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci d'informació pública del projecte tramitat per part de l'Ajuntament de Tarragona, per a la implantació d'una piscina olímpica descoberta de 50m., a construir al c/Riu Siurana, s/n en l'àmbit de l'Anella Mediterrània de Camp Clar.

Termini d'exposició: 20 dies des del següent al de la publicació al BOP

Anunci pel qual es modifica el sentit de circulació del carrer de Ponç d'Icart de Tarragona
30/11/2016 13:46 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret del tinent d'alcalde, conseller delegat i coordinador cap d'Àrea de Territori, de 19 de maig de 2016, pel qual es modifica el sentit de circulació del carrer de Ponç d'Icart de Tarragona, establint el sentit únic de circulació des del carrer Baixada de Toro fins al carrer de La Unió.

Termini d'exposició: Indefinit

Edicte informació pública per llicència d'obres en sòl no urbanitzable
29/11/2016 14:33 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Exp. 102/2015, de Gas Natural, per obres sol.licitades per a la construcció d'una xarxa de gas a la urbanització Tamarit-Punta de la Mora.

Termini d'exposició: 1 mes a partir de la data següent de publicació al BOPT

Canvi de règim de dedicació de la consellera Sra. Laia Estrada
24/11/2016 14:24 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de data 15 de novembre de 2016, relatiu al canvi de dedicació de la consellera Sra. Laia Estrada Cañón, amb efectes 7 de novembre de 2016.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Salut Pública. Ordre de Neteja c/Cronista Sessé 13
22/11/2016 14:39 - Registre de publicació

Categoria: Salut pública i animals

S'ordena la neteja del balcó del c/ Cronista Sessé, num. 13, 3r 2a

Termini d'exposició: 45 díes hàbils

Anunci aprovació definitiva del projecte de reforma de la zona de vestidors de la piscina i serveis del Pavelló Poliesportiu Camp Clar de Tarragona
14/10/2016 13:20 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del projecte de reforma de la zona de vestidors de la piscina i serveis del Pavelló Poliesportiu Camp Clar de Tarragona

Termini d'exposició: Indefinit

Aprovació inicial Projecte urbanització recuperar topografia original antiga traça autovia A-7
12/09/2016 13:53 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

La Junta de Govern Local, en la sessió de data 2 de setembre de 2016, ha aprovat inicialment el "Projecte d'urbanització per a recuperar la topografia original de l'antiga traça de l'autovia A-7" de data 23 d'agost de 2016, redactat per l'Enginyer de Camins Municipal per encàrrec del Conseller de l'Àrea de Territori.

Termini d'exposició: 1 mes des de la publicació al BOPT

Documents associats:
Aprovació inicial Projecte urbanització Polígon Actuació 58a
13/09/2016 13:53 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 2 de setembre de 2016, ha acordat aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació 58a, presentat per LUVIRR SA i Iniciativas Inmobiliarias Tarraco SL, amb la determinació que en el moment de l'execució de les obres s'haurà de donar compliment al que han assenyalat els diferents serveis municipals.

Termini d'exposició: 1 mes des de la publicació al BOPT

Documents associats:
Aprovació definitiva projecte arranjament vials principals i millora de mobilitat zona interblocs de Sant Salvador
22/08/2016 14:12 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Aprovació definitiva projecte arranjament vials principals i millora de mobilitat zona interblocs de Sant Salvador

Termini d'exposició: Indefinit


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica