Data i hora oficial: dissabte 16 de desembre de 2017, 08:21:20
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
154 anuncis
Anunci Bases ampliació borsa de treball auxiliars d'atenció turística
07/11/2017 08:51 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Anunci de bases que regiran la convocatòria del procés selectiu per ampliar la borsa d'auxiliars d'atenció turística del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona amb caràcter de personal interí o de durada determinada

Termini d'exposició: 6 mesos

El termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu finalitza el dia 27 de novembre de 2017

Aprov. def. estatuts Associació adm. coop. definitiva PPU10
17/11/2017 08:35 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

La Junta de Govern Local en data 2 de novembre de 2017 a acordat l'aprovació definitiva dels estatuts de l'Associació administrativa de cooperació definitiva del PPU10, autovia de Reus.

Termini d'exposició: 1 mes

Delegació de signatura de la Sra. Ivana Martínez Valverde
16/11/2017 12:20 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret de data 16 de novembre de 2017, de delegació de la signatura de la consellera, Sra. Ivana Martínez Valverde, a favor de diversos consellers.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga de Tarragona, promogut per la societat SOUCA SA
15/11/2017 09:20 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: Un mes

Aprovació inicial i suspensió de la tramitació de llicències per acords de la Junta de Govern Local de dates 05.10.2017 i 26.10.2017

Documents associats:
Exp 2601-131863:Citació als interessats per compareixença audiència.
14/11/2017 11:40 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 2601-131863

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en en BOE

Exp 2601-131863:Citació als interessats per compareixença reposició.
14/11/2017 11:39 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 2601-131863

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE.

Anunci d'autorització de punts informatius a candidatures a les properes eleccions al Parlament de Catalunya 2017
09/11/2017 13:05 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret de 8 de novembre del conseller delegat d'ocupació del domini públic, mobilitat, accessibilitat i protecció civil, pel qual s'autoritza a les candidatures, coalicions i/o partits polítics que es presentin a les properes eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran el proper 21 de desembre de 2017, l'ocupació d'espais públics de la ciutat per tal que puguin instal·lar taules, punts o parades informatives.

Termini d'exposició: 45 dies naturals

Bases i condicions generals Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2017-2018
09/11/2017 12:14 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: fins al 15 de gener de 2018

Citació per compareixença en procediments de recaptació
09/11/2017 09:37 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 6 de novembre de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Suspensió potestativa de tramitacions i llicències als sòls ocupats per la prolongació del c/ Armanyà fins a la Baixada del Toro
07/11/2017 08:52 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 any

Acord del Consell Plenari de data 26.10.2017

Documents associats:

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica