Data i hora oficial: dissabte 16 de desembre de 2017, 08:15:57
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
154 anuncis
Anunci aprovació inicial del projecte de carril bici de connexió entre la platja del Miracle i l'Arrabassada pel passeig marítim de Rafael de Casanova
22/11/2017 12:19 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació inicial del projecte de carril bici de connexió entre la platja del Miracle i l'Arrabassada pel passeig marítim de Rafael de Casanova de Tarragona

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Anunci aprovació inicial del projecte per a la renovació de l'enllumenat públic de vapor de mercuri de la urbanització Cala Romana de Tarragona (lot 2)
22/11/2017 08:47 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació inicial del projecte per a la renovació de l'enllumenat públic de vapor de mercuri de la urbanització Cala Romana de Tarragona (lot 2)

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Anunci aprovació inicial del projecte per a la renovació de l'enllumenat públic de diversos carrers de Tarragona (Lot 1)
22/11/2017 08:46 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació inicial del projecte per a la renovació de l'enllumenat públic de diversos carrers de Tarragona (Lot 1)

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Anunci aprovació inicial del projecte de pavimentació al carrer Mallorca entre la plaça de Braus i la plaça Ponent de Tarragona
22/11/2017 08:44 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació inicial del projecte de pavimentació al carrer Mallorca entre la plaça de Braus i la plaça Ponent de Tarragona

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Exposició al públic cessió d'ús a precari finca 1653.
20/11/2017 13:20 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Exposició al públic la cessió d'us a precari de la finca 1653 de l'Inventari de Béns Immobles Municipal a la Coordinadora d'Entitats de les Comarques de Tarragona.

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Exposició al públic cessió d'ús a precari finca 856.
20/11/2017 13:19 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Exposició al públic l'expedient de cessió d'us a precari de la finca 856 a l'Associació Colours Fantasy.

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Exp 2601-131863 :Citació als interessats per compareixença contenciós.
20/11/2017 13:08 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 2601-131863

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE.

Exp 2601-131863:Citacio als interessats per compareixença reposició +terminis.
20/11/2017 13:07 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 2601-131863

Termini d'exposició: 15 dies naturalsdes de la data de publicació en el BOE.

Anunci per notificació infructuosa en expedient de responsabilitat patrimonial
17/11/2017 10:45 - Registre de publicació

Categoria: Assessoria jurídica

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Inici expedient per l'ocupació privativa de l'antiga escola Olga Xirinachs situada al camí de l'Oliva per la realització d'activitats de l'AMPA de l'escola Pax (exp. 208/2017).

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica