Data i hora oficial: diumenge 18 de març de 2018, 21:54:59
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
132 anuncis
OBERTURA D'ESTABLIMENTS
19/02/2018 11:57 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Sol.licitud de llicència ambiental per a la implantació de l'activitat d'emmagatzematge de residus CER 19219 i 19212, en una superfície a l'aire lliure de 4.020m2, ubicada al Moll de Cantabria, del Port d'aquesta ciutat.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Ordenança fiscal núm. 2, reguladora dels drets per ocupació de parades de venda en els mercats públics
08/02/2018 13:58 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora dels drets per ocupació de parades de venda en els mercats públics.

Termini d'exposició: Trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació al BOPT

Relació provisional admesos i exclosos ampliació borsa auxiliars d'informació turística
31/01/2018 13:16 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Anunci de relació provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu lliure d'ampliació de la borsa d'auxiliars d'atenció turística pel Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, amb caràcter de personal interí o de durada determinada

Termini d'exposició: dos mesos

Règim de dedicació del conseller Sr. Dídac Nadal Abad
29/01/2018 13:04 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de data 25 de gener de 2018, pel qual s'estableix que el conseller Sr. Dídac Nadal Abad exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Anunci aprovació definitiva del projecte de carril bici de connexió entre la platja del Miracle i l'Arrabassada pel passeig marítim de Rafael de Casanova
16/01/2018 08:05 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del projecte de carril bici de connexió entre la platja del Miracle i l'Arrabassada pel passeig marítim de Rafael de Casanova

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci aprovació definitiva del projecte per a la renovació de l'enllumenat públic de vapor de mercuri de la urbanització Cala Romana (Lot 2)
04/01/2018 09:38 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del projecte per a la renovació de l'enllumenat públic de vapor de mercuri de la urbanització Cala Romana (Lot 2)

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci aprovació definitiva del projecte per a la renovació de l'enllumenat públic de diversos carrers de Tarragona (Lot 1)
04/01/2018 09:38 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del projecte per a la renovació de l'enllumenat públic de diversos carrers de Tarragona (Lot 1)

Termini d'exposició: Indefinit

Entitats col·laboradores recaptació d'ingressos 2018
28/12/2017 12:25 - Registre de publicació

Categoria: Tresoreria

Relació d'entitats col·laboradores en la recaptació d'ingressos de l'Ajuntament de Tarragona per a l'any 2018

Termini d'exposició: 1 any

Anunci Bases ampliació borsa de treball auxiliars d'atenció turística
07/11/2017 08:51 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Anunci de bases que regiran la convocatòria del procés selectiu per ampliar la borsa d'auxiliars d'atenció turística del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona amb caràcter de personal interí o de durada determinada

Termini d'exposició: 6 mesos

El termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu finalitza el dia 27 de novembre de 2017

Delegació de signatura de la Sra. Ivana Martínez Valverde
16/11/2017 12:20 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret de data 16 de novembre de 2017, de delegació de la signatura de la consellera, Sra. Ivana Martínez Valverde, a favor de diversos consellers.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica