Data i hora oficial: diumenge 19 de febrer de 2017, 12:47:59
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
148 anuncis
Salut Pública. Denegació de llicència de gos i tràmit d'audiència
07/02/2017 13:24 - Registre de publicació

Categoria: Salut pública i animals

Es denega la llicència per la tinença de gos potencialment perillós i s'atorga el tràmit d'audiència

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Citació per compareixença en procediments de recaptació
06/02/2017 08:04 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 3 de febrer de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Anunci de la modificació puntual de les condicions que regeixen les autoritzacions de l'ocupació de la via pública amb terrasses i similars
03/02/2017 14:08 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret de 19 de gener de 2017 del tinent d'alcalde, conseller delegat i coordinador cap d'Àrea de Territori pel qual s'aprova la modificació parcial de les vigents condicions que han de regir les autoritzacions de l'ocupació de la via pública amb terrasses i similars dels establiments d'hostaleria i restauració de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació inicial del Pla especial urbanístic de concreció d'ús de l'"Edifici Telefònica", Rambla Nova 74, c/ Fortuny 1A
01/02/2017 14:04 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Aprovació inicial del Pla especial en l'àmbit de l'equipament sanitari "Residència Ponent"
01/02/2017 14:02 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Diputación Foral de Bizkaia
01/02/2017 13:20 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificaciones de diligencia de embargo relativas al expediente 014/2017. (Ref. interna 5/2017)

Termini d'exposició: 15 días hàbiles

Documents associats:
Gobierno de Aragón - Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
01/02/2017 13:19 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificación de procedimiento sancionador relativo al expediente TE/MON/2016/70-D. (Ref. interna 4/2017)

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Gobierno de Aragón - Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
01/02/2017 13:19 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificación de procedimiento sancionador relativo al expediente TE/MON/2016/70-E. (Ref. interna 3/2017)

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de recaptació
01/02/2017 13:18 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 31 de gener de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Anunci exposició al públic cessio us a precari local c/ Misser Sitges, 10
01/02/2017 10:17 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Anunci d'exposició al públic la cessió d'us a precari compartida del local situat als baixos del núm. 10 del carrer Misser Sitges de Tarragona

Termini d'exposició: 20 dies naturals


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica