Data i hora oficial: dilluns 26 de juny de 2017, 21:07:03
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
136 anuncis
Termini per a presentar reclamacions a la relació provisional de persones admeses i excloses
30/05/2017 15:08 - Registre de publicació

Categoria: Esports

Termini d'exposició: 30 dies

Delegació de signatura del Sr. Josep Maria Milà a favor de la Sra. Begoña Floria
30/05/2017 14:38 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Delegació de signatura del Sr. Josep Maria Milà a favor de la Sra. Begoña Floria Eseberri del 30 de maig al 5 de juny de 2017, ambdós inclosos

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Anunci BPH 04/15.b sol.licitants Exp. BPH 04/15.b
30/05/2017 08:08 - Registre de publicació

Categoria: Població

Comunicació a les persones sol.licitants el decret de data 20 de març de 2017, per la qual s'acorda la baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 04/15.b

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Comunicació a les persones sol.licitants el decret de data 22/03/2017, pel qual s'acorda la baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 06.15.b
30/05/2017 08:05 - Registre de publicació

Categoria: Població

Comunicació a les persones sol.licitants el decret de data 22/03/2017, pel qual s'acorda la baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 06.15.b

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Comunicació a les persones sol.licitants el decret de 21 de març de 2017, pel qual s'acorda la baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 05/15.b
29/05/2017 08:18 - Registre de publicació

Categoria: Població

Comunicació a les persones sol.licitants el decret de 21 de març de 2017, pel qual s'acorda la baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 05/15.b

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Baixes per caducitat del Padró Municipal d'Habitans 517
29/05/2017 08:18 - Registre de publicació

Categoria: Població

Baixes per caducitat de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants, exp. 101BBC.IA517

Termini d'exposició: 20 dies

Ordenar la prioritat de tramitació tots els expedients relacionats directament o indirectament amb la gestió directa de les llars d’infants municipals
26/05/2017 15:48 - Registre de publicació

Categoria: Ensenyament

Termini d'exposició: Indefinit

Composició tribunal qualificador borsa de personal laboral temporal auxiliars administratius/ves recepcionistes PMET
26/05/2017 14:49 - Registre de publicació

Categoria: Esports

Termini d'exposició: 60 dies

Documents associats:
Relació provisional de persones admeses i excloses de la borsa de treball personal laboral temporal auxiliars administratius/ves recepcionistes PMET
26/05/2017 14:06 - Registre de publicació

Categoria: Esports

Termini d'exposició: 30 dies

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de recaptació
18/05/2017 14:48 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 17 de maig de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia seguüent al de la publicació en el BOE


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica