Data i hora oficial: divendres 28 de abril de 2017, 15:56:38
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
151 anuncis
Informació pública de l'Ordenança reguladora dels serveis funeraris de l'Ajuntament de Tarragona
Edicte 07-04-2017 titulars de vehicles abandonats al dipòsit municipal
10/04/2017 13:34 - Registre de publicació

Categoria: Seguretat ciutadana

Relació de titulars de vehicles que han estat ingressats al dipòsit municipal sense que els seus propietaris els hagin retirat o hagin presentat al·legacions.

Termini d'exposició: 1 mes

Convocatòria del concurs serveis de temporada a les platges
10/04/2017 13:34 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci de la convocatòria del concurs per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges del municipi de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes

Edicte Titulars de vehicles abandonats en el dipòsit municipal
10/04/2017 13:16 - Registre de publicació

Categoria: Seguretat ciutadana

Edicte de data 16-09-2016 pel qual s'informa a diversos titulars de vehicles que es troben dipositats en el dipòsit municipal l'obligació d'enretirar-los en un termini determinat donat que en cas contrari seran tractats com a residus sòlids urbans.

Termini d'exposició: 1 mes

Procediment de notificació infructuosa en expedient de responsabilitat patrimonial núm. 288/2015
10/04/2017 09:04 - Registre de publicació

Categoria: Altres

Termini d'exposició: Dos mesos

Documents associats:
Canvi en el règim de dedicació de la consellera Beatriz Pérez Velasco
07/04/2017 10:07 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de data 3 d'abril de 2017, pel qual s'estableix el règim de dedicació de la consellera Beatriz Pérez Velasco

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Direcció General de la Policia
05/04/2017 11:53 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de l'acord d'iniciació i de la proposta de resolució d'expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana, començant per núm. d'identificació de la persona infractora 47807178E i acabant per 38112626Q. (Ref. interna 18/2017)

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Documents associats:
Setmana Santa 2017: actes i recorreguts
03/04/2017 14:45 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Autorització a ocupar el domini públic per a celebrar els actes propis de la Setmana Santa 2017, calendari i recorreguts.

Termini d'exposició: 1 mes

Relació de llicències del mes de gener
03/04/2017 13:45 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Relació de les llicències atorgades durant el mes de gener des del Departament d'Obertura d'Establiments.

Termini d'exposició: 2 mesos des de la seva publicació a la Seu

Ocupació privativa de domini públic de la finca del carrer Mercè Rodoreda 17 per construcció d'una residència de la tercera edat (exp. 233/14).

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica