Data i hora oficial: dilluns 21 de agost de 2017, 10:22:30
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
148 anuncis
Anunci de l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l'IMSST
01/08/2017 14:22 - Registre de publicació

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Exp 26030000000232 Anunci exposició al públic Padró 2on semestre 2017
01/08/2017 14:21 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

2603-232 Anunci d'exposició al públic i de cobrament en voluntària del segon semestre de 2017 dels padrons de l'impost sobre activitats econòmiques, de taxes i preus públics sobre activitats econòmiques, de l' impost sobre béns immobles de característiques especials, de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústega, i de les taxes i preus públics sobre la propietat urbana – guals i reserves d’espai –.

Termini d'exposició: 1 mes des de la data de publicació al BOPT

Exp 2601-129891: Citació als interessats per compareixença contenciós
31/07/2017 14:40 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 2601-129891

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació al BOE

Exp 2601-129891: Citació als interessats per compareixença reposició i teminis
31/07/2017 14:38 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 2601-129891

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació al BOE

Exp 2601-129891: Citació als interessats per compareixença reposició
31/07/2017 14:36 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 2601-129891

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació al BOE

Exp 2601-129891: Citació als interessats per compareixença audiència
31/07/2017 14:36 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 2601-129891

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació al BOE

Procediment de notificació infructuosa d'emplaçament a persona interessada en recurs contenciós administratiu
31/07/2017 12:21 - Registre de publicació

Categoria: Assessoria jurídica

Termini d'exposició: Un mes

Documents associats:
Anunci del Decret de 25 de juliol de 2017 pel qual s'aproven les actuacions de trànsit referents a l'ordenació del trànsit al Centre Històric de Tarragona
27/07/2017 12:36 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret de 25 de juliol de 2017 del conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, pel qual s'aproven les actuacions que figuren a la part expositiva d'aquest document referents a l'ordenació del trànsit al Centre Històric de Tarragona així com l'annex 2 sobre les condicions per a l'obtenció de la targeta de circulació i l'annex 3 referent al funcionament dels elements mecànics d'accés.

Termini d'exposició: Fins el 2 de gener de 2018

Borsa de treball d'auxiliars administratius/ves recepcionistes PMET- Audiència recursos d'alçada
27/07/2017 12:26 - Registre de publicació

Categoria: Esports

Borsa de treball d'auxiliars administratius/ves recepcionistes PMET- Audiència recursos d'alçada

Termini d'exposició: 30 dies

Sol.licitud llicència ambiental
27/07/2017 11:07 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci d'infomació pública de la sol·licitud de llicència ambiental per a la implantació d'una unitat de subministrament de carburants a vehicles, situada al c/Coure, 7 ctda. c/Granit, nau C-7 del Pol. Ind. Riu Clar, a nom de COMERCIAL SEA SA.

Termini d'exposició: 30 dies des del següent al de la publicació al BOP


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica