Data i hora oficial: dilluns 21 de agost de 2017, 10:21:15
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
148 anuncis
Delegació de signatura de la Sra. Inmaculada Rodríguez Moranta
08/08/2017 13:11 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret de 7 d'agost de 2017, de delegació de la signatura de la consellera Sra. Inmaculada Rodríguez Moranta, a favor de la consellera Sra. María Elisa vedrina Conesa, del dia 21 al 25 d'agost del 2017, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: fins el 28 d'agost de 2017

Documents associats:
Delegació de signatura del Sr. José Luís Martín García
08/08/2017 13:10 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret de 4 d'agost de 2017, de delegació de signatura del conseller Sr. José Luís Martín García, a favor del Sr. Pau Pérez Herrero del 14 al 25 d'agost del 2017, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: fins al 28 d'agost de 2017

Documents associats:
Delegació de signatura de diversos consellers
07/08/2017 11:21 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de data 1 d'agost de 2017, de delegació de la signatura de tota la documentació delegada per l'Alcaldia en el conseller Sr. José Juan Acero de Dios, del 20 al 27 d'agost de 2017, ambdós inclosos, i en la consellera Sra. María Elisa Vedrina Conesa, del 7 al 18 d'agost de 2017, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: Fins el 28/08/2017

Documents associats:
Modificació puntual del Pla d’ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit de la finca situada a l’avinguda Catalunya núm. 50
04/08/2017 13:52 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

El Consell Plenari, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2017, ha acordat assumir la Modificació puntual del Pla d’ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit de la finca situada a l’avinguda Catalunya núm. 50, i aprovar-la inicialment, així com la suspensió preceptiva de conformitat amb l'art. 73.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del Pla de millora urbana 13b Turó de la Budellera Sud
04/08/2017 13:51 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

El Consell Plenari, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2017, ha acordat aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del Pla de millora urbana 13b Turó de la Budellera Sud, redactada pel Servei de Coordinació d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal amb l’objecte de modificar les determinacions de l’Agenda i Estudi Econòmic pel que fa als àmbits Pla parcial urbanístic 1, Pla parcial urbanístic 40 i Polígon d’actuació urbanística 58a
04/08/2017 13:50 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

El Consell Plenari, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2017, ha acordat aprovar inicialment la Modificació puntual del POUM amb l’objecte de modificar les determinacions de l’Agenda i Estudi Econòmic pel que fa als àmbits Pla parcial urbanístic 1 (PPU-01), Pla parcial urbanístic 40 (PPU-40) i Polígon d’actuació urbanística 58a (PA-58a), redactat de forma conjunta el servei de Coordinació d’Urbanisme i el servei de Planejament Urbanístic.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Anunci per donar nom "Plaça de la Dona Treballadora" a una zona de Tarragona
02/08/2017 15:06 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: 1 mes

Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Serveis Territorials a Tarragona
02/08/2017 14:06 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de resolució de correcció d'errades de revocació de l'ajut destinat a la promoció de l'ocupació autònoma, relativa a l'expedient EA7 200/72/2011. (Ref. interna 32/2017)

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Anunci de l'aprovació inicial de la modificació dels estatus del Patronat Municipal d'Esports
01/08/2017 14:36 - Registre de publicació

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Anunci de l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Turisme
01/08/2017 14:25 - Registre de publicació

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Termini d'exposició: 30 dies hàbils


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica