Data i hora oficial: dilluns 26 de juny de 2017, 21:06:51
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
136 anuncis
Direcció General de la Policia
05/06/2017 14:18 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de l'acord d'iniciació i de la proposta de resolució d'expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana, començant per núm. d'identificació de la persona infractora X2753478X i acabant per Y2654317Q. (Ref. interna 25/2017)

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Documents associats:
Citació per a notificació per compareixença
05/06/2017 13:35 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificar per compareixença.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Epx. 68/2016 i 87/2016 d'Inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables
05/06/2017 13:34 - Registre de publicació

Categoria: Població

Exp. 68/2016 i 87/2016 d'inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables.

Termini d'exposició: 20 dies

BPE 77/2013 i 45/2015, baixes de la inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables
05/06/2017 13:33 - Registre de publicació

Categoria: Població

Exp. 77/2013 i 45/2015, baixes de la inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables.

Termini d'exposició: 20 dies

Ex. 260/11, requeriment de documenació per la baixa de Parella Estable
05/06/2017 11:24 - Registre de publicació

Categoria: Població

Requeriment de documentació per la baixa de la inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables.

Termini d'exposició: 20 dies

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de recaptació
05/06/2017 11:19 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 1 de juny de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Exp. BPH 10.15.baixes
02/06/2017 14:27 - Registre de publicació

Categoria: Població

Havent estat impossible practicar la notificació del decret de 10 de maig de 2017 de baixa del Padró Municipal d'Habitants, es notifica a les persones interessades l'esmentada resolució Exp. BPH 10.15.baixes

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Anunci dels resultats de l'examen realitzat el 31 de maig de 2017 per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista
01/06/2017 12:54 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci dels resultats emesos pel Tribunal Qualificador de l'examen realitzat el 31 de maig de 2017 per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista.

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per compareixença en procediments de recaptació
01/06/2017 11:18 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 31 de maig de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Exp. BPH 09.15.baixes
01/06/2017 08:20 - Registre de publicació

Categoria: Població

Havent estat impossible practicar la notificació del Decret de data 03/05/2017 de baixa del Padró Municipal d'Habitants, mitjançant aquest anunci es notifica Exp. BPH 09.15.baixes

Termini d'exposició: 20 dies hàbils


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica