Data i hora oficial: dimarts 17 de octubre de 2017, 03:55:05
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
130 anuncis
Comunicació a sol.licitants baixes Exp. BPH 03.16.b sol.licitants
28/09/2017 09:19 - Registre de publicació

Categoria: Població

Comunicació a sol.licitants baixes padró Exp. BPH 03.16.b

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Comunicació a sol.licitants baixa padró Exp. BPH 02.16.b Exp. BPH 02.16.b sol.licitants
28/09/2017 09:17 - Registre de publicació

Categoria: Població

Comunicació a sol.licitants baixa padró Exp. BPH 02.16.b

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Comunicació a sol.licitants baixes padró Exp. BPH 01.16.b
28/09/2017 08:46 - Registre de publicació

Categoria: Població

Comunicació a sol.licitants baixes padró Exp. BPH 01.16.b

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Comunicació a sol.licitants baixes padró Exp. BPH 12/15.b sol.licitants
27/09/2017 11:19 - Registre de publicació

Categoria: Població

Comunicació a sol.licitants baixes padró Exp. BPH 12/15.b sol.licitants

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Ajuntament d'Igualada
27/09/2017 09:36 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de vehicle amb matrícula 1380-BCD, dipositat al Dipòsit Municipal de Vehicles. (Ref. interna 36/2017)

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Anunci de notificació individual per notificació infructuosa en el PPU 10, Autovia de Reus
27/09/2017 09:21 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Anunci de notificació individual per notificació infructuosa en l'expedient per l'aprovació inicial per la Junta de Govern Local d'1 de juny de 2017, dels Estatuts de l'Associació administrativa de cooperació definitiva del PPU 10, Autovia de Reus, i sotmetre'ls al tràmit d'informació pública.

Termini d'exposició: 1 mes

Inici d'expedient per la concessió d'un espai destinat a la ciutat esportiva del Club Gimnàstic Tarragona a l'Anella Mediterrània (exp. 190/2017).
Inici d'expedient per la creació d'un aparcament de vehicles al carrer Johan Sebastian Bach adjacent al Club Natació Tàrraco (exp. 238/2017).
Citació per compareixença en procediments de recaptació
25/09/2017 08:20 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 20 de setembre de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Inici expedient per ocupació privativa d'un despatx a la planta baixa de l'edifici 0 de la plaça Imperial Tàrraco 1 destinat a un sidicat (exp. 250/16).

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica