Data i hora oficial: diumenge 18 de març de 2018, 22:09:09
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
132 anuncis
Anunci dels actes de la celebració de la Setmana Santa 2018
01/03/2018 14:49 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret del conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, i conseller delegat de Protecció Civil de 21 de febrer de 2018, pel qual s'autoritzen els actes i processons de la Setmana Santa de Tarragona de 2018 que es duran a terme des del dia 10 de març al 31 de març de 2018, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: 1 mes

Anunci de les condicions per a la venda de palmes i palmons any 2018
01/03/2018 14:31 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret del conseller delegat d'ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, i conseller delegat de Protecció Civil, d'1 de març de 2018, pel qual s'estableix el calendari per a la presentació de les sol·licituds, des de l'1 de març al 14 de març de 2018, ambdós inclosos, per prendre part del mercat no sedentari amb motiu de Rams, destinat a la venda de palmes i palmons.

Termini d'exposició: Fins el 19 de març de 2018

Nou tràmit d'informació pública del Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP40, PPU24 i platja Llarga de Tarragona
27/02/2018 08:19 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Acord de la Junta de Govern Local de data 15.02.2018

Termini d'exposició: 45 dies

Documents associats:
Anunci d'inici d'expedient per a ratificar la dissolució del Consorci de Serveis Bàsics de Salut
26/02/2018 11:26 - Registre de publicació

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Termini d'exposició: 30 dies naturals

Anunci del Decret de 23 de febrer de 2018 pel qual es convoca l'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista que se celebrarà el 30 de maig de 2018
23/02/2018 14:16 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret del conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, i conseller delegat de Protecció Civil, de 23 de febrer de 2018, pel qual es convoca l'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista que se celebrarà el 30 de maig de 2018, de 10 h a 12 h a l'IMET, ubicat a l'av. de Ramón y Cajal, número 70. Les sol·licituds es poden presentar a partir del 23 de febrer de 2018 fins el 6 d'abril de 2018 a les oficines de l'Omac de l'Ajuntament de Tarragona.

Termini d'exposició: Fins el 6 d'abril de 2018

Citació per compareixença en procediments de recaptació
23/02/2018 13:48 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 14 de febrer de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Bases generals que han de regir l’atorgament de subvencions per activitats i la promoció esportiva local
22/02/2018 09:48 - Registre de publicació

Categoria: Esports

Bases generals que han de regir l’atorgament de subvencions per activitats i la promoció esportiva local

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Citació per compareixença en procediments de recaptació
19/02/2018 14:22 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 14 de febrer de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de recaptació
19/02/2018 14:21 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 14 de febrer de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Salut Pública. Ordre de neteja c/ Gravina, 9, 3r 1a
19/02/2018 14:20 - Registre de publicació

Categoria: Salut pública i animals

S'ordena la neteja del c/ Gravina, , 3r 1a

Termini d'exposició: 45 dies hàbils


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica