Data i hora oficial: diumenge 18 de agost de 2019, 17:47:50
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
172 anuncis
Anunci per atorgar diploma al mèrit cultural a la Sra. Anna Ma. Mula Vicient
25/07/2019 08:20 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Delegació de signatura dels consellers i conselleres amb motiu de les vacances d'estiu 2019
24/07/2019 14:25 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Vacances dels consellers municipals estiu 2019 (Srs. Puig; Castaño i Pinedo)

Termini d'exposició: Fins el 2 de setembre de 2019

Notificació infructuosa CLD PPU 9
24/07/2019 13:35 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Notificació infructuosa en l'expedient per a l'aprovació del Compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació del PPU 9 sector nord, autovia de Reus.

Termini d'exposició: 1 mes

Modificació Anunci final procés selectiu Borsa Auxiliars Atenció Turística
19/07/2019 13:05 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Error de transcripció de dades que no afecta a la puntuació final

Termini d'exposició: 3 mesos

Anunci resultat procés selectiu Borsa auxiliars d'atenció turística
18/07/2019 14:55 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Anunci resultat del procés selectiu lliure per a la selecció d'una borsa d'auxiliars d'atenció turística del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, amb caràcter de personal interí o de durada determinada.

Termini d'exposició: 3 mesos

Anunci Aprovació definitiva Ordenança
18/07/2019 08:30 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Aprovació definitiva de la derogació íntegra de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'activitats innòcues.

Termini d'exposició: 30 dies

Documents associats:
Llicència ambiental 2019/87/O251
18/07/2019 08:25 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci d'informació pública de la sol·licitud de llicència ambiental per a la implantació de l'activitat d'estació de servei ubicada a l'Eix Transversal s/n del Port, a nom de MEROIL SA

Termini d'exposició: 20 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Citació per compareixença en procediments de recaptació
17/07/2019 08:40 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de data 12 de juliol de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE.

Exp 2601-156803 Edicte d'exposició al públic Padró 2on semestre 2019
16/07/2019 14:30 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Edicte d'exposició al públic i de cobrament en voluntària - segon semestre - dels padrons de l'exercici 2019 de l'Impost sobre activitats econòmiques, de les Taxes i dels Preus Públics, de les Taxes pel servei de recollida i eliminació d’escombraries , de l'Impost de Béns Immobles de Naturalesa Rústega, de l'Impost de Béns Immobles de Característiques Especials i dels Preus Públics i de les Taxes sobre la Propietat Urbans - guals i reserves d'espai.

Termini d'exposició: 1 mes des de la data de publicació al BOPT

Citació per compareixença en procediments de recaptació
16/07/2019 14:25 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 17 de juny de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica