Data i hora oficial: dilluns 23 de gener de 2017, 07:24:11
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
130 anuncis
Delegació de signatura del Sr. Josep Maria Milà a favor de la Sra. Ivana Martínez
03/01/2017 11:14 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Delegació de signatura del Sr. Josep Maria Milà a favor de la Sra. Ivana Martínez, del 2 al 5 de gener de 2017, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Suspensió de la tramitació de noves llicències, comunicats o declaracions responsables d'activitats relacionades amb els usos de restauració, recreatiu, musical i de lleure a l'àmbit de la Part Alta
27/12/2016 14:36 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Acord del Consell Plenari de data 23.12.16

Termini d'exposició: 1 any

Citació per compareixença en procediments de recaptació
23/12/2016 14:05 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 22 de desembre de 2016 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Aprovació inicial del Pla especial per generar un nou habitatge per divisió d'habitatge preexistent al carrer de la Nau núm. 13 de Tarragona, Principal 1ª
23/12/2016 14:05 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Acord de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2016

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de recaptació
23/12/2016 08:04 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 20 de desembre de 2016 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Institut Català del Sòl
22/12/2016 14:17 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Comercialització, en règim de compravenda, de la parcel·la 127-128 del sector Riu Clar, del terme municipal de Tarragona, i de la parcel·la 125-126 del mateix sector, en règim de lloguer amb opció de compra, propietat de l'Institut Català del Sòl. (Ref. interna 120/2016)

Termini d'exposició: Fins les 14:00 hores del dia 25/1/2017

Documents associats:
Anunci exposició al públic de l'avantprojecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona
22/12/2016 09:24 - Registre de publicació

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Termini d'exposició: 30 dies naturals

Inici exp. 363/14 per l'ocupació privativa de l'edifici situat al carrer Riu Llobregat 10 per centre de formació de discapacitats.
22/12/2016 09:22 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Termini d'exposició: vint dies hàbils

Inici exp. 302/14 d'aprovació dels plecs per l'adjudicació de l'activitat de bar al Teatre Tarragona.
22/12/2016 09:21 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Termini d'exposició: vint dies hàbils

Entitats col·laboradores recaptació d'ingressos 2017
21/12/2016 08:34 - Registre de publicació

Categoria: Tresoreria

Relació d'entitats col·laboradores en la recaptació d'ingressos de l'Ajuntament de Tarragona per a l'any 2017

Termini d'exposició: 1 any


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica