Data i hora oficial: dissabte 16 de desembre de 2017, 08:14:35
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
154 anuncis
Anunci per notificació infructuosa en expedient de responsabilitat patrimonial
01/12/2017 12:49 - Registre de publicació

Categoria: Assessoria jurídica

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Documents associats:
Anunci dels resultats de l'examen de la cartilla municipal de taxista de l'Ajuntament de Tarragona
30/11/2017 13:35 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci dels resultats de l'examen realitzat el 29 de novembre de 2017 per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista de l'Ajuntament de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació inicial de les bases per la convocatòria pública d'utilització dels camps de futbol municipals (exp. 170/2017)
Anunci exp. 436/17
28/11/2017 08:42 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci d'informació pública de la sol·licitud de llicència ambiental per a la implantació de l'activitat de reparació i manteniment de vaixells, ubicada al Moll de Pescadors, s/n nau C, a nom de PORT TARRACO WORKS SL.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Anunci exp. 435/17
28/11/2017 08:40 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci d'informació pública de la sol·licitud de llicència ambiental per a la implantació de l'activitat de reparació i manteniment de vaixells situada al Moll de Pescadors, s/n nau B

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Ajuntament de Tàrrega
27/11/2017 14:39 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de l'expedient 001/2017/2420/O123, de vehicle abandonat. ( Ref. interna 40/2017)

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Anunci per atorgar el diploma de mèrit cívic a SECOT
27/11/2017 14:15 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: Fins al 16 de desembre

Inici expedient d'ús privatiu de domini públic del camp de tir amb arc de Sant Salvador (exp. 290/2017)
27/11/2017 08:41 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Citació per compareixença en procediments de recaptació
23/11/2017 14:39 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 23 de novembre de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
23/11/2017 14:37 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 22 de novembre de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica