Data i hora oficial: dilluns 22 de abril de 2019, 08:45:15
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
164 anuncis
Sanitat. Criteris per les colònies de gats.
05/04/2019 08:32 - Registre de publicació

Categoria: Salut pública i animals

Decret per informació pública dels criteris a aplicar en les colònies de gats.

Termini d'exposició: fins el 22 de maig de 2019

Anunci referent a l'aprovació de la relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria d'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista
08/04/2019 12:32 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret del Conseller delegat d'ocupació del domini públic, mobilitat i accessibilitat, i conseller delegat de protecció civil pel qual s'aprova la relació de persones admeses i excloses a la convocatòria d'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista que se celebrarà a l'IMET el 30 de maig de 2019.

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

ANUNCI EXP. 2019/3/G106
08/04/2019 08:22 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci aprovació inicial de la derogació íntegra de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia de les activitats innòcues.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des de l'endemà de la publicació al BOP i DOGC

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de recaptació
08/04/2019 08:12 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 5 d'abril de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Aprovació definitiva de les Bases generals de concursos literaris i culturals per al foment de la igualtat de dones i homes
05/04/2019 09:22 - Registre de publicació

Categoria: Acció social i polítiques d'igualtat

Anunci de l'aprovació definitiva de les Bases generals de concursos literaris i culturals per al foment de la igualtat de dones i homes, aprovades inicialment per acord del Consell Plenari en sessió ordinària celebrada el 18 de gener de 2019. Durant el període d'informació pública no s'han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de cap tipus, per la qual cosa l'acord ha esdevingut definitiu i és procedent la publicació de l'acord i el text íntegre de les bases.

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per compareixença en procediments de recaptació
04/04/2019 08:07 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 2 d'abril de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Institut Català del Sòl
02/04/2019 09:42 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Comercialització mitjançant venda de la parcel·la núm. 114-115 del sector d'activitats econòmiques Riuclar. (Ref. interna 2019-7-G333)

Termini d'exposició: Fins el dia 30 d'abril de 2019

Anunci venda de llibres i roses Sant Jordi 2019
25/03/2019 13:06 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret del Conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat i Protecció Civil, de data 22 de març de 2019, pel qual s'aprova la distribució i procediment de tramitació de sol·licituds de les parades de venda de llibres i flors al tram central de la Rambla Nova i a la resta d'ubicacions a la via pública de titularitat municipal a la ciutat, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi; les instaàncies es podran presentar des de l'1 d'abril de 2019 fins el 12 d'abril de 2019, en ambdós inclosos.

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per compareixença en procediments de recaptació
29/03/2019 14:27 - Registre de publicació

Categoria: Tresoreria

Anunci de notificació de 27 de març de 2019 en procediments de recaptació. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença: Exp 2611-1357_Expedients
29/03/2019 08:27 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Publicació d'expedients corresponents a la gestió dels departaments de l'Impost de Bens Immobles i taxes sobre la propietat immobiliària de l'exercici 2018 i 2019

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica