Data i hora oficial: dissabte 07 de desembre de 2019, 19:08:06
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
129 anuncis
Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació del PP9
05/11/2019 13:36 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

La Junta de Govern Local de 21 d'octubre de 2019 ha acordat aprovar definitivament el compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació del PP9, en els mateixos termes en que es va aprovar inicialment.

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per compareixença en procediments de gestió tributària
30/10/2019 13:46 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de 30 d' octubre de 2019 en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
30/10/2019 13:46 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 24 d'octubre de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Aprovació inicial títol IV a incorparar al ROM
29/10/2019 13:16 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
29/10/2019 09:51 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora dels drets i taxes per serveis urbanístics
29/10/2019 09:51 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora dels drets i taxes per serveis urbanístics.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Anunci referent a l'alta d'un nou element de control d'accés a la plaça de Verdaguer de Tarragona
29/10/2019 09:46 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret del Tinent d'Alcalde, Coordinador de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Seguretat, de data 28 d'octubre de 2019 pel qual es dóna d'alta un nou sistema de control telefònic, al carrer de Joan Maragall, amb la finalitat de regular l'accés a la plaça de Verdaguer.

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci de notificació de 25 d'octubre de 2019 en procediment de notificació infructuosa en expedient de Responsabilitat Patrimonial
28/10/2019 13:51 - Registre de publicació

Categoria: Assessoria jurídica

Termini d'exposició: 2 mesos

Documents associats:
Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de l'impost sobre béns immobles
24/10/2019 10:51 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'ordenança fiscal núm. 14, reguladora de l'impost sobre béns immobles.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries
24/10/2019 10:46 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica