Data i hora oficial: dimarts 17 de octubre de 2017, 03:53:52
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
130 anuncis
Anunci del Decret de 6 d'octubre de 2017 referent a la relació provisional de persones admeses i excloses a l'examen de la cartilla municipal de taxista novembre de 2017
09/10/2017 13:37 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret de 6 d'octubre de 2017 pel qual s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria d'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista que se celebrarà el 29 de novembre de 2017 a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET).

Termini d'exposició: Fins el 24 d'octubre de 2017

Anunci del Decret de 5 d'octubre referent a la venda de flors amb motiu de la festivitat de Tots Sants 2017
09/10/2017 13:36 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret de 5 d'octubre pel qual s'aprova la relació de punts de venda de flors amb motiu de la festivitat de Tots Sants 2017.

Termini d'exposició: 1 mes

Anunci del Decret de 5 d'octubre de 2017 referent a la cocció i venda de castanyes amb motiu de la festivitat de Tots Sants 2017
09/10/2017 13:35 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del Decret de 5 d'octubre de 2017 pel qual s'aproven les condicions i la relació de punts de cocció i venda de castanyes amb motiu de la festivitat de Tots Sants 2017.

Termini d'exposició: 1 mes

Informació pública
05/10/2017 14:36 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci de la sol·licitud per part de HIERROS Y METALES JIMENEZ SL, de canvi substancial per l'augment amb més del 50% els residus gestionats mitjançant valorització i transferència de residus perillosos i no perillosos i actualitzar els residus que es tenen autoritzats, de l'activitat ubicada al c/del Sofre, 22, nau A, del Pol. Riu Clar.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Anunci de notificació individual per notificació infructuosa en el PAU 102 Parcel·les Iborra
05/10/2017 12:29 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Anunci de notificació individual per notificació infructuosa de l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de juny de 2017 d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del PAU 102, Parcel·les Iborra.

Termini d'exposició: 1 mes

Ban Catàleg Infraccions de Trànsit 2017
05/10/2017 12:28 - Registre de publicació

Categoria: Seguretat ciutadana

Aprovació del Catàleg d'Infraccions de Trànsit 2017 de la Consellera de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de 21 de setembre de 2017.

Termini d'exposició: 1 mes

Diputación Foral de Bizkaia - Departamento de Hacienda y Finanzas
02/10/2017 13:59 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificación de acto administrativo relativo al expediente 180/2017. (Ref. interna 37/2017)

Termini d'exposició: 15 días hábiles

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de recaptació
29/09/2017 13:28 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 29 de setembre de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Comunicació a sol.licitants baixes padró Exp. BPH 11/15.b sol.licitants
29/09/2017 13:23 - Registre de publicació

Categoria: Població

Comunicació a sol.licitants baixes padró Exp. BPH 11/15.b sol.licitants

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Citació per compareixença en procediments de recaptació
28/09/2017 09:22 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 27 de setembre de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica