Data i hora oficial: diumenge 17 de febrer de 2019, 05:25:24
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
140 anuncis
Notificació infructuosa imposició servitud de pas Rodolat del Moro
11/02/2019 08:45 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Anunci de notificació infructuosa en l'expedient d'imposició de servitud de pas a la urbanització Rodolat del Moro.

Termini d'exposició: 1 mes

Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic
08/02/2019 11:10 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Aprovació provisional de la modificació de l'article 4 de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per la prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic.

Termini d'exposició: Trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació al BOPT

Canvi en el règim de dedicació d'una consellera municipal
08/02/2019 08:50 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de 23 de gener de 2019 de canvi en el règim de dedicació de la consellera Ivana Martínez que passa d'assistències a dedicació parcial.

Termini d'exposició: Indefinit

Citació per compareixença en procediments de recaptació
07/02/2019 14:20 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 5 de febrer de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Informació Pública desafectació i cessió finca 973 per centre escolar
05/02/2019 10:00 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Informació Pública corresponent a la desafectació i posterior cessió de la finca 973 situada al carrer Narcis Oller a la Generalitat de Catalunya per a la construcció d'un centre escolar.

Termini d'exposició: 30 dies naturals

Baixes per caducitat del Padró BBC101.B18
05/02/2019 09:55 - Registre de publicació

Categoria: Població

Exp. BBC101.B18 Baixes per caducitat de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants.

Termini d'exposició: 20 DIES

Exp 2601-150097: Citació als interessats per compareixença
05/02/2019 09:50 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 26010000150097

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE

Aprovació definitiva modificació estatuts Consorci Normalització Lingüística
05/02/2019 09:50 - Registre de publicació

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Anunci corresponent a l'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci de Normalització Lingüística

Termini d'exposició: 1 mes

Diputación Foral de Bizkaia
05/02/2019 09:30 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Citación por comparecencia para notificación de diligencia de embargo relativa al axpediente 234/2018. (Ref. interna 2019-2-G333)

Termini d'exposició: 15 días hábiles

Tribunal del Jurat 2019/2020
30/01/2019 09:30 - Registre de publicació

Categoria: Població

Llista definitiva candidats a Tribunal del Jurat durant el període 2019/2020

Termini d'exposició: fins el 31/12/2020


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica