Data i hora oficial: dissabte 07 de desembre de 2019, 19:10:11
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
129 anuncis
Baixa del padró municipal d'habitants BPH 05.17
22/11/2019 08:26 - Registre de publicació

Categoria: Població

Anunci de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants segons relació adjunta expedient BPH 05.17

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Ajuntament de Valls
21/11/2019 14:01 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Anunci relatiu a notificació de tramitació d'expedient d'execució subsidiària núm. 19023. (Ref. interna 2019/25/G333)

Termini d'exposició: 1 mes

Ajuntament de Valls
21/11/2019 13:56 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Anunci relatiu a notificació de tramitació d'expedient d'execució subsidiària núm.19025. (Ref. interna 2019/24/G333)

Termini d'exposició: 1 mes

Baixa del padró municipal d'habitants BPH 01.17
19/11/2019 11:21 - Registre de publicació

Categoria: Població

Baixa d'ofici del padró municipal d'habitants expedient BPH 01.17

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Constitució Junta Compensació Provisional PPU-62, Sector Culubret
15/11/2019 08:41 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

L’alcalde, per decret de 28 d’octubre de 2019, ha resolt, entre d’altres, aprovar la constitució de la Junta de Compensació Provisional del Pla Parcial Urbanístic 62, Sector Culubret.

Termini d'exposició: 1 mes

Anunci Convocatòria Premis Literaris 2019-2020
14/11/2019 15:01 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: fins al 15 de gener de 2020

Citació per compareixença en procediment de gestió tributària
14/11/2019 13:31 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de 13 de novembre de 2019 en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Anunci de l'inici d'expedient per autoritzar l'ús privatiu de domini públic de la finca 1148 situada al vial de serveis de l'autovia de Salou
12/11/2019 09:11 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Decret d'Alcaldia de 7 de novembre de 2019, de Cartipàs municipals
08/11/2019 13:36 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de recaptació
07/11/2019 15:31 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 6 de novembre de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica