Data i hora oficial: dimarts 25 de juny de 2019, 06:29:46
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
161 anuncis
Anunci Bans Sant Joan 2019
10/06/2019 08:35 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: Fins al dia 30 de juny de 2019

Anunci de les baixes per caducitat de la inscripció padró habitants
07/06/2019 12:35 - Registre de publicació

Categoria: Població

Baixes per caducitat de la inscripció en el Padró municipal d'habitants, E101BBC.519

Termini d'exposició: 20 dies

Anunci d'inici d'expedient per l'autorització d'ús privatiu de la finca 1896 del Cr. Pere Agustí Altisent
07/06/2019 09:20 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Aprovació definitiva Estatuts de la JC del PAU 24b
05/06/2019 13:40 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Anunci d'aprovació definitiva dels Estatuts i bases d'actuació de la Junta de compensació del PAU 24b Càmping de l'Arrabassada, i publicació dels Estatuts i bases.

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per a notificació per compareixença
04/06/2019 13:48 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per compareixença.

Termini d'exposició: 1 mes

Anunci aprovació definitiva projecte reforma i rehabilitació escola Miracle
04/06/2019 13:48 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva projecte reforma i rehabilitació escola Miracle de Tarragona

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci dels resultats emesos pel Tribunal qualificador de l'examen realitzat per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista
03/06/2019 11:03 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci dels resultats emesos pel Tribunal qualificador de l'examen realitzat el 30 de maig de 2019 per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista de l'Ajuntament de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per compareixença en procediments de recaptació
31/05/2019 09:03 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 30 de maig de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Anunci llicència ambiental
30/05/2019 08:23 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Sol.licitud de llicència ambiental per a la implantació de l'activitat de magatzem per al lloguer d'autocars, oficines i manteniment preventiu i rentat d'autocars propis de l'empresa, situada al c/Estany, naus B-52-57 del Pol. Ind. Riu Clar, a nom de AUTOCARES NIKA SL

Termini d'exposició: 20 dies a comptar des del següent a la publicació al BOP

Anunci d'inici d'expedient per a autoritzar l'ocupació privativa d'espais als edificis 2, 3 i 4 de la plaça Imperial Tàrraco núm.1, d'un centre educatiu
29/05/2019 09:48 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Termini d'exposició: 20 dies hàbils


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica