Data i hora oficial: dissabte 16 de desembre de 2017, 08:22:56
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
154 anuncis
Notificació de decret de data 12/4/17dictat en expedient 188/16
13/12/2017 08:26 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Notificació de decret de data 12/4/17dictat en expedient 188/16

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 12/4/17dictat en expedient 188/16 on s'imposa multa coercitiva per incompliment de l'ordre de tancament del solar al Ptge. Santa Isabel, 69

Salut Pública. Ordre de neteja Av. Ramon y Cajal, 21
13/12/2017 08:24 - Registre de publicació

Categoria: Salut pública i animals

S'ordena la neteja de la Terrassa i pati de l'immoble situat a l'Av. Ramon y Cajal, 21, 1r 6a

Termini d'exposició: 45 dies hàbils

Exposició definitiva meses i locals electorals
11/12/2017 10:14 - Registre de publicació

Categoria: Població

Exposició definitiva de la relació de meses i locals electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017.

Termini d'exposició: de l'11/12 al 21/12, ambdós inclosos

Exp. 101BBC/IA.A17 Baixes per caducitat
07/12/2017 12:51 - Registre de publicació

Categoria: Població

Exp. 101BBC/IA.A17, baixa per caducitat de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants.

Termini d'exposició: 10 dies

Modificació puntual del POUM a l'àmbit del PPU43, sector Mas Sorder
07/12/2017 12:48 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 mes

El Consell Plenari ha assumit i aprovat inicialment la modificació per acord de data 17 de novembre de 2017

Documents associats:
Concessió de llicència de parcel·lació urbanística
07/12/2017 12:46 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Llicència de parcel·lació consistent en la segregació i posterior agrupació de les parcel·les núm. 45, 46 i 47 del c/ Roca Bruna, núm. 24, 26-28 de la Urb. Entrepins.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Concessió de llicència de parcel·lació urbanística
07/12/2017 12:45 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Llicència de parcel·lació urbanística per tal de dividir la finca situada al c/ Cantallops, 18 - Urb. Entrepins- en dues finques

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Ministeri de Foment - Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya
01/12/2017 12:47 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Informació pública de l'aprovació provisional del Projecte del Traçat: "Autovia del Mediterrani, A-7. Tram: La Mora - La Pobla de Montornès", clau 12-T-3750. (Ref. interna 41/2017)

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

La documentació relativa a aquest anunci  en format paper es trobarà a la disposició de qui vulgui consultar-ho a  l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania situada al número 59 de la Rambla Nova de Tarragona.

HORARIS:

  • De dilluns a dijous, de 9 a 19 hores.
  • Divendres, de 9 a 14 hores.
  • Dissabte, de 10 a 13 hores.
  • Vigílies de festa, de 9 a 14 hores.

 

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de recaptació
04/12/2017 09:52 - Registre de publicació

Categoria: Tresoreria

Anunci de notificació de 27 de novembre de 2017 en procediments de recaptació. Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent a la publicació en el BOE

Exp. BPE 9.10, 325.11, 70-105-138.14
01/12/2017 12:51 - Registre de publicació

Categoria: Població

Baixa de la inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables.

Termini d'exposició: 15 dies


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica