Data i hora oficial: dilluns 21 de agost de 2017, 10:24:42
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
148 anuncis
Anunci resultat primer exercici i convocatòria a segon exercici
17/08/2017 11:55 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Concurs lliure per a la selecció d'una borsa d'auxiliars d'atenció turística del Patronat municipal de Turisme, amb caràcter de personal interí o de durada determinada

Termini d'exposició: Un mes

Ajuntament de Constantí
16/08/2017 12:50 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de convocatòria per cobrir la vacant de Jutge de Pau substitut del terme municipal de Constantí. (Ref. interna 33/2017).

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Documents associats:
Anunci data proves Borsa d'auxiliars d'atenció turística
11/08/2017 07:16 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Anunci convocatòria a les persones aspirants admeses definitivament al concurs lliure per a la selecció de personal d'auxiliars d'informació turística per a la realització del primer i del segon exercici

Termini d'exposició: Un mes

Anunci designació Tribunal qualificador Borsa auxiliars d'atenció turística
11/08/2017 07:14 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Anunci designació Tribunal qualificador per a la selecció d'una Borsa d'auxiliars d'atenció turística del Patronat Municipal de Turisme amb caràcter de personal interí o de durada determinada

Termini d'exposició: Un mes

Anunci aprovació relació definitiva persones admeses i excloses a borsa de treball d'auxiliars d'atenció turística
11/08/2017 07:13 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Anunci aprovació relació definitiva persones admeses i excloses al Concurs lliure per a la selecció d'una borsa d'auxiliars d'atenció turística pel Patronat Municipal de Turisme, amb caràcter de personal interí o de durada determinada

Termini d'exposició: Un mes

Anunci per atorgar el títol de fill predilecte
11/08/2017 07:12 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Acord de la Junta de Govern Local de concedir llicència d'ús especial de domini públic de la finca "Hostal del Sol"
09/08/2017 13:15 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Incoació d'expedient d'expropiació forçosa de la finca de RC 7838703CF4583G0001ZR, situada al carrer Vint-i-sis de Bonavista
09/08/2017 13:13 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

La Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2017, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar el projecte d’expropiació forçosa de la finca RC núm. 7838703CF4583G0001ZR, situada al carrer Vint-i-sis de Bonavista, propietat d’Impames, 2000, S.L, així com, incoar expedient per l’expropiació forçosa de la finca descrita, respecte de la qual es declara la utilitat pública i la necessitat de la seva ocupació.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Incoació d'expedient d'expropiació forçosa de la finca de RC 0233610CF5503C0001IJ situada al c/ Riu Glorieta, 12 de Tarragona
09/08/2017 13:12 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

La Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar el projecte d’expropiació forçosa de la finca de RC núm. 0233610CF5503c0001IJ, situada al carrer Riu Glorieta, 12 propietat de Miquel Carré Aguiló, i els germans Joaquin, Maria Rosario i Maria Teresa Pallarès Carré per estar destinats part dels terrenys en el POUM a sistema viari clau 5, així com, incoar expedient per l’expropiació forçosa de la finca descrita, respecte de la qual es declara la utilitat pública i la necessitat d'ocupació.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Citació per compareixença en procediments de recaptació
09/08/2017 12:54 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 8 d'agost de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica