Data i hora oficial: dijous 28 de maig de 2020, 10:42:36
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
140 anuncis
Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
20/04/2020 12:13 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Anunci de la suspensió parcial i temporal de l'oferta del servei de taxis a la ciutat de Tarragona
09/04/2020 11:56 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret de la Tinenta d'Alcalde i Consellera delegada de Districtes, Nova ciutadania, Domini Públic, Llicències i Comunicacions Ambientals de 8 d'abril de 2020, pel qual s'acorda la suspensió parcial i temporal de l'oferta del servei de taxis a la ciutat de Tarragona.

Termini d'exposició: Indefinit

Ajuntament de Viladecans
06/04/2020 12:01 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Publicació complementària a l'anunci relatiu a la relació de vehicles ingressats al dipòsit Municipal de vehicles de Viladecans, que es troben en situació d'abandonament.(Ref. interna 2020/04/G333)

Termini d'exposició: Indefinit

Agència Catalana de l'Aigua
06/04/2020 11:51 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Publicació complementària a la informació pública del Projecte constructiu del nou col·lector de la riera de Gaià del sistema de sanejament d'Altafulla i sanejament del sector nord-est del Catllar (Tarragonès) i de la llista de béns i drets afectats per les obres, clau LSA.00285/01.P-AP18-01 (Ref. interna 2020/3/G333)

Termini d'exposició: Indefinit

Serveis de temporada 2020 a les platges del municipi
03/04/2020 10:26 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Informació als adjudicataris de serveis de temporada a les platges del municipi, sobre l'inici de la temporada 2020 derivada de la situació d'estat d'alarma en vigor.

Termini d'exposició: 3 mesos

Avocar les competències delegades a favor de la Junta de Goven Local
01/04/2020 09:56 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Avocar les competències que per Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019 havien estat delegades a favor de la Junta de Govern Local.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Concurs Imatge gràfica festes Sant Magí 2020
31/03/2020 13:06 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: Fins al 7 de maig 2020

Edicte d'exposició al públic del padró del 1er semestre de 2020
31/03/2020 08:16 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Edicte d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons del primer semestre de 2020 corresponents a l'Impost de vehicles de tracció mecànica i l'Impost sobre béns immobles.

Termini d'exposició: 1 mes des de la data de publicació al BOPT

Documents associats:
Sanitat. Inspeccions d'establiments alimentaris
31/03/2020 08:11 - Registre de publicació

Categoria: Salut pública i animals

Consideració de serveis bàsics les inspeccions a establiments alimentaris durant l'estat d'alarma sanitària.

Termini d'exposició: 30 dies

Anunci de l'Ajuntament de Tarragona per a les persones interessades en presentar-se a la convocatòria d'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista
28/03/2020 11:21 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret de la Tinenta d'Alcalde i Consellera delegada de Districtes, Nova ciutadania, Domini Públic, Llicències i comunicacions Ambientals, de 27 de març de 2020, pel qual es posa de manifest la interrupció del termini per a la presentació d'instàncies, referent a l'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista que finalitzava el 27 de març de 2020, així com la suspensió de l'examen previst per al dia 28 de maig de 2020, del qual es fixarà una nova data i es publicarà en el seu degut moment.

Termini d'exposició: Indefinit


Seu Electrònica