Data i hora oficial: diumenge 18 de març de 2018, 22:03:15
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
132 anuncis
Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM de Tarragona Teatre romà, Cases Barates i Sant Pere i Sant Pau i suspensió de llicències
13/03/2018 09:30 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació per acord del Consell Plenari de data 26.02.2018

Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM a la zona del centre històric de la Part Alta de Tarragona i suspensió de llicències
13/03/2018 09:30 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació per acord del Consell Plenari de data 26.02.2018

Citació per compareixença: Exp 2601-136276 Reposició
09/03/2018 14:50 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Citació als interessats per a éssers notificats per compareixença expedients de l'Impost de Béns Immobles i Taxes i Preus Públics sobre la Propietat Immobiliària

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Citació per compareixença: Exp 2601-136276 Contenciós
09/03/2018 14:50 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Citació als interessats per a éssers notificats per compareixença expedients de l'Impost de Béns Immobles i Taxes i Preus Públics sobre la Propietat Immobiliària

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Citació per compareixença: Exp 2601-136276 Audiència
09/03/2018 14:50 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Citació als interessats per a éssers notificats per compareixença, expedients de l'Impost de Béns Immobles i Taxes i Preus Públics sobre la Propietat Immobiliària

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Central de Recaudación - Recaudacón Ejecutiva de Derechos y Obligaciones de Granada
09/03/2018 11:45 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Exposición pública de los padrones anuales para la cuota de Administración y Reparto Ordinario para el ejercicio 2017 de la Comunidad de Regantes la Peza. (Ref. interna 5/2018)

Termini d'exposició: 20 días hábiles

Documents associats:
101BBC.218 Baixes per caducitat
09/03/2018 09:50 - Registre de publicació

Categoria: Població

Exp. 101BBC.218 Baixes per caducitat de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants.

Termini d'exposició: 20 dies

Ban de l'Alcaldia de bones pràctiques Setmana Santa 2018
06/03/2018 08:54 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Ban pel qual s'estableixen les recomanacions als propietaris d'establiments de restauració, veïns i assistents en general, per tal de garantir la seguretat de les persones i dels béns, evitar conseqüències negatives i aconseguir entre tots el màxim lluïment i solemnitat dels actes de Setmana Santa 2018.

Termini d'exposició: 1 mes

Anunci de notificació infructuosa en expedient de Responsabilitat Patrimonial
05/03/2018 14:01 - Registre de publicació

Categoria: Assessoria jurídica

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Relació definitiva admesos i exclosos ampliació borsa auxiliars informació turística
02/03/2018 14:18 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Anunci de relació definitiva de les persones admeses i excloses al procés selectiu per ampliar la borsa d'auxiliars d'informació turística

Termini d'exposició: 2 mesos


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica