Data i hora oficial: dijous 27 de febrer de 2020, 22:04:25
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
131 anuncis
Bases de la convocatòria per a la selecció de projectes per participar Festival Dixieland 2020
20/02/2020 09:58 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: Fins a l'1 de març de 2020

Anunci de la convocatòria d'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista
19/02/2020 09:47 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret de la Tinenta d'Alcalde i Consellera delegada de Districtes, Nova ciutadania, Domini Públic, Llicències i Comunicacions Ambientals, de 17 de febrer de 2020, pel qual es convoca l'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista que es durà a terme el 28 de maig de 2020 a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET). La presentació de sol·licituds s'inicia amb la publicació d'aquest anunci, i finalitzarà el 27 de març de 2020.

Termini d'exposició: Fins el 27 de març de 2020, inclòs

Agència Catalana de l'Aigua
18/02/2020 14:52 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Informació pública del Projecte constructiu del nou col·lector de la riera de Gaià del sistema de sanejament d'Altafulla i sanejament del sector nord-est del Catllar (Tarragonès) i de la llista de béns i drets afectats per les obres, clau LSA.00285/01.P-AP18-01 (Ref. interna 2020/3/G333)

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Concursos literaris i culturals per al fomenrt de la igualtat de dones i homes
14/02/2020 14:02 - Registre de publicació

Categoria: Acció social i polítiques d'igualtat

Convocatòria 2020 de concursos literaris i culturals de l'Ajuntament de Tarragona per al foment de la igualtat de dones i homes

Termini d'exposició: 3 mesos

Ajuntament de Valls
07/02/2020 09:47 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de concessió de llicència d'obres amb projecte per reformar la coberta de l'immoble situat al c/ del Carme, 15, de Valls. (Ref. interna 2020/2/G333)

Termini d'exposició: 1 mes

Modificació puntual del POUM a part del sòl urbà consolidat al c/ de la Caràbia núm. 7 de l’antic sector PP7, i al c/ H de l’antic sector PP9, Els Mongons
07/02/2020 09:02 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 mes

Modificació puntual del POUM aprovada inicialment per acord del Consell Plenari de data 30.01.2020. Igualment, s'ha acordat suspendre la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació, o enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini màxim de dos anys.

 

Citació per compareixença en procediment de gestió tributària
06/02/2020 14:02 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de 5 de febrer de 2020 en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
06/02/2020 14:02 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 5 de febrer de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Anunci per assignar el nom de carrer Maria Elena Maseras Ribera a un espai de la Ciutat
06/02/2020 13:57 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Anunci aprovació inicial del projecte executiu d'eliminació de les 119 illes de contenidors soterrats a Tarragona
06/02/2020 13:57 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació inicial del projecte executiu d'eliminació de les 119 illes de contenidors soterrats a Tarragona

Termini d'exposició: 30 dies hàbils


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica