Data i hora oficial: divendres 28 de abril de 2017, 15:57:40
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
151 anuncis
Baixes padró BPH 01/15.baixes
27/04/2017 12:49 - Registre de publicació

Categoria: Població

Notificació del Decret de data 13/03/2017 de baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 01/15.baixes

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Baixes padró BPH 02/15.baixes
27/04/2017 12:47 - Registre de publicació

Categoria: Població

Notificació del Decret de data 14/03/2017 de baixa del Padró Municipal d' Habitants Exp. BPH 02/15.baixes

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Baixes padró BPH 03/15.baixes
27/04/2017 12:46 - Registre de publicació

Categoria: Població

Notificació del Decret de data 15 de març de 2017 de baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 03/15.baixes

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Baixes padró BPH 07.15.baixes
27/04/2017 12:45 - Registre de publicació

Categoria: Població

Notificació del decret de data 24/03/2017 de baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 07.15.baixes

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Baixes padró BPH 02/16.01.baixes
27/04/2017 12:43 - Registre de publicació

Categoria: Població

Notificació del decret de data 13/03/2017 de baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 02/16.01. baixes

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Exposició al Públic desafectació finca 178/1 de l'Inventari de Béns Immobles
26/04/2017 14:34 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Exposició al Públic de l'expedient corresponent a la desafectació de la finca 178/1 de l'Inventari de Béns Immobles situada al carrer Marcel·lí Domingo del barri de Sant Pere i Sant Pau

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Borsa treball - Personal temporal Patronat Municipal d’Esports de Tarragona (PMET)
26/04/2017 11:39 - Registre de publicació

Categoria: Esports

Selecció de personal laboral, pel sistema de concurs-oposició, per a disposar d’una borsa de personal auxiliar administratiu/va recepcionista (Grup: II; Classificació: Personal Administratiu i Tècnic; Subgrup: 2.4; Denominació: Auxiliar Administratiu/va recepcionista, del vigent conveni del personal del Patronat) per tal de cobrir les necessitats temporals del Patronat, per a donar cobertura a programes de caràcter temporal, les incidències i baixes de la plantilla, així com per a cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat.

Termini d'exposició: 01/09/2017

Documents associats: Bases, instància i declaració responsable

Aprovació definitiva del Pla especial per a l'ampliació d'usos d'un equipament existent en els terrenys de l'església de Sant Antoni de Pàdua Pares Caputxins, promogut per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla
26/04/2017 08:18 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació per acord del Consell Plenari de data 17 de març de 2017

Documents associats:
Procediment de notificació infructuosa en expedient de responsabilitat patrimonial núm. 314/2016.
24/04/2017 12:49 - Registre de publicació

Categoria: Altres

Termini d'exposició: Dos mesos

Documents associats:
Procediment de notificació infructuosa en expedient de responsabilitat patrimonial núm. 46/2016.
24/04/2017 09:19 - Registre de publicació

Categoria: Altres

Termini d'exposició: Dos mesos

Documents associats:

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica