Data i hora oficial: divendres 24 de març de 2017, 11:10:01
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
149 anuncis
Anunci informació pública atorgament títol fill adoptiu de la ciutat
16/03/2017 09:32 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització per a recuperar la topografia original de l'antiga traça de l'autovia A-7
15/03/2017 12:43 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de març de 2017

Documents associats:
Ajuntament del Prat de Llobregat
14/03/2017 13:27 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de sancions relatives als expedients sancionadors 13665/2016, 13672/2016 i 13811/2016, per infraccions d'Ordenances municipals. (Ref. interna 12/2017)

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Documents associats:
Gobierno de Aragón - Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
10/03/2017 13:23 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificación de resolución de procedimiento sancionador relativo al expediente TE/MON/2016/70-F. (Ref. interna 11/2017)

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Rectificació calendari presentació palmes i palmons 2017
10/03/2017 12:13 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Correcció de l'errada material comesa en les dades establertes per a la presentació d'instàncies per prendre part del mercat no sedentari de venda de palmes i palmons 2017.

Termini d'exposició: 1 mes

Palmes i Palmons 2017
10/03/2017 12:11 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Convocatòria mercat venda no sedentària de palmes i palmons edició 2017.

Termini d'exposició: 1 mes

Exp 2601-125842: matrícula IAE 2017
10/03/2017 09:14 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci matrícula IAE 2017 exp 2601-125842

Termini d'exposició: De l' 1 al 15 d' abril

Exp 2601-125842: matrícula IAE 2017

Citació per compareixença exp. 2601-125703
09/03/2017 13:42 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Liquidacions corresponents a altes de 2016 d’Ibi, Brossa i Guals 2016IU05L , 2016BA02L, 2016GU04L, addicional de Guals 2016GU06L, liquidacions de baixes d’IBI 2016IU19L i 2016IU16L i liquidacions de baixes de brossa 2016BA11L, 2016BA14L

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Anunci d'aprovació inicial del projecte dels col.lectors de clavegueram a Tarragona ciutat
09/03/2017 09:37 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci d'aprovació inicial del projecte dels col.lectors de clavegueram a Tarragona ciutat

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Citació per compareixença en procediments de recaptació
09/03/2017 09:27 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 7 de març de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica