Data i hora oficial: dilluns 22 de abril de 2019, 08:54:26
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
164 anuncis
Aprovació padró primer semestre 2019 Exp. 2611-1355
10/04/2019 08:22 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons de l'Impost de béns immobles, i Impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2019

Termini d'exposició: 1 mes des de la publicació al BOP

Citació per compareixença en procediments de recaptació
09/04/2019 14:17 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 9 d'abril de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Audiència prèvia a la baixa del padró BPH 12/2018
09/04/2019 14:17 - Registre de publicació

Categoria: Població

Audiència prèvia a la baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants, exp. BPH 12/2018

Termini d'exposició: 10 dies

Audiència prèvia a la baixa del padró BPH 08/2017
09/04/2019 14:12 - Registre de publicació

Categoria: Població

Audiència prèvia a la baixa del Padró Municipal d'Habitants, exp. BPH 08/2017

Termini d'exposició: 10 dies

Audiència prèvia a la baixa d'ofici del padró BPH 07/2017
09/04/2019 14:12 - Registre de publicació

Categoria: Població

Audiència prèvia a la baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants, exp. 07/2017

Termini d'exposició: 10 dies

Audiència prèvia a la baixa del padró BPH 06/2017
09/04/2019 14:12 - Registre de publicació

Categoria: Població

Audiència prèvia a la baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants, BPH 06/2017

Termini d'exposició: 10 dies

Audiència prèvia a la baixa d'ofici del padró BPH 05/2017
09/04/2019 14:07 - Registre de publicació

Categoria: Població

Audiència prèvia a la baixa del Padró Municipal d'Habitants, exp. BPH 05/2017

Termini d'exposició: 10 dies

Baixa per caducitat del Padró 101BBC.319
09/04/2019 14:07 - Registre de publicació

Categoria: Població

Baixa per caducitat de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants.

Termini d'exposició: 20 dies

Anunci d'informació pública aprovació inicial modificació de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres
09/04/2019 08:42 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci d'informació pública de l'acord del Consell Plenari per aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres.

Termini d'exposició: 30 dies, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci a l'últim dels diaris oficials en què s'insereixi (BOPT i DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària i a la seu electrònica de la corporació

Notaria de María Sáez de Santa María García - Notario de Tarragona
08/04/2019 14:12 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Tramitació de declaració d'hereus abintestato relativa la Protocol 665/2019. (Ref. interna 2019/8/G333)

Termini d'exposició: 1 mes


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica