Data i hora oficial: dilluns 25 de març de 2019, 02:50:38
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
144 anuncis
Citació per compareixença en procediments de recaptació
22/03/2019 14:36 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 21 de març de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Anunci referent a la nova ordenació del trànsit del carrer Vint-i-sis de Bonavista
22/03/2019 11:06 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret del conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, de 20 de març de 2019, pel qual s'aprova la nova ordenació del trànsit del carrer Vint-i-sis de Bonavista, tram comprès entre el carrer Dos i la rotonda del carrer Quinze, i els carrers Set i Vuit, entre el carrer Vint-i-sis i el carrer Vint-i-dos, i el carrer Dos, entre el carrer Vint-i-sis i el carrer Vint-i-tres Baixa.

Termini d'exposició: 1 mes

Bases concurs d'idees imatge gràfica Sant Magí 2019
20/03/2019 14:36 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: fins al 7 de maig de 2019

Departament de Territori i Sostenibilitat - Ports de la Generalitat
19/03/2019 09:56 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Convocatòria de venda en subhasta pública d'embarcacions abandonades, publicada al DOGC núm. 7824 de data 06-03-2019. (Ref. interna 2019/6/G333)

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Prefectura Provincial de Trànsit de València
19/03/2019 09:56 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de requeriment administratiu de retirada de vehicle amb matrícula T-0126-BB. (Ref. interna 2019-5-G333)

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Anunci informació pública projecte actuació específica
15/03/2019 09:41 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Exp.2019/93/O243 Llicències d'Obres. Anunci informació pública per aprovació projecte actuació específica, sol·licitat per Agrocamping SL, per a l'estesa de línia aèria fina nou CT als terrenys entre ct.N-340 i FFCC Tarragona-Barcelona al polígon 46, parcel.la 30 de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes a partir de l'endemà de la publicació al BOPT

Baixes per caducitat de la inscripció padronal 101BBC.219
12/03/2019 14:56 - Registre de publicació

Categoria: Població

Baixes del Padró Municipal d'Habitants per caducitat de la inscripció exp. 101BBC.219

Termini d'exposició: 20 dies

Baixes per caducitat de la inscripció padronal 101BBC.119
12/03/2019 14:56 - Registre de publicació

Categoria: Població

Baixes del Padró Municipal d'Habitants per caducitat de la inscripció padronal, exp. 101bbc.119

Termini d'exposició: 20 dies

Exp 2601-151322: Citació als interessats per compareixença
12/03/2019 14:56 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 2601-151322: Citació als interessats per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
07/03/2019 13:56 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 6 de març de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica