Data i hora oficial: dimarts 19 de gener de 2021, 03:21:27
Sincronitza Interrupcions
Totes
136 anuncis
Decret d'Alcaldia de 13 de gener de 2021, de Cartipàs Municipal
18/01/2021 12:37 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Convocatòria per proveir, amb caràcter temporal i per promoció interna, la plaça de Director/a Tècnic/a Esportiu/va del PMET - Anunci resultat prova selectiva i mèrits
15/01/2021 11:47 - Registre de publicació

Categoria: Esports

Convocatòria per proveir, amb caràcter temporal i per promoció interna, la plaça de Director/a Tècnic/a Esportiu/va - Anunci resultat prova selectiva i mèrits

Termini d'exposició: indefinit

Baixa per caducitat del padró 101BBC.A20
12/01/2021 11:22 - Registre de publicació

Categoria: Població

Donar de baixa per caducitat de la inscripció padronal segons fitxer del INE IA.A20

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Anunci aprovació inicial del projecte carril bici entre la Plaça Imperial Tarraco i el Campus Sescelades de Tarragona
08/01/2021 15:12 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci d'aprovació inicial del projecte del carril bici entre la Plaça Imperial Tarraco i el Campus Sescelades de Tarragona

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Anunci notificació infructuosa execució sentència PERI 2 Jaume I - Tabacalera
04/01/2021 15:12 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Anunci notificació infructuosa en l’expedient relatiu a la regularització de finques de l’àmbit PERI 2 Jaume I – Tabacalera. Execució sentencia 332/2015 JCA 1 Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per a notificació per compareixença
04/01/2021 15:12 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 1 mes

Modificació Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
29/12/2020 12:17 - Registre de publicació

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Modificació de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per la incorporació de l'annex V relatiu al servei de deixalleria municipal.

Termini d'exposició: 30 dies

Documents associats:
Anunci terrasses temporals
29/12/2020 12:07 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci de l'aprovació d'una nova pròrroga temporal de les Terrasses autoritzades a la via pública fins el 31-03-2021.

Termini d'exposició: permanent

Entitats col·laboradores recaptació d'ingressos 2021
28/12/2020 10:03 - Registre de publicació

Categoria: Tresoreria

Relació d'entitats col·laboradores en la recaptació d'ingressos de l'Ajuntament de Tarragona per l'any 2021.

Termini d'exposició: 1 any

Sol·licitud de cessió
17/12/2020 15:01 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Anunci d'informació pública per a la cessió d'una finca per ubicar-hi de forma provisional un heliport

Termini d'exposició: 20 dies

Documents associats:

Seu Electrònica