Data i hora oficial: diumenge 21 de octubre de 2018, 16:36:20
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
137 anuncis
Autoritzacions definitives punts de cocció i venda de castanyes 2018
19/10/2018 14:49 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci pel qual es publica el decret 585/2018 del conseller delegat municipal, de les autoritzacions atorgades als/les sol·licitants d'un punt a la via pública per a la cocció i venda de castanyes al municipi de Tarragona, amb motiu de la festivitat de Tots Sants 2018.

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per compareixença en procediments de recaptació
18/10/2018 13:54 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 17 d'octubre de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Baixa per duplicat PERE
17/10/2018 12:24 - Registre de publicació

Categoria: Població

Exp. 117/IA.917, baixa del Padró Municipal d'Habitants per duplicat amb el Padró d'Espanyols Residents a l'Estranger.

Termini d'exposició: 20 dies

Tribunal del Jurat 2019-2020
17/10/2018 12:24 - Registre de publicació

Categoria: Població

Exposició llista provisioanl dels candidats a Jurat per als propers anys 2019-2020

Termini d'exposició: del 18/10/2018 a l'01/11/2018, ambdós inclosos

Tribunal del Jurat 2017-2018
17/10/2018 12:19 - Registre de publicació

Categoria: Població

Llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2017-2018.

Termini d'exposició: fins el 31/12/2018

Delegació de signatura del Sr. Josep Maria Milà a favor de la Sra. Begoña Floria
16/10/2018 13:54 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret de 15 d'octubre de 2018, de delegació de signatura del Sr. Josep Maria Milà a favor de la Sra. Begoña Floria Eseberri del 16 al 19 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: fins el 22 d'octubre

Documents associats:
Llicència de parcel·lació per tal de dividir la finca registral núm. 18.828 de Riu Clar
16/10/2018 07:59 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Llicència de parcel·lació concedida a l'Institut Català del Sol, per resolució del conseller delegat de Territori de data 05.10.2018, per tal de dividir la finca registral núm. 18.828 en les finques 110-113, 114-115, 116-123, 124, 125-126, 127-128 i 135 de Riu Clar.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Anunci esmena d'errors aritmètics Bases reguladores de subvencions per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat
11/10/2018 12:29 - Registre de publicació

Categoria: Acció social i polítiques d'igualtat

Esmena d'errors aritmètics de la Base 7a, aprovada per acord de Consell Plenari en sessió ordinària de data 27 de setembre de 2018

Termini d'exposició: 30 dies

Aprovació justificants subvencions atorgades a entitats municipals any 2017
11/10/2018 12:04 - Registre de publicació

Categoria: Entitats ciutadanes i participació social

Aprovació del compte justificatiu de les subvencions atorgades a entitats municipals durant l'any 2017

Termini d'exposició: 30/12/2018

Citació per compareixença en procediments de recaptació
09/10/2018 14:44 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 9 d'Octubre de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica