Data i hora oficial: dissabte 26 de setembre de 2020, 17:05:53
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
139 anuncis
Decret d'Alcaldia de data 24 de setembre de 2020, de deixar sense efectes i anul·lar el punt segon de la part resolutiva del Decret d’Alcaldia 2020/7651,de data 27 de juliol de 2020
25/09/2020 16:58 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Deixar sense efectes i anul·lar el punt segon de la part resolutiva del Decret d’Alcaldia 2020/7651, de data 27 de juliol de 2020, mitjançant el qual es va delegar la signatura de tota la doumentació delegada per l’Alcaldia en la cinquena tinenta d'alcalde, la Sra. Paula Adriana Varas González, a favor del tercer tinent d’alcalde, el Sr. Xavier Puig Andreu, del 21 al 30 de setembre i de l’1 al 15 d’octubre de 2020.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Aprovar definitivament la Disposició Addicional IV del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
09/09/2020 10:08 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Aprovar definitivament la modificació del ROM afegint una disposició addicional nova, la quarta: Assistència i convocatòria telemàtica de les sessions i votació remota per mitjans electrònics.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Documents associats:
Baixa per caducitat del padró 101BBC.820
21/09/2020 13:53 - Registre de publicació

Categoria: Població

Donar de baixa per caducitat del padró municipal segons fitxer INE E101BBC.IA.820

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Anunci aprovació definitiva articles modificats OGC en matèria de trànsit
18/09/2020 14:23 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci de l'aprovació definitiva dels articles modificats de l'actual Ordenança General de Convivencia Ciutadana en matèria de trànsit.

Termini d'exposició: indefinit

Baixa del padró municipa d'habitants. Exp. BII XIFRA
18/09/2020 13:03 - Registre de publicació

Categoria: Població

Baixa d'ofici del padró municipal d'habitants per inclusió indeguda, expendient BII Xifra INE. Llistat 3

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Anunci aprovació inicial del projecte de la nova teulada al poliesportiu del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona
18/09/2020 11:53 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació inicial del projecte de la nova teulada al poliesportiu del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Anunci exposició del cens electoral
16/09/2020 09:53 - Registre de publicació

Categoria: Població

Exposició del cens electoral segons Llei del Jurat 2020

Termini d'exposició: fins el dia 17 de setembre

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de recaptació
07/09/2020 13:33 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 1 de setembre de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Baixa del padró municipal d'habitants
04/09/2020 14:08 - Registre de publicació

Categoria: Població

Baixa d'ofici del padró municipal d'habitants per inclusió indeguda, expediente BII XIFRA INE, llistat 2

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Notificació infructuosa CLD PP21 Rodolat del Moro
04/09/2020 13:33 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Notificació infructuosa en l’expedient per l’aprovació inicial del Compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació del PPU 21 Rodolat del Moro.

Termini d'exposició: 1 mes


Seu Electrònica