Fecha y hora oficial: jueves 27 de febrero de 2020, 20:45:23
Sincronizar Interrupciones

Tablón de anuncios

 
Empreses municipals i organismes autònoms
6 anuncios
Delegació de la Presidència de l'IMSST en favor de la Vicepresidència l’exercici de les competències executives i resolutòries específiques per a la gestió i execució del Programa de mediació sociocultural – Atenció al Poble Gitano
28/01/2020 10:56 - Registro de publicación

Delegació de la Presidència de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona en favor de la Vicepresidència de l’exercici de les competències executives i resolutòries específiques per a la gestió i execució del Programa de mediació sociocultural – Atenció al Poble Gitano Fitxa 30.1) del Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Tarragona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

Plazo de exposición: 1 mes

Documentos asociados:
Oferta Pública d'Ocupació per a l'exercici 2017 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
29/06/2017 12:25 - Registro de publicación

Aprovada per resolució de la presidenta delegada de l'Institut Municipal de 26 de juny de 2017

Plazo de exposición: Indefinit

Anunci data finalització termini presentació d'instàncies - borsa treball personal temporal Institut Municipal Serveis Socials de Tarragona
27/07/2016 12:52 - Registro de publicación

Plazo de exposición: indefinit

Fe d'errades - Borsa treball - Personal temporal Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST)
07/07/2016 10:01 - Registro de publicación

S'ha detectat un error en el codi IBAN del número de compte establert a la Base Quarta (Taxa dret d'examen) de les Bases publicades en data 4/07/2016, per la qual cosa es fa constar en fe d'errades, i es torna a publicar íntegrament les Bases rectificades, amb els seus corresponents annexos. Borsa de personal temporal de les següents especialitats: - Treballador/a social - Educador/a social - Agent d’acollida - Animador/a sociocultural - Auxiliar d’administració general. S'adjunten les bases i els annexos del procés selectiu. L'aportació de la titulació exigida en cada especialitat així com la relació dels mèrits (annex 7) i la seva acreditació documental no es presentaran amb la sol·licitud d'admissió, sinó que hauran de ser aportats per aquelles persones candidates que superin la fase d'oposició.

Plazo de exposición: Indefinit

Anunci termini presentació instàncies - borsa treball personal temporal Institut Municipal Serveis Socials de Tarragona
Borsa treball - Personal temporal Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST)
04/07/2016 11:32 - Registro de publicación

Borsa de personal temporal de les següents especialitats: - Treballador/a social - Educador/a social - Agent d’acollida - Animador/a sociocultural - Auxiliar d’administració general. S'adjunten les bases i els annexos del procés selectiu. L'aportació de la titulació exigida en cada especialitat així com la relació dels mèrits (annex 7) i la seva acreditació documental no es presentaran amb la sol·licitud d'admissió, sinó que hauran de ser aportats per aquelles persones candidates que superin la fase d'oposició,

Plazo de exposición: Indefinit

 

 


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Sede Electrónica