Data i hora oficial: dimarts 13 de abril de 2021, 13:02:13
Sincronitza Interrupcions
Gestió tributària i recaptatòria
9 anuncis
Edicte d'exposició al públic del padró del 1er semestre de 2021
09/04/2021 14:20 - Registre de publicació

Edicte d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons del primer semestre de 2021 corresponents a l'Impost de vehicles de tracció mecànica i l'Impost sobre béns immobles.

Termini d'exposició: 1 mes des de la data de publicació al BOPT

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de gestió tributària.
06/04/2021 14:55 - Registre de publicació

Anunci de 30 de març en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en prodeciments de gestió tributària.
06/04/2021 14:55 - Registre de publicació

Anunci de 30 de març en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per a notificació per compareixença
29/03/2021 15:10 - Registre de publicació

Anunci de notificació d’actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals

Citació per a notificació per compareixença en procediment de gestió tributària.
29/03/2021 08:30 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 26 de març de 2021 en procediment de gestió tributària. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de comprovació limitada.
29/03/2021 08:30 - Registre de publicació

Anunci de 26 de març de 2021 en procediment de comprovació limitada de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent a la de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de recaptació
26/03/2021 13:40 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 22 de març de 2021 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de recaptació
22/03/2021 15:10 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 17 de març de 2021 en procediment de recaptacio. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Anunci matricula IAE exercici 2021
15/03/2021 14:30 - Registre de publicació

Anunci matricula IAE exercici 2021

Termini d'exposició: 1 a 15 abril 2021


Seu Electrònica