Data i hora oficial: dimarts 04 de agost de 2020, 19:24:37
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Gestió tributària i recaptatòria
3 anuncis
Edicte d'exposició al públic del padró del 2on semestre de 2020
03/08/2020 15:03 - Registre de publicació

Edicte d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padróns del segon semestre de 2020 corresponent guals - reserves d'espai; taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries; l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica; impost sobre béns immobles de característiques especials urbana; taxes i preus públics sobre activitats econòmiques; i impost sobre activitats econòmiques.

Termini d'exposició: 1 mes des de la data de publicació al BOPT

Citació per compareixença en procediments de Gestió tributària
03/07/2020 11:08 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 29 de juny de 2020 en procediments de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
30/06/2020 12:23 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 18 de juny de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.


Seu Electrònica