Data i hora oficial: divendres 15 de novembre de 2019, 02:11:04
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Gestió tributària i recaptatòria
11 anuncis
Citació per compareixença en procediment de gestió tributària
14/11/2019 13:31 - Registre de publicació

Anunci de 13 de novembre de 2019 en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
07/11/2019 15:31 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 6 de novembre de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de gestió tributària
30/10/2019 13:46 - Registre de publicació

Anunci de 30 d' octubre de 2019 en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
30/10/2019 13:46 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 24 d'octubre de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
29/10/2019 09:51 - Registre de publicació

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora dels drets i taxes per serveis urbanístics
29/10/2019 09:51 - Registre de publicació

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora dels drets i taxes per serveis urbanístics.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Citació per compareixença en procediments de recaptació
24/10/2019 10:51 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 23 d'octubre de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de l'impost sobre béns immobles
24/10/2019 10:51 - Registre de publicació

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'ordenança fiscal núm. 14, reguladora de l'impost sobre béns immobles.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries
24/10/2019 10:46 - Registre de publicació

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Citació per compareixença en procediments de gestió tributària
14/10/2019 08:16 - Registre de publicació

Anunci d' 11 d' octubre de 2019 en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica