Data i hora oficial: dissabte 07 de desembre de 2019, 19:06:21
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Gestió tributària i recaptatòria
10 anuncis
Citació per compareixença en procediment de Gestió Tributària
03/12/2019 14:56 - Registre de publicació

Anunci de 2 de desembre de 2019 en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per a notificació per compareixença
26/11/2019 08:41 - Registre de publicació

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals

Citació per compareixença en procediment de gestió tributària
14/11/2019 13:31 - Registre de publicació

Anunci de 13 de novembre de 2019 en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
07/11/2019 15:31 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 6 de novembre de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de gestió tributària
30/10/2019 13:46 - Registre de publicació

Anunci de 30 d' octubre de 2019 en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
30/10/2019 13:46 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 24 d'octubre de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
29/10/2019 09:51 - Registre de publicació

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora dels drets i taxes per serveis urbanístics
29/10/2019 09:51 - Registre de publicació

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora dels drets i taxes per serveis urbanístics.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de l'impost sobre béns immobles
24/10/2019 10:51 - Registre de publicació

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'ordenança fiscal núm. 14, reguladora de l'impost sobre béns immobles.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries
24/10/2019 10:46 - Registre de publicació

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica