Data i hora oficial: divendres 24 de març de 2017, 11:10:24
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
149 anuncis
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
24/03/2017 10:56 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de resolució de desistiment d'una subvenció en la modalitat Línia B de subvencions per a la contractació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil, relativa a l'expedient TA7:116/72/2016. (Ref. interna 16/2017)

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Documents associats:
Concurs d'idees per a la imatge gràfica de les Festes de Sant Magí 2017
24/03/2017 10:54 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: Fins al 9 de maig de 2017

Aprovació padrons primer semestre 2017 Exp 2601-125938
23/03/2017 14:13 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons de l'Impost de béns immobles, Taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombreries i Impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2016

Termini d'exposició: Fins el dia 5 de juny de 2017

Anunci i plec de bases del 27è Concurs Internacional de Castells de Focs Articials
Agència Tributària - Dependència Regional de Recaptació
22/03/2017 13:38 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Subhasta núm. S2017R0886001004 dimanant d'expedient administratiu de constrenyiment. (Ref. interna 14/2017)

Termini d'exposició: Fins el 18 de maig de 2017

Documents associats:
Agencia Tributaria - Dependencia Regional de Recaudación
22/03/2017 13:40 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Subasta nº S2017R0886001004 dimanante de expediente administrativo de apremio. (Ref. interna 15/2017)

Termini d'exposició: Hasta el 18 de mayo de 2017

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de recaptació
22/03/2017 12:52 - Registre de publicació

Categoria: Tresoreria

Anunci de notificació de 6 de març de 2017 en procediments de recaptació. Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies anturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Modificació del Decret d'Alcaldia de 3 de març de 2017, de Cartipàs Municipal
22/03/2017 10:33 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Documents associats:
Direcció General de la Policia
16/03/2017 13:06 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de resolucions dictades en expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana, començant per núm. d'identificació de la persona infractora 49876325C i acabant per 39914074N. (Ref. interna 13/2017)

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Documents associats:
Règim de dedicació de la consellera María Elisa Vedrina Conesa
16/03/2017 10:03 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de data 6 de març de 2017, pel qual s'estableix que la consellera María Elisa Vedrina Conesa exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica