Data i hora oficial: diumenge 17 de febrer de 2019, 04:48:23
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
140 anuncis
Anunci aprovació inicial del projecte per a la reforma i rehabilitació de l'escola del Miracle de Tarragona
15/02/2019 14:05 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació inicial del projecte per a la reforma i rehabilitació de l'escola del Miracle de Tarragona

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Citació per compareixença en procediments de recaptació
15/02/2019 14:05 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 12 de febrer de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Aprovació inicial de les Bases generals de concursos literaris i culturals per al forment de la igualtat de dones i homes
15/02/2019 14:00 - Registre de publicació

Categoria: Acció social i polítiques d'igualtat

Aprovació inicial de les Bases generals de concursos literaris i culturals per al forment de la igualtat de dones i homes i inici del termini d'exposició pública de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). S'efectuarà també una referència de l'anunci del BOPT al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Termini d'exposició: Vint dies hàbils acomptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPT

Signatura del conseller Josep Maria Milà Rovira
15/02/2019 12:00 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia de data 5-2-2019 i en conseqüència el conseller Milà recupera la signatura que tenia delegada per l'Alcaldia.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Convocatòria borsa auxiliars d'atenció turística
12/02/2019 13:10 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Bases que regiran el concurs lliure per a la selecció d'una borsa d'auxiliars d'atenció turística pel Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, amb caràcter de personal interí o de durada determinada

Termini d'exposició: Un any

Anunci de notificació infructuosa en expedient de Responsabilitat Patrimonial núm. 270/2017-RP
11/02/2019 14:45 - Registre de publicació

Categoria: Assessoria jurídica

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Documents associats:
Anunci de notificació infructuosa en expedient de Responsabilitat Patrimonial núm. 243/2018-RP
11/02/2019 14:45 - Registre de publicació

Categoria: Assessoria jurídica

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Documents associats:
Anunci de notificació infructuosa en expedient de Responsabilitat Patrimonial núm. 284/2016-RP
11/02/2019 14:45 - Registre de publicació

Categoria: Assessoria jurídica

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Modificació decret d'Alcaldia de 3 de març de 2017 de Cartipàs Municipal
11/02/2019 14:45 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Modificació del punt cinquè de la part resolutiva del Decret d’Alcaldia de data 3 de març de 2017, de Cartipàs Municipal.

Termini d'exposició: Indefinit

Citació per compareixença en procediments de recaptació
11/02/2019 14:45 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 11 de febrer de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica