Data i hora oficial: dimarts 01 de desembre de 2020, 04:30:46
Sincronitza Interrupcions
Altres
1 anunci
AJUTS DIRECTES AL SECTOR TERCIARI DE RESTAURACIO, OCI NOCTURN I SERVEIS PERSONALS
12/11/2020 12:55 - Registre de publicació

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes, en els termes i requisits que estableix aquesta resolució les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments que estiguin inscrits en algun dels epígrafs que es relacionen a l’annex d’aquesta resolució, i que hagin tingut que tancar al públic com a conseqüència de la implantació de mesures provocades pel COVID-19, sempre i quan l'activitat afectada no tingui un volum brut de negoci superi 1.000.000 € anuals, excepte pel que fa a activitats incloses en els epígrafs de l’IAE 969.1 i aquelles altres del sector de l’oci nocturn que acreditin amb la corresponent llicència municipal que el seu horari d’obertura és vespertí-nocturn

Termini d'exposició: 30/12/2020


Seu Electrònica