Data i hora oficial: divendres 28 de abril de 2017, 16:00:45
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Anuncis Externs
6 anuncis
Direcció General de la Policia
19/04/2017 11:25 - Registre de publicació

Notificació de la resolució dictada en expedient sancionador per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana, amb número d'identificació de la persona infractora 49424465H. (Ref. interna 19/2017)

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Documents associats:
Direcció General de la Policia
05/04/2017 11:53 - Registre de publicació

Notificació de l'acord d'iniciació i de la proposta de resolució d'expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana, començant per núm. d'identificació de la persona infractora 47807178E i acabant per 38112626Q. (Ref. interna 18/2017)

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Documents associats:
Notaria de D. Gerardo Von Wichmann Rovira
30/03/2017 11:08 - Registre de publicació

Expediente de formación de inventario notarial. (Ref. interna 17/2017)

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
24/03/2017 10:56 - Registre de publicació

Notificació de resolució de desistiment d'una subvenció en la modalitat Línia B de subvencions per a la contractació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil, relativa a l'expedient TA7:116/72/2016. (Ref. interna 16/2017)

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Documents associats:
Agència Tributària - Dependència Regional de Recaptació
22/03/2017 13:38 - Registre de publicació

Subhasta núm. S2017R0886001004 dimanant d'expedient administratiu de constrenyiment. (Ref. interna 14/2017)

Termini d'exposició: Fins el 18 de maig de 2017

Documents associats:
Agencia Tributaria - Dependencia Regional de Recaudación
22/03/2017 13:40 - Registre de publicació

Subasta nº S2017R0886001004 dimanante de expediente administrativo de apremio. (Ref. interna 15/2017)

Termini d'exposició: Hasta el 18 de mayo de 2017

Documents associats:

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica