Data i hora oficial: dissabte 24 de agost de 2019, 18:02:39
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Règim interior
39 anuncis
Règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Martí
11/12/2015 12:54 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que resol deixar sense efecte el punt tercer de la part resolutiva del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2015, referida al règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Martí Font, fins a nova comunicació.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Régim de dedicació del conseller Sr. Pedro Sánchez Martínez
11/12/2015 12:38 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de 18 de novembre de 2015, pel qual s'estableix que el Sr. Pedro Sánchez Martínez exercirà el seu càrrec de conseller en règim de dedicació parcial amb efectes 20 de novembre de 2015.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació del conseller Sr. Xavier Puig
04/12/2015 10:18 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de 30 de setembre de 2015 pel qual s'estableix que el Sr. Xavier Puig Andreu exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial durant els mesos d'octubre i novembre de 2015 i a partir del dia 1 de desembre de 2015 tornarà a exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació del conseller Sr. Rubén Viñuales
04/12/2015 10:15 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2015 que estableix que el Sr. Viñuales exercirà el seu càrrec de conseller en règim de dedicació per assitències amb efectes 16 de juliol de 2015.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Martí
04/12/2015 10:07 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que resol deixar sense efecte el punt tercer de la part resolutiva del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2015, referent al règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Martí Font, fins a nova comunicació.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació dels conseller Sr.Jordi Martí i de la consellera Sra. Laia Estrada
07/08/2015 13:54 - Registre de publicació

Decret de data 28 de juliol de 2015 que estableix el règim de dedicació exclusiva del Sr. Jordi Martí i el règim de dedicació parcial de la Sra. Laia Estrada a partir del dia 1 d'agost de 2015.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Decret d'Alcaldia de 4 de febrer de 2014, de delegació de competències
10/02/2014 14:26 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de 4 de febrer de 2014, de delegacio de competències, relatiu a les convocatòries anuals d'ajuts socials de transmissions de l'habitatge habitual en els supòsits d'execució hipotecària i dació en pagament.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2013, referent a l'organització dels XVIII Jocs Mediterranis - 2017
01/07/2013 09:20 - Registre de publicació

Ordenar la prioritat de tramitació de tots els expedients relacionats directament o indirectament amb els Jocs Mediterranis.

Termini d'exposició: Indefinit


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica