Data i hora oficial: dimarts 25 de juny de 2019, 06:15:37
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Règim interior
38 anuncis
Modificar el segon punt de la part resolutiva del Decret d’Alcaldia de data 3 de març de 2017 i nomenar vuitè tinent d’alcalde i membre de la Junta de Govern Local el conseller, Sr. Francesc Roca Rosell.
23/05/2019 15:03 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Canvi en el règim de dedicació d'una consellera municipal
25/02/2019 08:31 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 19 de febrero de 2019, de canvi en el règim de dedicació de la consellera Beatriz Pérez Velasco, que passa d'exclusiva a parcial.

Termini d'exposició: Indefinit

Modificació decret d'Alcaldia de 3 de març de 2017 de Cartipàs Municipal
11/02/2019 14:45 - Registre de publicació

Modificació del punt cinquè de la part resolutiva del Decret d’Alcaldia de data 3 de març de 2017, de Cartipàs Municipal.

Termini d'exposició: Indefinit

Canvi en el règim de dedicació d'una consellera municipal
08/02/2019 08:50 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de 23 de gener de 2019 de canvi en el règim de dedicació de la consellera Ivana Martínez que passa d'assistències a dedicació parcial.

Termini d'exposició: Indefinit

Règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Martí Font
27/09/2018 12:39 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 25 de setembre de 2018, de canvi en el règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Martí Font

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació del conseller Sr. Xavier Puig Andreu
27/09/2018 12:34 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 19 de setembre de 2018, de canvi en el règim de dedicació del conseller Sr. Xavier Puig Andreu

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Canvi de règim de dedicació de la consellera Sra. Cristina Guzmán
05/09/2018 10:04 - Registre de publicació

Establir que la Sra. Cristina Guzmán Roset exercirà el seu càrrec de consellera en règim d'assistències amb efectes 1 de desembre de 2015

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Canvi en el règim de dedicació del conseller Sr. Pau Ricomà Vallhonrat
02/08/2018 11:29 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 27 de juliol de 2018, pel qual s'estableix que el conseller Sr. Pau Ricomà Vallhonrat exercirà el seu càrrec en règim d'assistències.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Decret d'Alcaldia de 28 de maig de 2018, de delegació de competències de la Sra. Ivana Martínez Valverde
28/05/2018 15:56 - Registre de publicació

Les competències delegades per l'Alcaldia en la Sra. Ivana Martínez Valverde, serán assumides pel Sr. Javier Villamayor Caamaño des del dia 28 de maig de 2018 i fins a nou avís.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Decret d'Alcaldia de 25 de maig de 2018, de modificació del Cartipàs Municipal
25/05/2018 11:41 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica