Data i hora oficial: dilluns 21 de agost de 2017, 10:14:34
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Règim interior
28 anuncis
Delegació de signatura de la Sra. Inmaculada Rodríguez Moranta
08/08/2017 13:11 - Registre de publicació

Decret de 7 d'agost de 2017, de delegació de la signatura de la consellera Sra. Inmaculada Rodríguez Moranta, a favor de la consellera Sra. María Elisa vedrina Conesa, del dia 21 al 25 d'agost del 2017, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: fins el 28 d'agost de 2017

Documents associats:
Delegació de signatura del Sr. José Luís Martín García
08/08/2017 13:10 - Registre de publicació

Decret de 4 d'agost de 2017, de delegació de signatura del conseller Sr. José Luís Martín García, a favor del Sr. Pau Pérez Herrero del 14 al 25 d'agost del 2017, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: fins al 28 d'agost de 2017

Documents associats:
Delegació de signatura de diversos consellers
07/08/2017 11:21 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 1 d'agost de 2017, de delegació de la signatura de tota la documentació delegada per l'Alcaldia en el conseller Sr. José Juan Acero de Dios, del 20 al 27 d'agost de 2017, ambdós inclosos, i en la consellera Sra. María Elisa Vedrina Conesa, del 7 al 18 d'agost de 2017, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: Fins el 28/08/2017

Documents associats:
Decret de delegació de signatura de diversos consellers i conselleres
24/07/2017 12:53 - Registre de publicació

Decret de 12 de juliol de 2017, de delegació de diversos consellers i conselleres.

Termini d'exposició: Fins el 12 de setembre de 2017

Documents associats:
Canvi en el règim de dedicació de la consellera Beatriz Pérez Velasco
07/04/2017 10:07 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 3 d'abril de 2017, pel qual s'estableix el règim de dedicació de la consellera Beatriz Pérez Velasco

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Modificació del Decret d'Alcaldia de 3 de març de 2017, de Cartipàs Municipal
22/03/2017 10:33 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Documents associats:
Règim de dedicació de la consellera María Elisa Vedrina Conesa
16/03/2017 10:03 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 6 de març de 2017, pel qual s'estableix que la consellera María Elisa Vedrina Conesa exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació del conseller José Juan Acero de Dios
31/01/2017 15:58 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de 26 de gener de 2017, pel qual s'estableix que el conseller José Juan Acero de Dios exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Canvi en el règim de dedicació de la consellera Sra. Laia Estrada Cañón
11/01/2017 10:52 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 29 de desembre de 2016, relatiu al canvi en el règim de dedicació de la consellera Laia Estrada Cañón, amb efectes d'1 de gener de 2017.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Canvi en el règim de dedicació del conseller Jordi Martí Font
05/12/2016 13:58 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 28 de novembre de 2016, relatiu al canvi de dedicació del conseller Jordi Martí Font, amb efectes del 15 de novembre de 2016.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica