Data i hora oficial: dimarts 17 de juliol de 2018, 18:55:17
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Règim interior
32 anuncis
Delegació de signatura del Sr. José Juan Acero de Dios
16/07/2018 15:20 - Registre de publicació

Delegar a favor de la consellera delegada d'Esport i consellera delegada de Voluntariat i Associacions de Jubilats i Pensionistes, la Sra. María Elisa Vedrina Conesa, la signatura de la documentació delegada per l’Alcaldia, en el conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat i conseller delegat de Protecció Civil, el Sr. José Juan Acero de Dios dels dies 9 al 20 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: 23 de juliol de 2018

Documents associats:
Decret d'Alcaldia de 28 de maig de 2018, de delegació de competències de la Sra. Ivana Martínez Valverde
28/05/2018 15:56 - Registre de publicació

Les competències delegades per l'Alcaldia en la Sra. Ivana Martínez Valverde, serán assumides pel Sr. Javier Villamayor Caamaño des del dia 28 de maig de 2018 i fins a nou avís.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Decret d'Alcaldia de 25 de maig de 2018, de modificació del Cartipàs Municipal
25/05/2018 11:41 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Decret d'Alcaldia de 7 de maig de 2018, de modificació del cartipàs municipal
09/05/2018 13:46 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Règim de dedicació de la consellera Ivana Martínez Valverde
09/04/2018 13:55 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 4 d'abril de 2018, pel qual s'estableix que la Sra. Ivana Martínez Valverde exerceixi el seu càrrec en règim d'assistències amb efectes de 4 d'abril de 2018

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Modificació decret d'Alcaldia de 3 de març de 2017 de Cartipàs Municipal
27/03/2018 10:40 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

Documents associats:
Règim de dedicació del conseller Sr. Dídac Nadal Abad
29/01/2018 13:04 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 25 de gener de 2018, pel qual s'estableix que el conseller Sr. Dídac Nadal Abad exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Delegació de signatura de la Sra. Ivana Martínez Valverde
16/11/2017 12:20 - Registre de publicació

Decret de data 16 de novembre de 2017, de delegació de la signatura de la consellera, Sra. Ivana Martínez Valverde, a favor de diversos consellers.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Modificació del decret d'Alcaldia de 3 de març de 2017, de Cartipàs Municipal.
24/10/2017 11:36 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Canvi en el règim de dedicació de la consellera Beatriz Pérez Velasco
07/04/2017 10:07 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 3 d'abril de 2017, pel qual s'estableix el règim de dedicació de la consellera Beatriz Pérez Velasco

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica