Data i hora oficial: dilluns 27 de gener de 2020, 18:09:26
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Règim interior
13 anuncis
Aprovació definitiva del Títol IV del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
08/01/2020 12:16 - Registre de publicació

Aprovar definitivament el Títol IV a incorporar al Reglament Orgànic Municipal regulador del Personal directiu de l'Ajuntament de Tarragona.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Documents associats:
Avocació de competències en matèria de llicències i comunicacions ambientals pel que fa a l'expedients 2019/89/O275
02/01/2020 10:41 - Registre de publicació

Avocar en l’alcalde la competència en matèria de llicències i comunicacions ambientals, exclusivament i pel que fa a l’expedient 2019/89/O275 on es tramita un canvi de titularitat, referent a l’activitat de bar restaurant amb música de fons i instal·lació de climatització, ubicada al C. Cos del Bou, núm.6, baixos.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Documents associats:
Avocació de competències en matèria de llicències i comunicacions ambientals pel que fa als expedients 2019/10/O275 i 2019/146/O257
02/01/2020 10:36 - Registre de publicació

Avocar en l’alcalde la competència en matèria de llicències i comunicacions ambientals, exclusivament i pel que fa a l’expedient 2019/10/O275 on es tramita un canvi de titularitat, i l’expedient de denúncia 2019/146/O257, en relació a l’activitat de bar restaurant ubicat al C. Cos del Bou, núm.4, d’aquesta ciutat.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Documents associats:
Canvi en el règim de dedicació de la consellera Sra. Cristina Guzmán Roset
03/12/2019 13:46 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 2 de desembre de 2019, de canvi en el règim de dedicació de la consellera Sra. Cristina Guzmán Roset.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Decret d'Alcaldia de 7 de novembre de 2019, de Cartipàs municipals
08/11/2019 13:36 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Aprovació inicial títol IV a incorparar al ROM
29/10/2019 13:16 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Indefinit

Canvi en el règim de dedicació de la consellera Sra. Elvira Vidal Sensi
22/10/2019 14:16 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 14 d'octubre de 2019, de canvi en el règim de dedicació de la consellera Sra. Elvira Vidal Sensi.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
canvi en el règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Fortuny Guinart
30/08/2019 10:16 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 29 d'agost de 2019, de canvi en el règim de dedicació del conseller Sr. Jordi Fortuny Guinart.

Termini d'exposició: Indefinit

Canvi en el règim de dedicació del conseller Sr. Francesc Roca Rosell
30/08/2019 10:11 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia de data 29 d'agost de 2019, de canvi en el règim de dedicació del conseller Sr. Francesc Roca Rosell.

Termini d'exposició: Indefinit

Decret d'Alcaldia de 6 d'agost de 2019, de Cartipàs municipal
07/08/2019 12:11 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Indefinit


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica