Data i hora oficial: divendres 28 de abril de 2017, 15:52:55
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Tresoreria
3 anuncis
Citació per compareixença en procediments de recaptació
22/03/2017 12:52 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 6 de març de 2017 en procediments de recaptació. Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies anturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Entitats col·laboradores recaptació d'ingressos 2017
21/12/2016 08:34 - Registre de publicació

Relació d'entitats col·laboradores en la recaptació d'ingressos de l'Ajuntament de Tarragona per a l'any 2017

Termini d'exposició: 1 any

Anunci períodes cobrament tributs 2014
05/03/2014 13:54 - Registre de publicació

Anunci dels períodes de cobrament dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva de l'any 2014 de l'Ajuntament de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 any


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica