Data i hora oficial: dissabte 11 de juliol de 2020, 15:30:57
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Urbanisme
4 anuncis
Projecte d'urbanització del Pla parcial urbanístic 62, sector Culubret
10/07/2020 08:48 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Projecte d'urbanització aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 03 de juliol de 2020

Documents associats:
Pla especial urbanístic per a la implantació d'un centre de culte al local situat al c/ Sant Antoni Maria Claret núm. 1 baixos 1ª
22/06/2020 14:03 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Pla especial aprovat definitivament per acord del Consell Plenari de data 03.04.2020

Documents associats:
Anunci de notificació infructuosa Polígon IV de la Móra
19/06/2020 08:58 - Registre de publicació

Anunci de notificació infructuosa de l'acord d'esmenar l’errada material detectada en el projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Móra adoptat per la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2020.

Termini d'exposició: 1 mes

Suspensió de llicències àmbit Pla parcial 43
01/06/2020 13:39 - Registre de publicació

El Consell Plenari, en la sessió celebrada el dia 22.05.2020, ha acordat suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes a l’àmbit del Pla Parcial 43, pel termini màxim d’un any

Termini d'exposició: 2 mesos

Documents associats:

Seu Electrònica