Data i hora oficial: dissabte 16 de desembre de 2017, 08:16:58
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Urbanisme
13 anuncis
Notificació de decret de data 9/12/16 dictat en expedient 107/15
14/12/2017 08:06 - Registre de publicació

Notificació de decret de data 9/12/16 dictat en expedient 107/15 on s'imposava una multa coercitiva per incompliment de l'ordre d'adoptar mesures cautelars al c/ Gravina, 50

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 9/12/16 dictat en expedient 107/15 on s'imposava una multa coercitiva per incompliment de l'ordre d'adoptar mesures cautelars al c/ Gravina, 50

Notificació de decret de data 13/12/16 dictat en expedient 240/14
14/12/2017 08:06 - Registre de publicació

Notificació de decret de data 13/12/16 dictat en expedient 240/14 on s'imposava una multa coercitiva per incompliment de l'ordre d'enretirada de 2 rètols al c/ Vint-i-u, 54

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 10/10/16 dictat en expedient 529/14
14/12/2017 08:06 - Registre de publicació

Notificació de decret de data 10/10/16 dictat en expedient 529/14 on s'imposava una multa coercitiva per incompliment de l'ordre de enretirada del rètol al c/ Cuirateries, 12

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 10/10/16 dictat en expedient 529/14 on s'imposava una multa coercitiva per incompliment de l'ordre de enretirada del rètol al c/ Cuirateries, 12

Notificació de decret de data 10/7/15 dictat en expedient 146/14
13/12/2017 08:35 - Registre de publicació

Notificació de decret de data 10/7/15 dictat en expedient 146/14

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 10/7/15 dictat en expedient 146/14 on s'imposa multa coercitiva per incompliment de l'ordre de retirada d'antena parabòlica al C/ Gaia, 1, bloc 20, 3º4º

Notificació de decret de data 9/5/17 dictat en expedient 33/14
13/12/2017 08:35 - Registre de publicació

Notificació de decret de data 9/5/17 dictat en expedient 33/14

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 9/5/17 dictat en expedient 33/14 on simposa multa coercitiva per incompliment de l'ordre d'enderroc de la constucció auxiliar situada al c/ catorze, 7, 1c

Notificació de decret de data 12/4/17dictat en expedient 188/16
13/12/2017 08:26 - Registre de publicació

Notificació de decret de data 12/4/17dictat en expedient 188/16

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 12/4/17dictat en expedient 188/16 on s'imposa multa coercitiva per incompliment de l'ordre de tancament del solar al Ptge. Santa Isabel, 69

Modificació puntual del POUM a l'àmbit del PPU43, sector Mas Sorder
07/12/2017 12:48 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

El Consell Plenari ha assumit i aprovat inicialment la modificació per acord de data 17 de novembre de 2017

Documents associats:
Concessió de llicència de parcel·lació urbanística
07/12/2017 12:46 - Registre de publicació

Llicència de parcel·lació consistent en la segregació i posterior agrupació de les parcel·les núm. 45, 46 i 47 del c/ Roca Bruna, núm. 24, 26-28 de la Urb. Entrepins.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Concessió de llicència de parcel·lació urbanística
07/12/2017 12:45 - Registre de publicació

Llicència de parcel·lació urbanística per tal de dividir la finca situada al c/ Cantallops, 18 - Urb. Entrepins- en dues finques

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Aprov. def. estatuts Associació adm. coop. definitiva PPU10
17/11/2017 08:35 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local en data 2 de novembre de 2017 a acordat l'aprovació definitiva dels estatuts de l'Associació administrativa de cooperació definitiva del PPU10, autovia de Reus.

Termini d'exposició: 1 mes


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica