Data i hora oficial: dijous 16 de agost de 2018, 22:13:53
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Urbanisme
2 anuncis
Pla parcial urbanístic 62 Sector Culubret, promogut per la mercantil TERBULUC SL
18/07/2018 11:10 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 05.07.2018, amb esmena d'ofici en compliment del punt primer de l'acord.

Es suspenen les llicències en tot l'àmbit durant el termini de dos anys des de l'aprovació inicial del Pla.

Suspensió potestativa de tramitacions i llicències als sòls ocupats per la prolongació del c/ Armanyà fins a la Baixada del Toro
07/11/2017 08:52 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 any

Acord del Consell Plenari de data 26.10.2017

Documents associats:

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica