Data i hora oficial: dissabte 20 de gener de 2018, 06:26:08
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Urbanisme
12 anuncis
Actes expropiació finca del Cr. Riu Glorieta, 12
17/01/2018 08:07 - Registre de publicació

Fixar dia per formalitzar les actes de pagament i d'ocupació corresponent a l'expropiació de la finca del Cr. Riu Glorieta, 12 de Torreforta.

Termini d'exposició: 1 mes

Actes expropiació finca RC 7838703
17/01/2018 08:06 - Registre de publicació

Fixar dia per formalitzar les actes de pagament i d'ocupació corresponent a l'expropiació de la finca de RC 7838703CF4583G0001ZR propietat d'IMPAMES 2000 SL

Termini d'exposició: 1 mes

Actes expropiació finca RC 43048A
17/01/2018 08:05 - Registre de publicació

Fixar dia per formalitzar les a actes de pagament i d'ocupació corresponent a l'expropiació de la finca de RC 43048A014001110000TA, propietat de la Sra. Maria Mariné Pellicé.

Termini d'exposició: 1 mes

Aprov. definitiva béns i drets expropiació finca de RC 7838703
04/01/2018 09:38 - Registre de publicació

La JGL de 2/11/17 va acordar aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats pel projecte d'expropiació forçosa de la finca de RC 7838703CF4583G0001ZR, situada al Cr. Vint-i-sis de Bonavista.

Termini d'exposició: 1 mes

Aprov. definitiva béns i drets exxpropiació finca de RC 0233610
04/01/2018 09:38 - Registre de publicació

La JGL de 2/11/17 va acordar aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats pel projecte d'expropiació forçosa de la finca de RC 0233610CF5503C0001IJ situada al Cr. Riu Glorieta, 12 de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes

Aprov. definitiva béns i drets expropiació finca RC 43048A
04/01/2018 09:38 - Registre de publicació

Per decret d'Alcaldia de 21/12/17 es va resoldre aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de la finca de RC 43048A014001110000TA, parcel·la 111 del polígon 14, situada a la zona de les Gavarres.

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació definitiva Estatuts i Bases J.Comp.. PPU 1 Av. Andorra
03/01/2018 13:37 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local el dia 14 de desembre de 2017 ha aprovat definitivament els Estatuts i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic 1, Avinguda Andorra.

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic de concreció d'ús de l'"Edifici Telefònica", Rambla Nova 74 - c/ Fortuny 1A
28/12/2017 12:37 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació definitiva per acord del Consell Plenari de data 17.11.2017

Documents associats:
Projecte regularització finques al camí vell de Salou-polig. Entrevies
28/12/2017 12:24 - Registre de publicació

Informació pública del projecte de regularització de límits de les parcel·les de referència cadastral 3196612CF4593B, 3196617CF4593B i 3196601CF4593B,emplaçades entre el camí vell de Salou i en vial d'enllaç de la CN-340 amb el polígon Entrevies.

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 19/4/2017
28/12/2017 12:16 - Registre de publicació

Notificació de decret de data 19/4/2017 dictat en expedient 166/14 on s'imposava una multa coercitiva per incompliment de l'ordre de tancar i netejar el solar al c/ Francolí, 41-51

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 19/4/2017 dictat en expedient 166/14 on s'imposava una multa coercitiva per incompliment de l'ordre de tancar i netejar el solar al c/ Francolí, 41-51


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica