Data i hora oficial: dimarts 17 de juliol de 2018, 19:05:57
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Urbanisme
2 anuncis
Info. pública aprov. inicial proj repar. econòmica PAU 28a Cossis
05/07/2018 08:20 - Registre de publicació

Informació pública de l'incoació d'expedient i d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació econòmica del PAU 28a Cossis per la JGL de 21-06-18.

Termini d'exposició: 1 mes

Suspensió potestativa de tramitacions i llicències als sòls ocupats per la prolongació del c/ Armanyà fins a la Baixada del Toro
07/11/2017 08:52 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 any

Acord del Consell Plenari de data 26.10.2017

Documents associats:

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica