Data i hora oficial: divendres 28 de abril de 2017, 16:03:04
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Trànsit, transports i mobilitat
15 anuncis
Anunci pel qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses per a l'examen de la cartilla municipal de taxista a celebrar el 31 de maig de 2017
27/04/2017 14:52 - Registre de publicació

Anunci del Decret del conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat de 27 d'abril de 2017 pel qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses a l'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista a celebrar el 31 de maig de 2017 a l'IMET ubicat a l'av. de Ramón y Cajal, número 70.

Termini d'exposició: Fins al 31 de maig de 2017

Autoritzacions Sant Jordi 2017
20/04/2017 14:09 - Registre de publicació

Autorització definitiva als sol·licitants per a ocupar la via pública municipal amb la instal·lació d'una parada de venda de llibres, flors i/o articles de marxandatge directament relacionats amb la Diada de Sant Jordi, el dia 23 d'abril de 2017 a la ciutat de Tarragona.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

Convocatòria del concurs serveis de temporada a les platges
10/04/2017 13:34 - Registre de publicació

Anunci de la convocatòria del concurs per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges del municipi de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes

Setmana Santa 2017: actes i recorreguts
03/04/2017 14:45 - Registre de publicació

Autorització a ocupar el domini públic per a celebrar els actes propis de la Setmana Santa 2017, calendari i recorreguts.

Termini d'exposició: 1 mes

Retirada terrasses Setmana Santa 2017
30/03/2017 09:48 - Registre de publicació

BAN on es fa recomanacions de bones pràctiques durant la celebració dels actes de Setmana Santa a la via pública i avís de retirada de terrasses i altres mobiliaris afectats pel pas de trasllats i processons per la ciutat.

Termini d'exposició: 1 mes

Sant Jordi 2017
30/03/2017 09:45 - Registre de publicació

Convocatòria per a instal·lar parades de venda de llibres i flors amb motiu de la Diada de Sant Jordi 2017 a la ciutat de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes

Anunci pel qual es modifica el sentit de circulació del carrer de Ponç d'Icart de Tarragona
30/11/2016 13:46 - Registre de publicació

Anunci del decret del tinent d'alcalde, conseller delegat i coordinador cap d'Àrea de Territori, de 19 de maig de 2016, pel qual es modifica el sentit de circulació del carrer de Ponç d'Icart de Tarragona, establint el sentit únic de circulació des del carrer Baixada de Toro fins al carrer de La Unió.

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci on s'aprova la inclusió dels carrers Goya, Covadonga i Roig i Bergadà en el primer sector de l'Àrea regulada d'estacionament
18/08/2016 08:40 - Registre de publicació

Anunci del decret de 12 d'agost de 2016, del tinent d'alcalde, conseller delegat i coordinador cap d'Àrea de Territori on s'aprova la inclusió dels carrers Goya, Covadonga i Roig i Bergadà en el primer sector de l'Àrea regulada d'estacionament.

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci de les condicions a què s'han de sotmetre les autoritzacions d'ocupació del domini públic municipal amb motiu de realització de publicitat manual
01/03/2016 14:40 - Registre de publicació

Anunci del Decret de 25 de febrer de 2016 del tinent d'alcalde, conseller delegat i coordinador cap d'àrea de Territori pel qual s'aproven les condicions a què s'han de sotmetre les autoritzacions d'ocupació del domini públic municipal amb motiu de realització de publicitat manual.

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci de les condicions a exigir en les autoritzacions d'ocupació temporal del domini públic municipal amb la instal·lació d'elements publicitaris fixats als fanals d'enllumenat de la via pública
16/02/2016 13:38 - Registre de publicació

Anunci del Decret de 19 de gener de 2016 del tinent d'alcalde, conseller delegat i coordinador cap d'àrea de Territori on es determinen les condicions a exigir en les autoritzacions d'ocupació temporal del domini públic municipal amb la instal·lació d'elements publicitaris fixats als fanals d'enllumenat de la via pública.

Termini d'exposició: Indefinit


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica