Data i hora oficial: dilluns 21 de agost de 2017, 10:12:53
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Trànsit, transports i mobilitat
12 anuncis
Anunci de la convocatòria d'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista que se celebrarà el 29 de novembre de 2017
17/08/2017 13:44 - Registre de publicació

Anunci del decret del conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, de 14 d'agost de 2017, pel qual s'acorda convocar l'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista que se celebrarà el 29 de novembre de 2017 a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, ubicat a l'av. de Ramón y Cajal, número 70 (IMET). El termini per presentar les instàncies finalitzarà el 29 de setembre de 2017.

Termini d'exposició: Fins el 29 de setembre de 2017

Anunci del Decret de 25 de juliol de 2017 pel qual s'aproven les actuacions de trànsit referents a l'ordenació del trànsit al Centre Històric de Tarragona
27/07/2017 12:36 - Registre de publicació

Anunci del Decret de 25 de juliol de 2017 del conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, pel qual s'aproven les actuacions que figuren a la part expositiva d'aquest document referents a l'ordenació del trànsit al Centre Històric de Tarragona així com l'annex 2 sobre les condicions per a l'obtenció de la targeta de circulació i l'annex 3 referent al funcionament dels elements mecànics d'accés.

Termini d'exposició: Fins el 2 de gener de 2018

Anunci sobre la utilització amb caràcter exclusiu de gots de plàstic reutilitzables a totes les barres circumstancials que s'instal·lin per a les Festes de Sant Magí i Santa Tecla 2017
12/07/2017 14:07 - Registre de publicació

Anunci del Decret del conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, de 3 de juliol de 2017 referent al condicionament de les barres circumstancials que s'instal·lin al domini públic municipal, durant els períodes de Festes de Sant Magí i de Santa Tecla a la utilització exclusiva de gots de plàstic reutilitzables, quedant expressament prohibits els gots de plàstic d'un sol ús.

Termini d'exposició: 3 mesos

Anunci de la reordenació del trànsit al carrer de Mallorca, tram comprès entre el carrer de Jaume I i la plaça de Ponent de Tarragona
14/06/2017 14:38 - Registre de publicació

Anunci del decret de 14 de juny de 2017 del tinent d'alcalde, conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat referent a la reordenació del trànsit al carrer de Mallorca, tram comprès entre el carrer de Jaume I i la plaça de Ponent de Tarragona.

Termini d'exposició: 3 mesos

Anunci pel qual es modifica el sentit de circulació del carrer de Ponç d'Icart de Tarragona
30/11/2016 13:46 - Registre de publicació

Anunci del decret del tinent d'alcalde, conseller delegat i coordinador cap d'Àrea de Territori, de 19 de maig de 2016, pel qual es modifica el sentit de circulació del carrer de Ponç d'Icart de Tarragona, establint el sentit únic de circulació des del carrer Baixada de Toro fins al carrer de La Unió.

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci on s'aprova la inclusió dels carrers Goya, Covadonga i Roig i Bergadà en el primer sector de l'Àrea regulada d'estacionament
18/08/2016 08:40 - Registre de publicació

Anunci del decret de 12 d'agost de 2016, del tinent d'alcalde, conseller delegat i coordinador cap d'Àrea de Territori on s'aprova la inclusió dels carrers Goya, Covadonga i Roig i Bergadà en el primer sector de l'Àrea regulada d'estacionament.

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci de les condicions a què s'han de sotmetre les autoritzacions d'ocupació del domini públic municipal amb motiu de realització de publicitat manual
01/03/2016 14:40 - Registre de publicació

Anunci del Decret de 25 de febrer de 2016 del tinent d'alcalde, conseller delegat i coordinador cap d'àrea de Territori pel qual s'aproven les condicions a què s'han de sotmetre les autoritzacions d'ocupació del domini públic municipal amb motiu de realització de publicitat manual.

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci de les condicions a exigir en les autoritzacions d'ocupació temporal del domini públic municipal amb la instal·lació d'elements publicitaris fixats als fanals d'enllumenat de la via pública
16/02/2016 13:38 - Registre de publicació

Anunci del Decret de 19 de gener de 2016 del tinent d'alcalde, conseller delegat i coordinador cap d'àrea de Territori on es determinen les condicions a exigir en les autoritzacions d'ocupació temporal del domini públic municipal amb la instal·lació d'elements publicitaris fixats als fanals d'enllumenat de la via pública.

Termini d'exposició: Indefinit

Decret sobre menjars populars amb motiu de festes de barri organitzades per associacions veïnals
24/07/2015 14:23 - Registre de publicació

Anunci del decret de 24 de juliol de 2015 del conseller delegat i coordinador cap d'àrea de Territori sobre autoritzacions de menjars populars amb motiu de festes de barri.

Termini d'exposició: Indefinidament

Decret modificació dels terminis per sol·licitar terrasses a la via pública
10/07/2014 14:29 - Registre de publicació

Decret pel qual s'aprova la modificació puntual dels terminis per sol·licitar autoritzacions d'ocupació de la via pública amb terrasses i similars dels establiments d'hosteleria i restauració de Tarragona.

Termini d'exposició: Indefinit


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica