Data i hora oficial: dilluns 26 de juny de 2017, 21:05:56
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Població
10 anuncis
Epx. 68/2016 i 87/2016 d'Inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables
05/06/2017 13:34 - Registre de publicació

Exp. 68/2016 i 87/2016 d'inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables.

Termini d'exposició: 20 dies

BPE 77/2013 i 45/2015, baixes de la inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables
05/06/2017 13:33 - Registre de publicació

Exp. 77/2013 i 45/2015, baixes de la inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables.

Termini d'exposició: 20 dies

Ex. 260/11, requeriment de documenació per la baixa de Parella Estable
05/06/2017 11:24 - Registre de publicació

Requeriment de documentació per la baixa de la inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables.

Termini d'exposició: 20 dies

Documents associats:
Exp. BPH 10.15.baixes
02/06/2017 14:27 - Registre de publicació

Havent estat impossible practicar la notificació del decret de 10 de maig de 2017 de baixa del Padró Municipal d'Habitants, es notifica a les persones interessades l'esmentada resolució Exp. BPH 10.15.baixes

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Exp. BPH 09.15.baixes
01/06/2017 08:20 - Registre de publicació

Havent estat impossible practicar la notificació del Decret de data 03/05/2017 de baixa del Padró Municipal d'Habitants, mitjançant aquest anunci es notifica Exp. BPH 09.15.baixes

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Anunci BPH 04/15.b sol.licitants Exp. BPH 04/15.b
30/05/2017 08:08 - Registre de publicació

Comunicació a les persones sol.licitants el decret de data 20 de març de 2017, per la qual s'acorda la baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 04/15.b

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Comunicació a les persones sol.licitants el decret de data 22/03/2017, pel qual s'acorda la baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 06.15.b
Comunicació a les persones sol.licitants el decret de 21 de març de 2017, pel qual s'acorda la baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 05/15.b
Baixes per caducitat del Padró Municipal d'Habitans 517
29/05/2017 08:18 - Registre de publicació

Baixes per caducitat de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants, exp. 101BBC.IA517

Termini d'exposició: 20 dies

Tribunal del Jurat
25/01/2017 08:43 - Registre de publicació

Llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2017-2018.

Termini d'exposició: fins el 31/12/2018


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica