Data i hora oficial: dilluns 26 de juny de 2017, 21:06:35
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Permisos i llicències
1 anunci
Anunci informació pública exp. 711/11 (44/07)
18/05/2017 14:40 - Registre de publicació

Anunci de la sol·licitud de revisió sectorial de l'activitat en matèria d'emissions a l'atmosfera, situada al Moll Catella s/n (magatzem exposa, oficines TPS i tingladillo) i Moll de Catalunya, s/n (Parc de Carbó) del Port, a nom de EUROPORTS IBERICA TPS SL.

Termini d'exposició: 10 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica