Data i hora oficial: dimarts 17 de octubre de 2017, 03:53:11
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Permisos i llicències
2 anuncis
Anunci informació pública exp. 192/17
11/10/2017 09:06 - Registre de publicació

Anunci de la sol·licitud de llicència ambiental Annex II, per a la implantació de l'activitat de reciclatge de materials fabricats amb politereftatlat d'etilè (PET) - Envasos plàstics, situada al c/del Roure, 2 Polígon Entrevies, a nom de ALLPET MEDITERRANEO SL.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Informació pública
05/10/2017 14:36 - Registre de publicació

Anunci de la sol·licitud per part de HIERROS Y METALES JIMENEZ SL, de canvi substancial per l'augment amb més del 50% els residus gestionats mitjançant valorització i transferència de residus perillosos i no perillosos i actualitzar els residus que es tenen autoritzats, de l'activitat ubicada al c/del Sofre, 22, nau A, del Pol. Riu Clar.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica