Data i hora oficial: diumenge 19 de maig de 2019, 23:24:36
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Permisos i llicències
5 anuncis
Llicència ambiental
15/05/2019 14:23 - Registre de publicació

Sol.licitud de llicència ambiental per al canvi substancial consistent en l'ampliació de l'activitat de gestió de residus amb la valorització de residus perillosos situada al Pol. Ind. Francolí, parc. 28, nau A, a nom de TARRAGONESA DE HIERROS Y METALES RR SL.

Termini d'exposició: 20 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Anunci informació pública ús provisional
16/04/2019 08:22 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública per la sol·licitud de C. DE BARRAQUER, S.A., d'autorització d’ús i obra provisional per a la construcció de dues pistes de pàdel situades a la Via Augusta, núm. 243.

Termini d'exposició: 20 dies a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci al BOPT

Anunci d'informació pública aprovació inicial modificació de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres
09/04/2019 08:42 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública de l'acord del Consell Plenari per aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres.

Termini d'exposició: 30 dies, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci a l'últim dels diaris oficials en què s'insereixi (BOPT i DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària i a la seu electrònica de la corporació

ANUNCI EXP. 2019/3/G106
08/04/2019 08:22 - Registre de publicació

Anunci aprovació inicial de la derogació íntegra de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia de les activitats innòcues.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des de l'endemà de la publicació al BOP i DOGC

Documents associats:
Anunci informació pública
26/03/2019 14:12 - Registre de publicació

Sol.licitud de llicència ambiental per part de FRUPORT TARRAGONA SL per a la implantació de l'activitat de recepció, conservació i expedició comerç a l'engròs de fruites, verdures i productes peribles, situada al Moll de Rioja, del Port de Tarragona.

Termini d'exposició: 20 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica