Data i hora oficial: dimarts 01 de desembre de 2020, 04:29:19
Sincronitza Interrupcions
Permisos i llicències
1 anunci
Anunci exp. 2020/269/O251
19/10/2020 11:08 - Registre de publicació

Sol.licitud de canvi substancial per a l'ampliació de l'activitat de centre de recollida i transferencia de reisuds i de valorització de residus no perillosos, ubicada al c/de la Classificació,8 del Pol. Ind. Entrevies, d'aquesta ciutat, a nom de ECOTRANS TARRACO SL.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar del següent a la publicació al BOP


Seu Electrònica