Data i hora oficial: diumenge 19 de febrer de 2017, 12:49:56
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Permisos i llicències
5 anuncis
Anunci informació pública exp. 1196/16
13/02/2017 11:58 - Registre de publicació

Anunci del text del Pla de Verificació i control de nous establiments de Tarragona 2017.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquesta anunci a l'últim dels diaris oficials BOP, DOGC

Relació de llicències del mes de desembre del 2016
08/02/2017 12:54 - Registre de publicació

Relació de les llicències atorgades durant el mes de desembre del 2016 des del departament d'Obertura d'Establiments

Termini d'exposició: 2 mesos des de la seva publicació a la Seu

Relació de llicències dels mesos de setembre i octubre
09/01/2017 13:47 - Registre de publicació

Relació de les llicències atorgades durant els mesos de setembre i octubre des del Departament d'Obertura d'Establiments.

Termini d'exposició: 2 mesos des de la seva publicació a la Seu

Relació de llicències del mes de novembre
19/12/2016 14:37 - Registre de publicació

Relació de les llicències atorgades des del Departament d'Obertura d'Establiments durant el mes de novembre del 2016

Termini d'exposició: 2 mesos des de la seva publicació a la Seu

Anunci informació pública exp. 1112/15
15/12/2016 12:15 - Registre de publicació

Anunci de la sol·licitud de llicència ambiental per a la implantació de l'activitat de dipòsit i manipulació de productes minerals, comb. sòlids i altres pulverulents, situada al Moll d'Aragó, s/n del Port de Tarragona.

Termini d'exposició: 30 dies des del següent al de publicació al BOP


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica