Data i hora oficial: divendres 24 de març de 2017, 11:12:45
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Permisos i llicències
2 anuncis
Anunci informació pública exp. 1196/16
13/02/2017 11:58 - Registre de publicació

Anunci del text del Pla de Verificació i control de nous establiments de Tarragona 2017.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquesta anunci a l'últim dels diaris oficials BOP, DOGC

Relació de llicències del mes de desembre del 2016
08/02/2017 12:54 - Registre de publicació

Relació de les llicències atorgades durant el mes de desembre del 2016 des del departament d'Obertura d'Establiments

Termini d'exposició: 2 mesos des de la seva publicació a la Seu


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica