Data i hora oficial: dilluns 22 de abril de 2019, 08:30:03
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Permisos i llicències
5 anuncis
Anunci informació pública ús provisional
16/04/2019 08:22 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública per la sol·licitud de C. DE BARRAQUER, S.A., d'autorització d’ús i obra provisional per a la construcció de dues pistes de pàdel situades a la Via Augusta, núm. 243.

Termini d'exposició: 20 dies a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci al BOPT

Anunci d'informació pública aprovació inicial modificació de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres
09/04/2019 08:42 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública de l'acord del Consell Plenari per aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres.

Termini d'exposició: 30 dies, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci a l'últim dels diaris oficials en què s'insereixi (BOPT i DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària i a la seu electrònica de la corporació

ANUNCI EXP. 2019/3/G106
08/04/2019 08:22 - Registre de publicació

Anunci aprovació inicial de la derogació íntegra de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia de les activitats innòcues.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des de l'endemà de la publicació al BOP i DOGC

Documents associats:
Anunci informació pública
26/03/2019 14:12 - Registre de publicació

Sol.licitud de llicència ambiental per part de FRUPORT TARRAGONA SL per a la implantació de l'activitat de recepció, conservació i expedició comerç a l'engròs de fruites, verdures i productes peribles, situada al Moll de Rioja, del Port de Tarragona.

Termini d'exposició: 20 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Anunci informació pública projecte actuació específica
15/03/2019 09:41 - Registre de publicació

Exp.2019/93/O243 Llicències d'Obres. Anunci informació pública per aprovació projecte actuació específica, sol·licitat per Agrocamping SL, per a l'estesa de línia aèria fina nou CT als terrenys entre ct.N-340 i FFCC Tarragona-Barcelona al polígon 46, parcel.la 30 de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes a partir de l'endemà de la publicació al BOPT


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica