Data i hora oficial: diumenge 18 de agost de 2019, 17:17:48
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Gestió tributària i recaptatòria
6 anuncis
Citació per compareixença en procediments de recaptació
16/08/2019 09:51 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 13 d'agost de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de Gestió tributària
13/08/2019 10:11 - Registre de publicació

Anunci de 6 d'agost de 2019 en procediment de Gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de Gestió tributària i recaptació
13/08/2019 10:11 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 5 d'agost de 2019 en procediment de Gestió tributària i recaptació de l'ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
17/07/2019 08:40 - Registre de publicació

Anunci de notificació de data 12 de juliol de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE.

Exp 2601-156803 Edicte d'exposició al públic Padró 2on semestre 2019
16/07/2019 14:30 - Registre de publicació

Edicte d'exposició al públic i de cobrament en voluntària - segon semestre - dels padrons de l'exercici 2019 de l'Impost sobre activitats econòmiques, de les Taxes i dels Preus Públics, de les Taxes pel servei de recollida i eliminació d’escombraries , de l'Impost de Béns Immobles de Naturalesa Rústega, de l'Impost de Béns Immobles de Característiques Especials i dels Preus Públics i de les Taxes sobre la Propietat Urbans - guals i reserves d'espai.

Termini d'exposició: 1 mes des de la data de publicació al BOPT

Citació per compareixença en procediments de recaptació
16/07/2019 14:25 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 17 de juny de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica