Data i hora oficial: diumenge 18 de març de 2018, 22:09:22
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Gestió tributària i recaptatòria
12 anuncis
Citació per compareixença en procediments de recaptació
16/03/2018 12:30 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 15 de març de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Aprovació padró primer semestre 2018 Exp. 2601-135790
16/03/2018 12:25 - Registre de publicació

Anunci d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons de l'Impost de béns immobles, Taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombreries i Impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2018

Termini d'exposició: 1 mes des de la publicació al BOP

Citació per compareixença en procediments de recaptació
16/03/2018 12:25 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 14 de març de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Exp 2601-136637: matrícula IAE 2018
16/03/2018 12:15 - Registre de publicació

Anunci matrícula IAE 2018 exp 2601-136637

Termini d'exposició: De l' 1 al 15 d' abril

Exp 2601-136637: matrícula IAE 2018

Citació per compareixença en procediments de recaptació
14/03/2018 13:35 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 13 de març de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença: Exp 2601-136276 Reposició
09/03/2018 14:50 - Registre de publicació

Citació als interessats per a éssers notificats per compareixença expedients de l'Impost de Béns Immobles i Taxes i Preus Públics sobre la Propietat Immobiliària

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Citació per compareixença: Exp 2601-136276 Contenciós
09/03/2018 14:50 - Registre de publicació

Citació als interessats per a éssers notificats per compareixença expedients de l'Impost de Béns Immobles i Taxes i Preus Públics sobre la Propietat Immobiliària

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Citació per compareixença: Exp 2601-136276 Audiència
09/03/2018 14:50 - Registre de publicació

Citació als interessats per a éssers notificats per compareixença, expedients de l'Impost de Béns Immobles i Taxes i Preus Públics sobre la Propietat Immobiliària

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
23/02/2018 13:48 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 14 de febrer de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
19/02/2018 14:22 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 14 de febrer de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica