Data i hora oficial: diumenge 20 de gener de 2019, 18:20:27
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Gestió tributària i recaptatòria
8 anuncis
Citació per a notificació per compareixença
16/01/2019 16:20 - Registre de publicació

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària(Inspecció Fiscal). Citació per compareixença.

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per compareixença en procediments de recaptació
16/01/2019 16:20 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 14 de gener de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Exp 2601-148420: Citació als interessats per compareixença
16/01/2019 16:20 - Registre de publicació

Exp 2601-148420

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
17/12/2018 13:26 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 14 de desembre de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
14/12/2018 08:11 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 12 de desembre de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença: Exp 2601-147781
13/12/2018 08:26 - Registre de publicació

Liquidacions corresponents a les liquidacions emeses durant el 2n trimestre de 2018 d’Ibi, i Brossa amb ID valor: 2018IU01L , 2018IU02L, 2018IU03L i 2018BA04L.

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la publicació al BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
13/12/2018 08:21 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 11 de desembre de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic
07/12/2018 09:46 - Registre de publicació

Aprovació provisional de la modificació de l'apartat 28 de l'annex de tarifes de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic.

Termini d'exposició: Trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació al BOPT


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica