Data i hora oficial: divendres 28 de abril de 2017, 15:50:24
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Gestió tributària i recaptatòria
7 anuncis
Citació per a notificació per compareixença
13/04/2017 08:23 - Registre de publicació

Anunci de notificació d’actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per compareixença en procediments de recaptació
12/04/2017 08:37 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 10 d'abril de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Exp 2601-126806: Citació als interessats per compareixença
11/04/2017 13:18 - Registre de publicació

Exp 2601-126806

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE

Citació per compareixença en procedimients de recaptació
31/03/2017 08:21 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 29 de març de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Aprovació padrons primer semestre 2017 Exp 2601-125938
23/03/2017 14:13 - Registre de publicació

Anunci d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons de l'Impost de béns immobles, Taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombreries i Impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2016

Termini d'exposició: Fins el dia 5 de juny de 2017

Citació per compareixença exp. 2601-125703
09/03/2017 13:42 - Registre de publicació

Liquidacions corresponents a altes de 2016 d’Ibi, Brossa i Guals 2016IU05L , 2016BA02L, 2016GU04L, addicional de Guals 2016GU06L, liquidacions de baixes d’IBI 2016IU19L i 2016IU16L i liquidacions de baixes de brossa 2016BA11L, 2016BA14L

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Citació per a notificar per compareixença notificacions d'inicis de diversos expedients.
24/02/2015 14:41 - Registre de publicació

Citació als interessats per a ser notificats per compareixença, al no ser possible realitzar les notificacions per causes no imputables a l'administració de comunicacions d'inici i altres actes de tràmit de diversos expedients de comprovació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica