Data i hora oficial: dilluns 25 de març de 2019, 02:45:57
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Gestió tributària i recaptatòria
10 anuncis
Citació per compareixença en procediments de recaptació
22/03/2019 14:36 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 21 de març de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Exp 2601-151322: Citació als interessats per compareixença
12/03/2019 14:56 - Registre de publicació

Exp 2601-151322: Citació als interessats per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
07/03/2019 13:56 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 6 de març de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
07/03/2019 13:36 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 5 de març de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
04/03/2019 15:11 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 4 de març de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Exp 2601-151030
04/03/2019 12:46 - Registre de publicació

Exp. 26010000151030 Exposició al públic de la matrícula de l'IAE 2019

Termini d'exposició: De l' 1 al 15 d' abril

Exp 2601-150863: Citació als interessats per compareixença
27/02/2019 12:01 - Registre de publicació

Exp 2601-150863

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
15/02/2019 14:05 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 12 de febrer de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de recaptació
11/02/2019 14:45 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 11 de febrer de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic
08/02/2019 11:10 - Registre de publicació

Aprovació provisional de la modificació de l'article 4 de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per la prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic.

Termini d'exposició: Trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació al BOPT


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica