Data i hora oficial: divendres 24 de març de 2017, 11:09:54
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Gestió tributària i recaptatòria
11 anuncis
Aprovació padrons primer semestre 2017 Exp 2601-125938
23/03/2017 14:13 - Registre de publicació

Anunci d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons de l'Impost de béns immobles, Taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombreries i Impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2016

Termini d'exposició: Fins el dia 5 de juny de 2017

Exp 2601-125842: matrícula IAE 2017
10/03/2017 09:14 - Registre de publicació

Anunci matrícula IAE 2017 exp 2601-125842

Termini d'exposició: De l' 1 al 15 d' abril

Exp 2601-125842: matrícula IAE 2017

Citació per compareixença exp. 2601-125703
09/03/2017 13:42 - Registre de publicació

Liquidacions corresponents a altes de 2016 d’Ibi, Brossa i Guals 2016IU05L , 2016BA02L, 2016GU04L, addicional de Guals 2016GU06L, liquidacions de baixes d’IBI 2016IU19L i 2016IU16L i liquidacions de baixes de brossa 2016BA11L, 2016BA14L

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
09/03/2017 09:27 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 7 de març de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per a notificació per compareixença
24/02/2017 08:49 - Registre de publicació

Anunci de notificació d’actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per compareixença en procediments de recaptació
21/02/2017 12:43 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 21 de febrer de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Exp 2601-124800: Citació als interessats per compareixença reposició i terminis d'ingrés
13/02/2017 11:53 - Registre de publicació

Exp 2601-124800

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació al BOE

Exp 2601-124800: Citació als interessats per compareixença contenciós
13/02/2017 11:50 - Registre de publicació

Exp 2601-124800

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació al BOE

Documents associats:
Exp 2601-124800: Citació als interessats per compareixença reposició
13/02/2017 11:49 - Registre de publicació

Exp 2601-124800

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació al BOE

Documents associats:
Exp 2601-124800: Citació als interessats per compareixença audiència
13/02/2017 11:46 - Registre de publicació

Exp 2601-124800

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació al BOE

Documents associats:

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica