Data i hora oficial: diumenge 19 de maig de 2019, 23:08:47
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Gestió tributària i recaptatòria
6 anuncis
Citació per compareixença en procediments de recaptació
17/05/2019 14:28 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 7 de maig de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Aprovació padró primer semestre 2019 Exp. 2611-1355
10/04/2019 08:22 - Registre de publicació

Anunci d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons de l'Impost de béns immobles, i Impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2019

Termini d'exposició: 1 mes des de la publicació al BOP

Citació per compareixença en procediments de recaptació
09/04/2019 14:17 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 9 d'abril de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
08/04/2019 08:12 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 5 d'abril de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
04/04/2019 08:07 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 2 d'abril de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença: Exp 2611-1357_Expedients
29/03/2019 08:27 - Registre de publicació

Publicació d'expedients corresponents a la gestió dels departaments de l'Impost de Bens Immobles i taxes sobre la propietat immobiliària de l'exercici 2018 i 2019

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica