Data i hora oficial: dilluns 27 de gener de 2020, 18:08:02
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Gestió tributària i recaptatòria
7 anuncis
Citació per compareixença en procediments de recaptació
10/01/2020 07:41 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 9 de gener de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de Gestió tributària
10/01/2020 07:41 - Registre de publicació

Anunci de 8 de gener de 2020 en procediments de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
10/01/2020 07:41 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 7 de gener de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de Gestió tributària
07/01/2020 14:06 - Registre de publicació

Anunci de 7 de gener de 2020 en procediments de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
23/12/2019 13:51 - Registre de publicació

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Citació per compareixença en procediments de gestió tributària
20/12/2019 08:51 - Registre de publicació

Anunci de 19 de desembre de 2019 en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per a notificació per compareixença
11/12/2019 14:56 - Registre de publicació

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica