Data i hora oficial: dilluns 19 de novembre de 2018, 00:09:41
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Gestió tributària i recaptatòria
11 anuncis
Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic
15/11/2018 09:34 - Registre de publicació

Aprovació provisional de la modificació de l'apartat 9 de l'annex de tarifes de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, relatiu a la utilització de les instal·lacions dels col·legis públics a la ciutat de Tarragona.

Termini d'exposició: Trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació al BOPT

Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic
15/11/2018 09:29 - Registre de publicació

Aprovació provisional de la modificació de l'apartat 8 de l'annex de tarifes de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per la prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, relatiu al Museu d'Història.

Termini d'exposició: Trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació al BOPT

Citació per compareixença: Exp 2601-146447
12/11/2018 08:34 - Registre de publicació

Publicació d'expedients corresponents a la gestió dels departaments de l'Impost de Bens Immobles i taxes sobre la propietat immobiliària de l'exercici 2017 i 2018

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
08/11/2018 08:24 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 7 de novembre de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de recaptació
08/11/2018 08:19 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 6 de novembre de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Exp 2601-144669: Citació als interessats per compareixença
05/11/2018 12:44 - Registre de publicació

Exp 2601-144669: Citació als interessats per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació al BOE

Exp 2601-145992: Citació als interessats per compareixença.
29/10/2018 09:34 - Registre de publicació

Exp 2601-145992.

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
25/10/2018 08:19 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 23 d'octubre de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de recaptació
18/10/2018 13:54 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 17 d'octubre de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de recaptació
09/10/2018 14:44 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 9 d'Octubre de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica