Data i hora oficial: dijous 24 de setembre de 2020, 20:26:33
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Gestió tributària i recaptatòria
3 anuncis
Citació per compareixença en procediments de recaptació
07/09/2020 13:33 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 1 de setembre de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de gestió tributària
10/08/2020 10:23 - Registre de publicació

Anunci de 6 d'agost de 2020 en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Edicte d'exposició al públic del padró del 2on semestre de 2020
03/08/2020 15:03 - Registre de publicació

Edicte d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padróns del segon semestre de 2020 corresponent guals - reserves d'espai; taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries; l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica; impost sobre béns immobles de característiques especials urbana; taxes i preus públics sobre activitats econòmiques; i impost sobre activitats econòmiques.

Termini d'exposició: 1 mes des de la data de publicació al BOPT


Seu Electrònica