Data i hora oficial: dissabte 24 de febrer de 2018, 19:15:44
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Gestió tributària i recaptatòria
11 anuncis
Citació per compareixença en procediments de recaptació
23/02/2018 13:48 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 14 de febrer de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
19/02/2018 14:22 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 14 de febrer de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de recaptació
19/02/2018 14:21 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 14 de febrer de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Ordenança fiscal núm. 2, reguladora dels drets per ocupació de parades de venda en els mercats públics
08/02/2018 13:58 - Registre de publicació

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora dels drets per ocupació de parades de venda en els mercats públics.

Termini d'exposició: Trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació al BOPT

Citació per compareixença en procediments de recaptació
06/02/2018 08:02 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 30 de gener de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Exp 2601-134607: Citació als interessats per compareixença contenciós.
29/01/2018 08:48 - Registre de publicació

Exp 2601-134607.

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE.

Exp 2601-134607: Citació als interessats per compareixença reposió + terminis.
29/01/2018 08:44 - Registre de publicació

Exp 2601-134607

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE.

Exp 2601-134607: Citació als intetessats per compareixença reposició
29/01/2018 08:43 - Registre de publicació

Exp 2601-134607

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE.

Exp 2601-134607: Citació als interessats per compareixença audiència
29/01/2018 08:41 - Registre de publicació

Exp 2601-134607

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de recaptació
26/01/2018 13:33 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 24 de gener de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixenca.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica