Data i hora oficial: divendres 28 de abril de 2017, 15:57:20
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Esports
1 anunci
Borsa treball - Personal temporal Patronat Municipal d’Esports de Tarragona (PMET)
26/04/2017 11:39 - Registre de publicació

Selecció de personal laboral, pel sistema de concurs-oposició, per a disposar d’una borsa de personal auxiliar administratiu/va recepcionista (Grup: II; Classificació: Personal Administratiu i Tècnic; Subgrup: 2.4; Denominació: Auxiliar Administratiu/va recepcionista, del vigent conveni del personal del Patronat) per tal de cobrir les necessitats temporals del Patronat, per a donar cobertura a programes de caràcter temporal, les incidències i baixes de la plantilla, així com per a cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat.

Termini d'exposició: 01/09/2017

Documents associats: Bases, instància i declaració responsable


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica