Data i hora oficial: dilluns 26 de juny de 2017, 21:06:41
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Esports
9 anuncis
Anunci resultats prova de català, valoració mèrits i puntuació total
Anunci resultats primera prova borsa de treball auxiliar administratius/ves recepcionistes PMET i recordatori prova de català
21/06/2017 10:27 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 60 dies

Documents associats:
Nota informativa prova català
14/06/2017 12:35 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

Nota informativa del dia, hora i lloc de la primera prova
14/06/2017 12:34 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

Anunci relació definitiva de persones admeses i excloses i data primera prova
Termini per a presentar reclamacions a la relació provisional de persones admeses i excloses
30/05/2017 15:08 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

Composició tribunal qualificador borsa de personal laboral temporal auxiliars administratius/ves recepcionistes PMET
26/05/2017 14:49 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 60 dies

Documents associats:
Relació provisional de persones admeses i excloses de la borsa de treball personal laboral temporal auxiliars administratius/ves recepcionistes PMET
26/05/2017 14:06 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

Documents associats:
Borsa treball - Personal temporal Patronat Municipal d’Esports de Tarragona (PMET)
26/04/2017 11:39 - Registre de publicació

Selecció de personal laboral, pel sistema de concurs-oposició, per a disposar d’una borsa de personal auxiliar administratiu/va recepcionista (Grup: II; Classificació: Personal Administratiu i Tècnic; Subgrup: 2.4; Denominació: Auxiliar Administratiu/va recepcionista, del vigent conveni del personal del Patronat) per tal de cobrir les necessitats temporals del Patronat, per a donar cobertura a programes de caràcter temporal, les incidències i baixes de la plantilla, així com per a cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat.

Termini d'exposició: 01/09/2017

Documents associats: Bases, instància i declaració responsable


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica