Data i hora oficial: dilluns 21 de agost de 2017, 10:22:42
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Empreses municipals i organismes autònoms
8 anuncis
Anunci de l'aprovació inicial de la modificació dels estatus del Patronat Municipal d'Esports
Anunci de l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Turisme
Anunci de l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l'IMSST
Oferta Pública d'Ocupació per a l'exercici 2017 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
29/06/2017 12:25 - Registre de publicació

Aprovada per resolució de la presidenta delegada de l'Institut Municipal de 26 de juny de 2017

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci data finalització termini presentació d'instàncies - borsa treball personal temporal Institut Municipal Serveis Socials de Tarragona
27/07/2016 12:52 - Registre de publicació

Termini d'exposició: indefinit

Fe d'errades - Borsa treball - Personal temporal Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST)
07/07/2016 10:01 - Registre de publicació

S'ha detectat un error en el codi IBAN del número de compte establert a la Base Quarta (Taxa dret d'examen) de les Bases publicades en data 4/07/2016, per la qual cosa es fa constar en fe d'errades, i es torna a publicar íntegrament les Bases rectificades, amb els seus corresponents annexos. Borsa de personal temporal de les següents especialitats: - Treballador/a social - Educador/a social - Agent d’acollida - Animador/a sociocultural - Auxiliar d’administració general. S'adjunten les bases i els annexos del procés selectiu. L'aportació de la titulació exigida en cada especialitat així com la relació dels mèrits (annex 7) i la seva acreditació documental no es presentaran amb la sol·licitud d'admissió, sinó que hauran de ser aportats per aquelles persones candidates que superin la fase d'oposició.

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci termini presentació instàncies - borsa treball personal temporal Institut Municipal Serveis Socials de Tarragona
Borsa treball - Personal temporal Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST)
04/07/2016 11:32 - Registre de publicació

Borsa de personal temporal de les següents especialitats: - Treballador/a social - Educador/a social - Agent d’acollida - Animador/a sociocultural - Auxiliar d’administració general. S'adjunten les bases i els annexos del procés selectiu. L'aportació de la titulació exigida en cada especialitat així com la relació dels mèrits (annex 7) i la seva acreditació documental no es presentaran amb la sol·licitud d'admissió, sinó que hauran de ser aportats per aquelles persones candidates que superin la fase d'oposició,

Termini d'exposició: Indefinit

 

 


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica