Data i hora oficial: dimarts 18 de febrer de 2020, 00:10:35
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
123 anuncis
Concursos literaris i culturals per al fomenrt de la igualtat de dones i homes
14/02/2020 14:02 - Registre de publicació

Categoria: Acció social i polítiques d'igualtat

Convocatòria 2020 de concursos literaris i culturals de l'Ajuntament de Tarragona per al foment de la igualtat de dones i homes

Termini d'exposició: 3 mesos

Citació per compareixença en procediments de recaptació
12/02/2020 08:07 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 6 de febrer de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

baixa del padró municipal d'habitants BPH 09.17
07/02/2020 14:27 - Registre de publicació

Categoria: Població

Donar de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants, l'expedient BPH 09.17

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Ajuntament de Valls
07/02/2020 09:47 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de concessió de llicència d'obres amb projecte per reformar la coberta de l'immoble situat al c/ del Carme, 15, de Valls. (Ref. interna 2020/2/G333)

Termini d'exposició: 1 mes

Modificació puntual del POUM a part del sòl urbà consolidat al c/ de la Caràbia núm. 7 de l’antic sector PP7, i al c/ H de l’antic sector PP9, Els Mongons
07/02/2020 09:02 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 mes

Modificació puntual del POUM aprovada inicialment per acord del Consell Plenari de data 30.01.2020. Igualment, s'ha acordat suspendre la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació, o enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini màxim de dos anys.

 

Baixa del padró municipal d'habitants BPH 02.17
06/02/2020 14:07 - Registre de publicació

Categoria: Població

Donar de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants expedient BPH 02.17

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Anunci BAN Carnaval 2020
06/02/2020 14:02 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: Fins al 25 de febrer

baixa del padró municipal d'habitants BPH 08.17
06/02/2020 14:02 - Registre de publicació

Categoria: Població

Anunci de la baixa del padró municipal d'habitants expedient BPH 08.17

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Citació per compareixença en procediment de gestió tributària
06/02/2020 14:02 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de 5 de febrer de 2020 en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
06/02/2020 14:02 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 5 de febrer de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica