Data i hora oficial: dilluns 21 de agost de 2017, 10:17:43
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
148 anuncis
Anunci BPH 11.15.baixes
21/08/2017 09:19 - Registre de publicació

Categoria: Població

Notificació del decret de data 10/08/2017 de baixa d'ofici del Padró Municipal d' Habitants a les persones interesssades

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Audiència prèvia a la baixa del Padró municipal d' Habitants Exp. BPH 04/16
21/08/2017 09:17 - Registre de publicació

Categoria: Població

Notificació de l'audiència prèvia a la baixa del Padró Municipal d' Habitants Exp. BPH 04/16

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Móra
21/08/2017 09:09 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2017, va acordar, entre d’altres, resoldre les al•legacions presentades i aprovar definitivament el projecte de reparcel•lació econòmica del polígon IV de la Móra.

Termini d'exposició: 1 mes

BPE 153.07, 25-158-165.10, 13-39-328.11, 75-172-249-336.12, 36-68.14, 19.15 i 74.16
21/08/2017 09:07 - Registre de publicació

Categoria: Població

Baixa de la Inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables.

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

PE 260.11 Audiència prèvia a la Baixa de la Inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables
21/08/2017 09:06 - Registre de publicació

Categoria: Població

Audiència prèvia a la proposta de Baixa de la Inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

PE 121.07 - Audiència BPE
21/08/2017 09:06 - Registre de publicació

Categoria: Població

Audiència prèvia a la proposta de Baixa d'ofici de la Inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables.

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Exp. 194.11 BPE - Requeriment d'esmena per falta de documentació per a la Baixa de la inscripció en el Registre Voluntari Municipal de Parelles Estables
21/08/2017 08:56 - Registre de publicació

Categoria: Població

Exp. 194.11 BPE - Requeriment d'esmena per falta de documentació per a la Baixa de la inscripció en el Registre Voluntari Municipal de Parelles Estables.

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Exp. 194.11 BPE - Audiència prèvia a la Baixa d'ofici de la inscripció en el Registre Voluntari Municipal de Parelles Estables
21/08/2017 08:39 - Registre de publicació

Categoria: Població

Audiència prèvia a la Baixa d'ofici de la inscripció en el Registre Voluntari Municipal de Parelles Estables de data 08 de juny de 2017.

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Anunci resultat segon exercici, avaluacíó fase concurs i puntuació final
18/08/2017 13:34 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Procés selectiu lliure per a la selecció d'una borsa d'auxiliars d'atenció turística del Patronat Municipal de Turisme, amb caràcter de personal interí o de durada determinada

Termini d'exposició: Un mes

Anunci de la convocatòria d'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista que se celebrarà el 29 de novembre de 2017
17/08/2017 13:44 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret del conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, de 14 d'agost de 2017, pel qual s'acorda convocar l'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista que se celebrarà el 29 de novembre de 2017 a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, ubicat a l'av. de Ramón y Cajal, número 70 (IMET). El termini per presentar les instàncies finalitzarà el 29 de setembre de 2017.

Termini d'exposició: Fins el 29 de setembre de 2017


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica