Data i hora oficial: divendres 03 de abril de 2020, 19:28:58
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
127 anuncis
Serveis de temporada 2020 a les platges del municipi
03/04/2020 10:26 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Informació als adjudicataris de serveis de temporada a les platges del municipi, sobre l'inici de la temporada 2020 derivada de la situació d'estat d'alarma en vigor.

Termini d'exposició: 3 mesos

Avocar les competències delegades a favor de la Junta de Goven Local
01/04/2020 09:56 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Avocar les competències que per Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019 havien estat delegades a favor de la Junta de Govern Local.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Concurs Imatge gràfica festes Sant Magí 2020
31/03/2020 13:06 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: Fins al 7 de maig 2020

Edicte d'exposició al públic del padró del 1er semestre de 2020
31/03/2020 08:16 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Edicte d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons del primer semestre de 2020 corresponents a l'Impost de vehicles de tracció mecànica i l'Impost sobre béns immobles.

Termini d'exposició: 1 mes des de la data de publicació al BOPT

Documents associats:
Sanitat. Inspeccions d'establiments alimentaris
31/03/2020 08:11 - Registre de publicació

Categoria: Salut pública i animals

Consideració de serveis bàsics les inspeccions a establiments alimentaris durant l'estat d'alarma sanitària.

Termini d'exposició: 30 dies

Anunci de l'Ajuntament de Tarragona per a les persones interessades en presentar-se a la convocatòria d'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista
28/03/2020 11:21 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret de la Tinenta d'Alcalde i Consellera delegada de Districtes, Nova ciutadania, Domini Públic, Llicències i comunicacions Ambientals, de 27 de març de 2020, pel qual es posa de manifest la interrupció del termini per a la presentació d'instàncies, referent a l'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista que finalitzava el 27 de març de 2020, així com la suspensió de l'examen previst per al dia 28 de maig de 2020, del qual es fixarà una nova data i es publicarà en el seu degut moment.

Termini d'exposició: Indefinit

Denegació i/o suspensió ocupacions a la via pública
25/03/2020 08:21 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Decret de denegació de sol·licituds presentades per a ocupar la via pública afectades per l'estat d'alarma; deixar en suspens la possibilitat d'autoritzar d'altres més enllà i dur a terme l'organització d'esdeveniments com Fira d'Abril i Sant Jordi, fins a disposar de més informació sobre l'evolució de la pandèmia actual.

Termini d'exposició: 3 mesos

Anunci Exp. 2019/107/O275
24/03/2020 11:36 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Sol.licitud per part de GALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE SERVICIO SLU, la revisió de la llicència ambiental atorgada per l'activitat d'estació de servei ubicada a l'Autopista AP-7, km .237 direcció nord "Àrea de Servei el Mèdol".

Termini d'exposició: 10 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Adhesió al “manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus"
24/03/2020 11:36 - Registre de publicació

Categoria: Altres

Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Tarragona al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”

Termini d'exposició: 3 mesos

Exp. 2601-164406: Anunci matrícula exposició IAE
13/03/2020 11:20 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp. 26010000164406

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOP


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica