Data i hora oficial: dissabte 16 de desembre de 2017, 08:19:50
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
154 anuncis
Citació per compareixença en procediments de recaptació
14/12/2017 08:06 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 13 de desembre de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Notificació de decret de data 9/12/16 dictat en expedient 107/15
14/12/2017 08:06 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Notificació de decret de data 9/12/16 dictat en expedient 107/15 on s'imposava una multa coercitiva per incompliment de l'ordre d'adoptar mesures cautelars al c/ Gravina, 50

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 9/12/16 dictat en expedient 107/15 on s'imposava una multa coercitiva per incompliment de l'ordre d'adoptar mesures cautelars al c/ Gravina, 50

Notificació de decret de data 13/12/16 dictat en expedient 240/14
14/12/2017 08:06 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Notificació de decret de data 13/12/16 dictat en expedient 240/14 on s'imposava una multa coercitiva per incompliment de l'ordre d'enretirada de 2 rètols al c/ Vint-i-u, 54

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 10/10/16 dictat en expedient 529/14
14/12/2017 08:06 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Notificació de decret de data 10/10/16 dictat en expedient 529/14 on s'imposava una multa coercitiva per incompliment de l'ordre de enretirada del rètol al c/ Cuirateries, 12

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 10/10/16 dictat en expedient 529/14 on s'imposava una multa coercitiva per incompliment de l'ordre de enretirada del rètol al c/ Cuirateries, 12

Citació per compareixença en procediments de recaptació
13/12/2017 08:38 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 12 de desembre de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
13/12/2017 08:36 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 12 de desembre de 2017 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Ban concurs de comparses del Carnaval de Tarragona 2018
13/12/2017 08:35 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: fins al dia 26 de gener de 2018

Ban festes de Nadal, arribada de l'Home dels Nassos i la Cavalcada de Reis
13/12/2017 08:35 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: fina al dia 5 de gener de 2018

Notificació de decret de data 10/7/15 dictat en expedient 146/14
13/12/2017 08:35 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Notificació de decret de data 10/7/15 dictat en expedient 146/14

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 10/7/15 dictat en expedient 146/14 on s'imposa multa coercitiva per incompliment de l'ordre de retirada d'antena parabòlica al C/ Gaia, 1, bloc 20, 3º4º

Notificació de decret de data 9/5/17 dictat en expedient 33/14
13/12/2017 08:35 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Notificació de decret de data 9/5/17 dictat en expedient 33/14

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació de decret de data 9/5/17 dictat en expedient 33/14 on simposa multa coercitiva per incompliment de l'ordre d'enderroc de la constucció auxiliar situada al c/ catorze, 7, 1c


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica