Data i hora oficial: dimarts 17 de juliol de 2018, 19:03:23
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
131 anuncis
Delegació de signatura del Sr. José Juan Acero de Dios
16/07/2018 15:20 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Delegar a favor de la consellera delegada d'Esport i consellera delegada de Voluntariat i Associacions de Jubilats i Pensionistes, la Sra. María Elisa Vedrina Conesa, la signatura de la documentació delegada per l’Alcaldia, en el conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat i conseller delegat de Protecció Civil, el Sr. José Juan Acero de Dios dels dies 9 al 20 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: 23 de juliol de 2018

Documents associats:
Contracte menor. Lloguer equip de projecció i control
16/07/2018 13:55 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Contracte menor. Lloguer equip de projecció i control

Termini d'exposició: 4 dies naturals

Contracte menor. Lloguer de pantalla Led Screen 37 mts2 (format 16:9)
16/07/2018 13:50 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Contracte menor. Lloguer de pantalla Led Screen 37 mts2 (format 16:9)

Termini d'exposició: 4 dies naturals

Baixes del padró per caducitat 101BBC.618
16/07/2018 11:30 - Registre de publicació

Categoria: Població

Baixes per caducitat de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants.

Termini d'exposició: 20 dies

Citació per compareixença: Exp 2601-141438
10/07/2018 14:35 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Citació als interessats per a éssers notificats per compareixença, expedients de gestió de l'Impost de béns immobles i Taxes i preus públics sobre la propietat immobiliària exp 2601-141438

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Borsa de treball conserge de manteniment - Relació definitiva persones admeses i excloses, tribunal de qualificació i data primer exercici
10/07/2018 14:30 - Registre de publicació

Categoria: Esports

Borsa de treball conserge de manteniment - Relació definitiva persones admeses i excloses, tribunal de qualificació i data primer exercici

Termini d'exposició: indefinit

Citació per compareixença en procediments de recaptació
09/07/2018 08:30 - Registre de publicació

Categoria: Tresoreria

Anunci de notificació de 2 de juliol de 2018 en procediments de recaptació. Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Anunci exposició pública
05/07/2018 08:20 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Exposició pública de la incorporació de canvi no substancial a l'autorització ambiental atorgada Annex 1.2, a l'activitat de fabricació d'encenedors, amb l'estudi d'impacte ambiental, ubicada al Polígon Industrial Entrevies, s/n, a nom de BIC IBERIA SA.

Termini d'exposició: 10 dies a comptar des del següent al de la publicació a la Seu

Info. pública aprov. inicial proj repar. econòmica PAU 28a Cossis
05/07/2018 08:20 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Informació pública de l'incoació d'expedient i d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació econòmica del PAU 28a Cossis per la JGL de 21-06-18.

Termini d'exposició: 1 mes

Institut Català del Sòl
28/06/2018 14:35 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Anunci de sol·licitud d'una societat per a ser adjudicatària, en règim de compravenda, de la futura parcel·la núm. 117-123 del sector Riu Clar, del terme municipal de Tarragona, segons la nova parcel·lació que s'està redactant. (Ref. interna 19/2018)

Termini d'exposició: Fins el dia 24 de juliol de 2018, a les 14:00 h

Documents associats:

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica