Data i hora oficial: dilluns 27 de gener de 2020, 17:54:39
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
125 anuncis
Anunci previ a la baixa padró municipal d'habitants
27/01/2020 08:11 - Registre de publicació

Categoria: Població

Anunci previ a la baixa del padró municipal expedient BPH V1/19

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Anunci previ a la baixa padró municipal d'habitants
21/01/2020 14:01 - Registre de publicació

Categoria: Població

Anunci previ a la baixa d'ofici del padró exp. BPH 11/17

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Protecció civil: plànol delimitació franges forestals
15/01/2020 15:01 - Registre de publicació

Categoria: Seguretat ciutadana

Aprovació definitiva pel Consell Plenari de data 20-12-19 del plànol de delimitació de les franges forestals per prevenir incendis, dins el terme municipal de Tarragona

Termini d'exposició: indefinida

Citació per compareixença en procediments de recaptació
10/01/2020 07:41 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 9 de gener de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de Gestió tributària
10/01/2020 07:41 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de 8 de gener de 2020 en procediments de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
10/01/2020 07:41 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 7 de gener de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Aprovació definitiva del Títol IV del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
08/01/2020 12:16 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Aprovar definitivament el Títol IV a incorporar al Reglament Orgànic Municipal regulador del Personal directiu de l'Ajuntament de Tarragona.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de Gestió tributària
07/01/2020 14:06 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de 7 de gener de 2020 en procediments de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Dirección General de Tráfico - Prefectura Provincial de Trànsit de València
03/01/2020 09:51 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de requeriment administratiu de retirada de vehicle amb matrícula 6364JYY. (Ref. interna 2020/1/G333)

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Avocació de competències en matèria de llicències i comunicacions ambientals pel que fa a l'expedients 2019/89/O275
02/01/2020 10:41 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Avocar en l’alcalde la competència en matèria de llicències i comunicacions ambientals, exclusivament i pel que fa a l’expedient 2019/89/O275 on es tramita un canvi de titularitat, referent a l’activitat de bar restaurant amb música de fons i instal·lació de climatització, ubicada al C. Cos del Bou, núm.6, baixos.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Documents associats:

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica