Data i hora oficial: dimarts 13 de abril de 2021, 11:50:22
Sincronitza Interrupcions
Totes
156 anuncis
Anunci de la relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria d'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista el 27 de maig de 2021
13/04/2021 09:15 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret de la Tinenta d'Alcalde i Coordinadora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, de 9 d'abril de 2021, referent a la relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria d'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista el 27 de maig de 2021.

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Edicte d'exposició al públic del padró del 1er semestre de 2021
09/04/2021 14:20 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Edicte d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons del primer semestre de 2021 corresponents a l'Impost de vehicles de tracció mecànica i l'Impost sobre béns immobles.

Termini d'exposició: 1 mes des de la data de publicació al BOPT

Documents associats:
Anunci de notificacions infructuoses en el tràmit de la Modificació del Pla parcial 1 Av. Andorra
09/04/2021 11:30 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Anunci de notificació infructuosa en l'àmbit del PPU 1 Av. Andorra Propietaris dret d'ús
07/04/2021 12:40 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Trasllat decret d’alcaldia d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del PPU 1, Av. Andorra i el decret d’esmena

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per compareixença en procediments de gestió tributària.
06/04/2021 14:55 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de 30 de març en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en prodeciments de gestió tributària.
06/04/2021 14:55 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de 30 de març en procediments de gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Decret règim de dedicació de la Sra. Solé Guillén
31/03/2021 13:40 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Citació per a notificació per compareixença
29/03/2021 15:10 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació d’actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals

Audiència prèvia a la baixa d'ofici del padró. BII Xifra llistat 10
29/03/2021 15:05 - Registre de publicació

Categoria: Població

Audiència prèvia a la baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants per inclusió indeguda. Exp. BII Xifra llistat 10

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Audiència prèvia a la baixa del padró BII Xifra llistat 9
29/03/2021 15:05 - Registre de publicació

Categoria: Població

Audiència prèva a la baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants, per inclusió indeguda. Exp. BII Xifra llistat 9

Termini d'exposició: 10 dies hàbils


Seu Electrònica