Data i hora oficial: diumenge 20 de gener de 2019, 18:20:50
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
136 anuncis
Citació per a notificació per compareixença
16/01/2019 16:20 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària(Inspecció Fiscal). Citació per compareixença.

Termini d'exposició: 1 mes

Modificació del POUM que actualitza l'Agenda i documents socioeconòmics i modifica l'art. 28 de les Normes Urbanístiques
16/01/2019 16:20 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Els documents socioeconòmics actualitzats són els següents: Memòria Social, Avaluació econòmica i financera, Sostenibilitat econòmica i financera, Fitxes econòmiques de sectors i polígons

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovada inicialment per acord del Consell Plenari de 21.12.2018

Documents associats:
Anunci aprovació definitiva de les obres compreses en el projecte de pavimentació del carrer Mallorca entre la plaça de Braus i la plaça Ponent de Tarragona
16/01/2019 16:20 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva de les obres compreses en el projecte de pavimentació del carrer Mallorca entre la plaça de Braus i la plaça Ponent de Tarragona

Termini d'exposició: Indefinit

Citació per compareixença en procediments de recaptació
16/01/2019 16:20 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 14 de gener de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Exp 2601-148420: Citació als interessats per compareixença
16/01/2019 16:20 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 2601-148420

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE

Anunci informació pública 40/16
04/01/2019 14:52 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Sol.licitud de llicència ambiental per a la implantació de l'activitat de taller de reparació de vehicles branques xapa i pintura situada al c/del Plom, 25, parcel.la 79, nau 1, del Pol. Ind. Riu Clar, a nom de MOTOR BERLIN CENTER SL.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Ordenació carrer Battestini
28/12/2018 14:07 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Decret 509/2018 del departament de Trànsit i Transports, que estableix que el carrer del Dr. Battestini sigui de sentit únic de circulació, amb entrada pel carrer de Pere Martell i sortida pel vial de servei de l'avinguda de Roma.

Termini d'exposició: 1 any

Notaría de Muros (A Coruña)
28/12/2018 14:02 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Acta para la declaración de herederos abintestato. (Ref. interna 36/2018)

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Entitats col·laboradores recaptació d'ingressos 2019
20/12/2018 12:41 - Registre de publicació

Categoria: Tresoreria

Relació d'entitats col·laboradores en la recaptació d'ingressos de l'Ajuntament de Tarragona per a l'any 2019.

Termini d'exposició: 1 any

Cap d'Any ampliació retirada terrasses
20/12/2018 08:36 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Decret 762/2018 pel qual s'autoritza a retirar les terrasses autoritzades del municipi de Tarragona a la mateixa hora que el tancament del local associat amb motiu de la nit de Cap d'Any. Així mateix, autorització per a disposar de música de tipus ambiental.

Termini d'exposició: 1 mes


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica