Data i hora oficial: dimarts 01 de desembre de 2020, 04:04:29
Sincronitza Interrupcions

Altres anuncis

70 anuncis
EMMCTSA. borsa de personal redactor i locutors. Relació definitiva, composició tribunal i convocatòria de la primera prova
Adscripció en comissió de serveis, temporal, d'agents de la Guàrdia Urbana
24/01/2020 09:21 - Registre de publicació
Documents associats:
EMMCTSA. Gerent. Relació persones admeses i excloses.
17/01/2020 10:36 - Registre de publicació
Documents associats:
EMMCTSA.Borsa de personal redactors i locutors. Relació de persones admeses i exlcoses.
17/01/2020 10:31 - Registre de publicació
Documents associats:
Oferta d'ocupació pública 2019 IMSST
15/01/2020 11:21 - Registre de publicació
Documents associats:
Oferta d'ocupació pública de 2019, aprovada per decret de 18 de desembre de 2019 i modificada per decrets del 22 i 27 de desembre de 2019
Oferta d'Ocupació Pública 2019, aprovada per decret de data 18 de desembre de 2019
20/12/2019 12:01 - Registre de publicació
Documents associats:
EMMCTSA: bases i convocatòria Gerent
ESPIMSA: Gerent: valoració i proposta nomenament
10/12/2019 09:51 - Registre de publicació
Documents associats:
ESPIMSA: relació definitiva aspirants admesos i convocatòria fase 3

Seu Electrònica