Data i hora oficial: diumenge 07 de març de 2021, 12:48:47
Sincronitza Interrupcions

Personal temporal : Borsa personal tècnic mitjà en gestió local

Data de publicació:
07-02-2020
Data de modificació:
03-08-2020
Estat:
En tràmit
14 publicacions
Sol·lilcitud d'admissió
Termini per presentar les sol·licituds
Anunci modificació 7na base
Bases modificades per Decret de data 27 de febrer de 2020
Anunci suspensió terminis
Anunci relació provisional de persones admeses i excloses
Nota informativa de l'aixecament de la suspensió de terminis per a presentar reclamacions a la relació provisional de persones admeses i excloses
Nota informativa sobre l'aixecament de la suspensió de terminis per a la interposició de recursos
Anunci relació definitiva de persones admeses i excloses, designació membres del tribunal i data de la prova

Seu Electrònica