Data i hora oficial: divendres 10 de juliol de 2020, 12:45:02
Sincronitza Interrupcions

Convocatòries de personal

 

Provisió de llocs de treball : Director/a de l'IMET

Data de publicació:
17-02-2020
Data de modificació:
02-07-2020
Estat:
En tràmit
16 publicacions
Anunci modificació apartat a) base quarta
Bases modificades per decret de data 11 de març de 2020
Anunci suspensió terminis
Anunci modificació base 5a.
Anunci rectificació error material
Anunci continuació procés selectiu Director IMET
Anunci del termini de presentació de sol·licituds i del projecte de gestió

Seu Electrònica