Data i hora oficial: divendres 03 de abril de 2020, 20:34:33
Sincronitza Interrupcions

Convocatòries de personal

 

Provisió de llocs de treball : Director/a de l'IMET

Data de publicació:
17-02-2020
Data de modificació:
25-03-2020
Estat:
En tràmit
7 publicacions
Anunci modificació apartat a) base quarta
Bases modificades per decret de data 11 de març de 2020
Anunci suspensió terminis
Anunci modificació base 5a.
Anunci rectificació error material

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica