Data i hora oficial: divendres 10 de juliol de 2020, 10:43:52
Sincronitza Interrupcions

Convocatòries de personal

 

Provisió de llocs de treball : Director/a general de RRHH

Data de publicació:
17-02-2020
Data de modificació:
02-07-2020
Estat:
En tràmit
15 publicacions
Bases modificades per decret de data 11 de març de 2020
Anunci modificació apartat a) base quarta
Anunci suspensió terminis
Anunci modificació base 5a.
Anunci continuació procés selectiu Director General Recursos Humans
Anunci del termini de presentació de sol·licituds i del projecte de gestió
Anunci de la relació provisional de persones admeses i excloses

Seu Electrònica