Data i hora oficial: divendres 07 de agost de 2020, 14:38:05
Sincronitza Interrupcions

Convocatòries de personal

 

Personal temporal : Institut Municipal Serveis Socials de Tarragona: Borsa treball pedagogs/pedagogues per l'Equip d'Atenció a la Infància

Data de publicació:
13-05-2019
Data de modificació:
04-02-2020
Estat:
en tràmit
12 publicacions
Anunci bases i convocatòria selecció pedagogs/pedagogues
Sol·licitud admissió a la convocatòria
Model relació mèrits documentació existent a l'expedient personal
Model relació mèrits documentació que s'adjunta
Anunci del termini de presentació d'instàncies
Anunci relació provisional de persones admeses i excloses
Anunci designació tribunal qualificador
Anunci data, hora i lloc de la prova: entrevista
Anunci puntuació entrevista i termini per aportar el mèrits de la fase de concurs
Qualificació fase de concurs i puntuació total

Seu Electrònica