Data i hora oficial: dimarts 07 de juliol de 2020, 20:47:28
Sincronitza Interrupcions

Convocatòries de personal

 

Personal fix : Dues places de Tècnic/a de recursos humans

Data de publicació:
13-02-2019
Data de modificació:
21-01-2020
Estat:
18 publicacions
Anunci bases i convocatòria dues places de Tècnic/a de recursos humans
Sol·licitud admissió convocatòria
Model relació mèrits documentació existent a l'expedient personal
Model relació mèrits documentació que s'adjunta
Anunci del termini de presentació d'instàncies
Anunci relació provisional persones admeses i excloses
Nota informativa: termini per presentar reclamacions a la relació provisional de persones admeses i excloses
Anunci relació definitiva persones admeses i excloses
Anunci designació del tribunal qualificador
Anunci data, hora i lloc del primer i segon exercici

Seu Electrònica