Data i hora oficial: dimarts 04 de agost de 2020, 16:39:12
Sincronitza Interrupcions

Convocatòries de personal

 

Personal fix : Una plaça de Tècnic/a superior de recursos humans

Data de publicació:
13-02-2019
Data de modificació:
17-01-2020
Estat:
17 publicacions
Anunci bases i convocatòria una plaça de Tècnic/a superior de recursos humans
Sol·licitud admissió convocatòria
Model relació mèrits documentació existent a l'expedient personal
Model relació mèrits documentació que s'adjunta
Anunci del termini de presentació d'instàncies
Anunci relació provisional persones admeses i excloses
Nota informativa: termini per presentar reclamacions a la relació provisional de persones admeses i excloses
Anunci relació definitiva de persones admeses i excloses
Anunci designació del tribunal qualificador
Anunci data, hora i lloc del primer i segon exercici

Seu Electrònica