Data i hora oficial: diumenge 20 de gener de 2019, 18:51:04
Sincronitza Interrupcions

Convocatòries de personal

 

Personal temporal : Institut Municipals de Serveis Socials: Concurs intern per a la selecció de psicòlegs/gues

Data de publicació:
25-01-2018
Data de modificació:
14-03-2018
Estat:
En tràmit
10 publicacions
Anunci convocatòria del concurs intern per a la selecció de psicòlegs/gues
Sol·licitud admissió convocatòria
Anunci relació provisional de perosnes admeses i excloses
Anunci tribunal qualificador
Anunci data, hora i lloc del primer exercici
Anunci qualificació 1r exercici i data presentació documentació concurs
Anunci modficació tribunal qualificador del concurs intern per a disposar d'una borsa de psicòlegs/gues
Anunci qualificacions fase concurs i puntuacions totals
Anunci: Anunci rectificació de l'error material de l'anunci publicat en data 22 de febrer de 2018
Termini audiència al recurs presentat en relació a les puntuacions totals del primer exercici del concurs intern

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica