Data i hora oficial: dissabte 24 de febrer de 2018, 19:15:36
Sincronitza Interrupcions

Recursos humans

 
 

Personal temporal : Institut Municipals de Serveis Socials: Concurs intern per a la selecció de psicòlegs/gues

Data de publicació:
25-01-2018
Data de modificació:
22-02-2018
Estat:
En tràmit
6 publicacions
Anunci convocatòria del concurs intern per a la selecció de psicòlegs/gues
Sol·licitud admissió convocatòria
Anunci relació provisional de perosnes admeses i excloses
Anunci tribunal qualificador
Anunci data, hora i lloc del primer exercici
Anunci qualificació 1r exercici i data presentació documentació concurs

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica