Data i hora oficial: dissabte 20 de gener de 2018, 06:25:39
Sincronitza Interrupcions

Recursos humans

 
 

Personal fix : Tècnic/a en serveis econòmics

Data de publicació:
21-11-2017
Data de modificació:
04-01-2018
Estat:
en tràmit
5 publicacions
Anunci bases i convocatòria Tècnic/a serveis econòmics
Sol·licitud admissió convocatòria
Model relació mèrits documentació existent a l'expedient personal
Model relació mèrits documentació que s'adjunta
Anunci termini presentació sol·licituds

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica