Data i hora oficial: divendres 22 de novembre de 2019, 12:11:40
Sincronitza Interrupcions

Convocatòries de personal

 

Personal fix : Tècnic/a en serveis econòmics

Data de publicació:
21-11-2017
Data de modificació:
22-05-2018
Estat:
en tràmit
12 publicacions
Anunci bases i convocatòria Tècnic/a serveis econòmics
Sol·licitud admissió convocatòria
Model relació mèrits documentació existent a l'expedient personal
Model relació mèrits documentació que s'adjunta
Anunci termini presentació sol·licituds
Anunci relació provisional de persones admeses i excloses
Notai informativa: termini per presentar reclamacions a la relació provisional de persones admeses i excloses
Anunci designació tribunal qualificador i data, hora i lloc 1r exercici
Anunci resultat primer exercici i data realització segon exercici
Anunci, dia, hora i lloc de realització del segon exercici

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica