Data i hora oficial: dissabte 19 de octubre de 2019, 22:29:49
Sincronitza Interrupcions

Convocatòries de personal

 

Personal temporal : Institut Municipal de Serveis Socials: Ampliació de les borses de treballadors o treballadores socials i d’educadors o educadores socials.

Data de publicació:
26-07-2017
Data de modificació:
03-10-2019
Estat:
En tràmit
24 publicacions
Anunci bases i convocatòria ampliació borses de treball
Sol·licitud admissió convocatòria
Model relació mèrits documentació existent a l'expedient personal
Model relació mèrits documentació que s'adjunta
Nota informativa ingrés taxes d'acord amb l'article 16 de la Leli 39/2015
Anunci termini finalització presentació instàncies
Anunci relació provisional de persones admeses i excloses, convocatòria treballadors o treballadores socials
Anunci relació provisional persones admeses i excloses, convocatòria educadors o educadores socials
Anunci designació membres del tribunal qualificador
Educador/a social: anunci relació definitiva persones admeses i excloses

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica