Data i hora oficial: dimarts 17 de octubre de 2017, 03:44:17
Sincronitza Interrupcions

Recursos humans

 
 

Personal temporal : Institut Municipal de Serveis Socials: Ampliació de les borses de treballadors o treballadores socials i d’educadors o educadores socials.

Data de publicació:
26-07-2017
Data de modificació:
06-10-2017
Estat:
En tràmit
15 publicacions
Anunci bases i convocatòria ampliació borses de treball
Sol·licitud admissió convocatòria
Model relació mèrits documentació existent a l'expedient personal
Model relació mèrits documentació que s'adjunta
Nota informativa ingrés taxes d'acord amb l'article 16 de la Leli 39/2015
Anunci termini finalització presentació instàncies
Anunci relació provisional de persones admeses i excloses, convocatòria treballadors o treballadores socials
Anunci relació provisional persones admeses i excloses, convocatòria educadors o educadores socials
Anunci designació membres del tribunal qualificador
Educador/a social: anunci relació definitiva persones admeses i excloses

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica