Data i hora oficial: diumenge 18 de març de 2018, 22:05:56
Sincronitza Interrupcions

Recursos humans

 
 

Personal temporal : Borsa treball mestres per a les llars infants municipals

Data de publicació:
20-07-2017
Data de modificació:
02-02-2018
Estat:
En tràmit
13 publicacions
Anunci convocatòria mestres llars infants municipals
Sol.licitud d'admisió a la convocatòria
Model relació mèrits documentació existent a l'expedient personal
Model relació mèrits documentació que s'adjunta compulsada
Nota informativa: ingrés taxes sol·licituds presentades d'acord article 16 Llei 39/2015 de procediment administratiu comú
Anunci del termini presentació instàncies
Anunci membres del tribunal
21/08/2017 08:25 - Registre de publicació

Anunci membres del tribunal

Anunci relació provisional persones admeses i excloses, mestres llars d'infants municipals
Anunci relació definitiva admesos i exclosos
15/09/2017 14:16 - Registre de publicació

Anunci relació definitiva de les persones admeses i excloses.

Anunci data prova de català
15/09/2017 14:16 - Registre de publicació

Anunci data prova de català


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica