Fecha y hora oficial: lunes 24 de enero de 2022, 08:12:54
Sincronizar Interrupciones
Se han encontrado 146 ayudas o subvenciones

Convocatorias abiertas

Se han encontrado 6 ayudas o subvenciones
Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges destinats a la borsa de lloguer social
14/12/2021 13:52 - Registro de publicación

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 30/06/2022

Bases reguladores i convocatòria de les subvencions per a projectes d'acció humanitària
07/04/2017 13:12 - Registro de publicación

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 25/05/2021

El plazo para presentar las justificaciones finaliza el 31/03/2023

Convocatòria 2021 per a projectes d'Educació per al Desenvolupament
29/03/2021 10:55 - Registro de publicación

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 28/04/2021

El plazo para presentar las justificaciones finaliza el 31/12/2022

Convocatòria 2021 per a projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional
29/03/2021 11:00 - Registro de publicación

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 28/04/2021

El plazo para presentar las justificaciones finaliza el 31/12/2022

Convocatòria de subvencions per la creació d'ocupació 2021
09/03/2021 11:25 - Registro de publicación

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 30/04/2021

El plazo para presentar las justificaciones finaliza el 31/05/2022

Segona convocatòria de subvencions per la creació d'ocupació
27/08/2021 08:03 - Registro de publicación

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 12/09/2021

El plazo para presentar las justificaciones finaliza el 30/11/2022

Convocatorias cerradas

Se han encontrado 140 ayudas o subvenciones
Ajuts a la contractació de participants en programes d'ocupació municipal
Temporalmente despublicado
18/11/2014 14:55 - Registro de publicación
Ajuts a les famílies per a l'adquisició de material escolar del curs 2012-2013
Ajuts de menjador Llars d'Infants Municipals 2020-2021
Temporalmente despublicado
23/12/2020 10:43 - Registro de publicación
Ajuts directes al sector de l'Oci Nocturn
Ajuts directes al sector terciari de restauració, oci nocturn i serveis d'atenció personal.
Ajuts directes al sector terciari, restauració i oci nocturn derivats de la pandemia Covid-19
Ajuts econòmics per a la reparació de façanes i elements sortints annexes en edficis plurifamiliars ja construïts situats al municipi de Tarragona per a l'exercici 2012
Ajuts menjador llars d'infants municipals 2020-2021
Ajuts menjador llars d'infants municipals 2021-2022
Ajuts per a despeses bàsiques de la Llar 2018
Ajuts per a unitats convivencials amb escassa capacitat econòmica
Ajuts socials relatius a l'IBI en situació de transmissió de l'habitatge habitual per execució hipotecària o dació en pagament
Anunci Bases reguladores per a la concessió de beques per a l'emprenedoria i la consolidació empresarial corresponents al programa Tarragona Economia Social i Solidària, impulsades pel Servei Municipal d'Ocupació
Anunci resolució provisional subvencions projectes àmbit discapacitat
Temporalmente despublicado
18/11/2016 12:01 - Registro de publicación
Aprovació de justificants de les subvencions concedides en la convocatòria 2020 d'entitats ciutadanes
Aprovació definitiva bases dels premis Empresa Tarragona Smart City
Aprovació definitiva dels ajuts a la contractació
Aprovació inicial bases concessió subvencions reparació façanes
Aprovació inicial bases premis empresa Tarragona Impulsa
Temporalmente despublicado
25/08/2016 10:44 - Registro de publicación
Aprovació justificacions any 2018 subvencions Associacions de Veïns
Aprovació justificants convocatòria 2019 subvencions Associació de veïns i Federacions Veinals per a la realització d'activitats
Aprovació justificants convocatòria 2020 subvencions Associacions de veïns i Federacions veïnals per a la realització d'activitats
Aprovació provisional Bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a fomentar l'inici d'activitats econòmiques amb centre de treball a la ciutat de Tarragona
Aprovació provisional concessió de subvencions 2017 a les associacions de veïns i federacions veïnals de Tarragona
Atorgament subvenció nominativa a l'associació La Teulada
Bases Reguladores Subvencions de Projectes d'EpD
Bases Reguladores de les subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional
Bases generals per l'atorgament de subvencions a entitats ciutadanes
Bases i convocatòria ajuts sector cultural Tarragona
Bases i convocatòria 2015 ajuts a la contractacció de participants en programes de polítiques actives d'ocupació promogudes per l'SMO
Temporalmente despublicado
27/10/2015 16:56 - Registro de publicación
Bases i convocatòria subvencions reparacions façanes Part Alta
Bases reguladores ajuts per rehabilitació habitatges lloguer social
Bases reguladores del programa d'ajuts per a la transformació digital de persones treballadores autònomes i microempreses de la ciutat de Tarragona
CONVOCATÒRIA 2018 AJUTS A LA CONTRACTACIÓ
CONVOCATÒRIA 2019 DE CONCESSIÓ D'AJUTS A PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE HAGIN INICIAT UNA NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA AMB CENTRE DE TREBALL A LA CIUTAT DE TARRAGONA
Concovcatòria 2017 subvencions per a Clubs i Entitats Esportives.
Convocatoria 2017 subvencions esportives per a Centres d'Ensenyament i AMPA'S
Convocatoria de subvencions per Associacions de Veïns i Federacions Veinals 2018
Convocatòria 2015 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat
Convocatòria 2016 subvencions entitats en àmbit de la discapacitat
Convocatòria 2017 subvencions entitats en àmbit de la discapacitat
Convocatòria 2018 Premis Empresa Tarragona Impulsa
Convocatòria 2018 Premis Empresa Tarragona Impulsa
Convocatòria 2018 de subvencíons per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional
Convocatòria 2018 per a projectes d'educació per al desenvolupament
Convocatòria 2018 subvencions entitats àmbit discapacitat. Modalitat 1
Convocatòria 2019 Premis Empresa Tarragona Impulsa
Temporalmente despublicado
17/04/2019 13:02 - Registro de publicación
Convocatòria 2019 de concessió de subvencions a centres d'ensenyament i AMPAS pel foment de l'activitat esportiva
Convocatòria 2019 de concessió de subvencions a entitats i associacions esportives per la promoció de l'esport
Convocatòria 2019 de concessió de subvencions a esportistes amb diversitat funcional pel foment de l'activitat esportiva i dedicació
Convocatòria 2019 de concessió de subvencions a esportistes pel foment de l'activitat esportiva i dedicació
Convocatòria 2019 de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional
Convocatòria 2019 per a projectes d'educació per al desenvolupament
Convocatòria 2019.Subvencions projectes entitats en l'àmbit de la discapacitat. Modalitat 2
Convocatòria 2019.Subvencions projectes entitats en l'àmbit de la discapacitat. Modalitat 1
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a Centres d'Ensenyament i AMPAs.
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a Esportistes Individuals.
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a Esportistes amb diversitat funcional.
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a les Entitats i Associacions Esportives.
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a les entitats ciutadanes de Tarragona per a la realització d'activitats
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats de l'ambit de la discapacitat - Modalitat 2
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat - Modalitat 1
Convocatòria 2020 de subvencions a les Associacions de veïns i Federacions veïnals de Tarragona
Convocatòria 2020 de subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional
Convocatòria 2020 de subvencions per a projectes d’Educació per al Desenvolupament
Convocatòria 2020 dels Premis Tarragona Open Future
Convocatòria 2020 dels ajuts econòmics adreçats a unitats convivencials amb escassa capacitat econòmica
Convocatòria 2020 subvencions foment ocupació
Convocatòria 2021 Linia Crea del programa de beques 'Tarragona Economia Social i Solidària'
Convocatòria 2021 Premis Tarragona Open Future
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions a Centres d'Ensenyament i AMPAs.
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions a Esportistes Individuals.
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions a Esportistes amb diversitat funcional.
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions a les Entitats i Associacions Esportives.
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions a les entitats ciutadanes de Tarragona
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat - Modalitat 1
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat - Modalitat 2
Convocatòria 2021 de subvencions a les Associacions de veïns i Federacions veïnals de Tarragona
Convocatòria 2021 del Programa d'ajuts per a la transformaicó digital
Convocatòria Premis Empresa Tarragona Impulsa 2018
Convocatòria Premis Tarragona Impulsa 2016
Convocatòria ajuts a la contractació 2017
Temporalmente despublicado
10/07/2017 09:42 - Registro de publicación
Convocatòria ajuts a la contractació de participants en polítiques actives d'ocupació promogudes per l'SMO
Temporalmente despublicado
25/08/2016 10:43 - Registro de publicación
Convocatòria ajuts per a fomentar l'inici d'una activitat econòmica amb centre de treball a Tarragona
Temporalmente despublicado
11/10/2018 08:49 - Registro de publicación
Convocatòria concurs dels premis "Empresa Tarragona Smart City"
Temporalmente despublicado
02/09/2015 13:16 - Registro de publicación
Convocatòria de Subvencions 2019 per a Entitats Ciutadanes de Tarragona
Convocatòria de Subvencions a les Associacions de Veïns i Federacions Veïnals 2012
Temporalmente despublicado
22/06/2012 14:01 - Registro de publicación
Convocatòria de Subvencions a les Entitats Ciutadanes, Culturals, Socials, etc. 2012
Temporalmente despublicado
22/06/2012 14:03 - Registro de publicación
Convocatòria de subvencions Cooperació 2016
Convocatòria de subvencions Entitats Ciutadanes 2017
Convocatòria de subvencions a les entitats ciutadanes, socials, culturals, etc. per a l'any 2013
Temporalmente despublicado
24/05/2013 09:50 - Registro de publicación
Convocatòria de subvencions associacions de veïns i federacions veïnals 2016
Convocatòria de subvencions conselleria de Cooperació 2015
Convocatòria de subvencions de cooperació 2017
Convocatòria de subvencions de la conselleria de cooperació 2014
Temporalmente despublicado
14/03/2014 09:19 - Registro de publicación
Convocatòria de subvencions entitats ciutadanes de Tarragona 2015
Convocatòria de subvencions per a Associacions de Veïns i Federacions veïnals per les activitats realitzades durant l'any 2019
Convocatòria de subvencions per a les associacions de veïns i federacions veïnals de Tarragona per a l'any 2013
Temporalmente despublicado
19/09/2013 14:02 - Registro de publicación
Convocatòria de subvencions per a les entitats de Tarragona 2018
Convocatòria del programa d'ajuts per a fomentar l'inici de noves activitats econòmiques
Convocatòria del programa d'ajuts per a fomentar l'inici de noves activitats econòmiques 2021
Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats ciutadanes, socials, culturals, etc. 2014
Convocatòria subvencions Clubs i Entitats Esportives 2016
Convocatòria subvencions Esportistes 2016
Convocatòria subvencions Esportistes Discapacitats 2016
Convocatòria subvencions associacions de veïns i federacions veinals 2017
Convocatòria subvencions associacions de veïns i federacions veinals Tarragona 2014
Temporalmente despublicado
16/05/2014 13:53 - Registro de publicación
Convocatòria subvencions entitats ciudadanes 2016
Convocatòria subvencions esportistes 2017
Convocatòria subvencions esportistes amb diversitat funcional 2017
Convocatòria subvencions esportives AMPAS i Centres d'Ensenyament
Convocatória subvencions d'Esports 2015
Convocàtoria concessió de subvencions a les entitats i associacions esportives 2013
Temporalmente despublicado
03/07/2013 13:51 - Registro de publicación
Justificació total ajuts a la contractació 2019
Noves subvencions directes per al sector comercial de Tarragona
Prorroga del termini per presentació sol·licituds subvenció al Sector Comercial
Publicació del Decret d'aprovació de Subvencions Directes al Sector Comercial de Tarragona.
Publicació del Decret d'aprovació de Subvencions Directes participació a l'App Som Comerç TGN
Publicació resolució aprovació de Subvencions Directes per reducció del lloguer de locals comercials.
Resolució definitiva concessió subvencions Associacions de Veïns 2019
Resolució definitiva concessió subvencions Entitats Ciutadanes 2019
Resolució provisional ajuts sectors culturals
Resolució provisional concessió subvencions Associacions de Veïns 2019
Resolució provisional subvencions atorgades entitats ciutadanes 2019
Resolució provisional subvencions atorgades entitats ciutadanes 2019
SUBVENCIÓ DIRECTA AJUTS A LA PARTICIPACIÓ A L'APLICACIÓ "Som Comerç TGN"
Subvencions AMPA'S i centres d'ensenyament
Temporalmente despublicado
03/06/2013 11:42 - Registro de publicación
Subvencions Esports 2014
Temporalmente despublicado
09/05/2014 12:22 - Registro de publicación
Subvencions esportistes discapacitats 2013
Temporalmente despublicado
03/06/2013 11:34 - Registro de publicación
Subvencions per a centres d'ensenyament i AMPA'S
Subvencions per a entitats i associacions esportives de Tarragona
Subvencions per a esportistes de Tarragona
Subvencions per a esportistes discapacitats de Tarragona
Subvencions per a la instal·lació d'ascensors en edificis ja construïts
Subvenció de suport a l'Associacionisme Comercial
Subvenció de suport a les activitats de Dinamització Comercial
Subvenció directa a propietaris de locals comercials llogats a empresaris de comerç per reducció de la quota mensual del lloguer del local comercial durant l'estat d'alarma COVID-19
ajuts a la contractació de participants en polítiques actives d'ocupació de l'SMO
aprovació definitiva bases ajuts contractació participants programes ocupació municipals
Temporalmente despublicado
24/08/2016 12:38 - Registro de publicación
convocatòria d'ajuts a la contractació 2019
Temporalmente despublicado
20/08/2019 13:51 - Registro de publicación

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

El Ayuntamiento de Tarragona utiliza cookies propias y de terceros para prestar un servicio satisfactorio mediante cookies técnicas, de personalización y para fines analíticos. Haga clic a continuación para autorizar el uso. Más información en Política de cookies.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

  • __utma  Se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. Expira a los 2 años a partir de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmt  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira a los 10 minutos
  • __utmb  Se utiliza para determinar nuevas sesiones o visitas. Expira a los 30 minutos después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmc  Se utiliza para determinar si un usuario estaba a una nueva sesión o de visita. Expira al cerrar la sesión del navegador
  • __utmz  Guarda la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario a la página web. Expira a los 6 meses después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmv  Se utiliza para guardar datos variables personalizados del visitante. Expira a los 2 años después de la configuración o actualitzación del sitio
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros