Fecha y hora oficial: martes 22 de octubre de 2019, 01:26:10
Sincronizar Interrupciones

Ayudas y subvenciones

 
Se han encontrado 87 ayudas o subvenciones

Convocatorias abiertas

Se han encontrado 4 ayudas o subvenciones
Convocatòria 2019 Premis Empresa Tarragona Impulsa
17/04/2019 13:02 - Registro de publicación

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 13/05/2019

El plazo para presentar las justificaciones finaliza el 30/12/2019

Convocatòria de Subvencions 2019 per a Entitats Ciutadanes de Tarragona
13/02/2019 08:50 - Registro de publicación

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 04/03/2019

El plazo para presentar las justificaciones finaliza el 20/01/2020

Convocatòria de subvencions per a Associacions de Veïns i Federacions veïnals per les activitats realitzades durant l'any 2019
12/02/2019 11:55 - Registro de publicación

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 04/03/2019

El plazo para presentar las justificaciones finaliza el 20/01/2020

convocatòria d'ajuts a la contractació 2019
20/08/2019 13:51 - Registro de publicación

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 24/09/2019

El plazo para presentar las justificaciones finaliza el 26/10/2020

Convocatorias cerradas

Se han encontrado 83 ayudas o subvenciones
Ajuts a la contractació de participants en programes d'ocupació municipal
Temporalmente despublicado
18/11/2014 14:55 - Registro de publicación
Ajuts a les famílies per a l'adquisició de material escolar del curs 2012-2013
Ajuts econòmics per a la reparació de façanes i elements sortints annexes en edficis plurifamiliars ja construïts situats al municipi de Tarragona per a l'exercici 2012
Ajuts per a despeses bàsiques de la Llar 2018
Ajuts per a unitats convivencials amb escassa capacitat econòmica
Ajuts socials relatius a l'IBI en situació de transmissió de l'habitatge habitual per execució hipotecària o dació en pagament
Anunci resolució provisional subvencions projectes àmbit discapacitat
Temporalmente despublicado
18/11/2016 12:01 - Registro de publicación
Aprovació definitiva bases dels premis Empresa Tarragona Smart City
Aprovació definitiva dels ajuts a la contractació
Aprovació inicial bases concessió subvencions reparació façanes
Aprovació inicial bases premis empresa Tarragona Impulsa
Aprovació justificacions any 2018 subvencions Associacions de Veïns
Aprovació provisional concessió de subvencions 2017 a les associacions de veïns i federacions veïnals de Tarragona
Bases Reguladores Subvencions de Projectes d'EpD
Bases Reguladores de les subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional
Bases generals per l'atorgament de subvencions a entitats ciutadanes
Bases i convocatòria 2015 ajuts a la contractacció de participants en programes de polítiques actives d'ocupació promogudes per l'SMO
Bases i convocatòria subvencions reparacions façanes Part Alta
Bases reguladores de les subvencions per a projectes d'acció humanitària
CONVOCATÒRIA 2018 AJUTS A LA CONTRACTACIÓ
CONVOCATÒRIA 2019 DE CONCESSIÓ D'AJUTS A PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE HAGIN INICIAT UNA NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA AMB CENTRE DE TREBALL A LA CIUTAT DE TARRAGONA
Concovcatòria 2017 subvencions per a Clubs i Entitats Esportives.
Convocatoria 2017 subvencions esportives per a Centres d'Ensenyament i AMPA'S
Convocatoria de subvencions per Associacions de Veïns i Federacions Veinals 2018
Convocatòria 2015 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat
Convocatòria 2016 subvencions entitats en àmbit de la discapacitat
Convocatòria 2017 subvencions entitats en àmbit de la discapacitat
Convocatòria 2018 Premis Empresa Tarragona Impulsa
Convocatòria 2018 Premis Empresa Tarragona Impulsa
Convocatòria 2018 de subvencíons per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional
Convocatòria 2018 per a projectes d'educació per al desenvolupament
Convocatòria 2018 subvencions entitats àmbit discapacitat. Modalitat 1
Convocatòria 2019 de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional
Convocatòria 2019 per a projectes d'educació per al desenvolupament
Convocatòria 2019.Subvencions projectes entitats en l'àmbit de la discapacitat. Modalitat 1
Convocatòria Premis Empresa Tarragona Impulsa 2018
Convocatòria Premis Tarragona Impulsa 2016
Convocatòria ajuts a la contractació 2017
Convocatòria ajuts a la contractació de participants en polítiques actives d'ocupació promogudes per l'SMO
Convocatòria ajuts per a fomentar l'inici d'una activitat econòmica amb centre de treball a Tarragona
Convocatòria concurs dels premis "Empresa Tarragona Smart City"
Convocatòria de Subvencions a les Associacions de Veïns i Federacions Veïnals 2012
Temporalmente despublicado
22/06/2012 14:01 - Registro de publicación
Convocatòria de Subvencions a les Entitats Ciutadanes, Culturals, Socials, etc. 2012
Temporalmente despublicado
22/06/2012 14:03 - Registro de publicación
Convocatòria de subvencions Cooperació 2016
Convocatòria de subvencions Entitats Ciutadanes 2017
Convocatòria de subvencions a les entitats ciutadanes, socials, culturals, etc. per a l'any 2013
Temporalmente despublicado
24/05/2013 09:50 - Registro de publicación
Convocatòria de subvencions associacions de veïns i federacions veïnals 2016
Convocatòria de subvencions conselleria de Cooperació 2015
Convocatòria de subvencions de cooperació 2017
Convocatòria de subvencions de la conselleria de cooperació 2014
Temporalmente despublicado
14/03/2014 09:19 - Registro de publicación
Convocatòria de subvencions entitats ciutadanes de Tarragona 2015
Convocatòria de subvencions per a les associacions de veïns i federacions veïnals de Tarragona per a l'any 2013
Temporalmente despublicado
19/09/2013 14:02 - Registro de publicación
Convocatòria de subvencions per a les entitats de Tarragona 2018
Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats ciutadanes, socials, culturals, etc. 2014
Convocatòria subvencions Clubs i Entitats Esportives 2016
Convocatòria subvencions Esportistes 2016
Convocatòria subvencions Esportistes Discapacitats 2016
Convocatòria subvencions associacions de veïns i federacions veinals 2015
Convocatòria subvencions associacions de veïns i federacions veinals 2017
Convocatòria subvencions associacions de veïns i federacions veinals Tarragona 2014
Temporalmente despublicado
16/05/2014 13:53 - Registro de publicación
Convocatòria subvencions entitats ciudadanes 2016
Convocatòria subvencions esportistes 2017
Convocatòria subvencions esportistes amb diversitat funcional 2017
Convocatòria subvencions esportives AMPAS i Centres d'Ensenyament
Convocatória subvencions d'Esports 2015
Convocàtoria concessió de subvencions a les entitats i associacions esportives 2013
Temporalmente despublicado
03/07/2013 13:51 - Registro de publicación
Resolució definitiva concessió subvencions Associacions de Veïns 2019
Resolució definitiva concessió subvencions Entitats Ciutadanes 2019
Resolució provisional concessió subvencions Associacions de Veïns 2019
Resolució provisional subvencions atorgades entitats ciutadanes 2019
Resolució provisional subvencions atorgades entitats ciutadanes 2019
Subvencions AMPA'S i centres d'ensenyament
Temporalmente despublicado
03/06/2013 11:42 - Registro de publicación
Subvencions Esports 2014
Temporalmente despublicado
09/05/2014 12:22 - Registro de publicación
Subvencions esportistes discapacitats 2013
Temporalmente despublicado
03/06/2013 11:34 - Registro de publicación
Subvencions per a centres d'ensenyament i AMPA'S
Subvencions per a entitats i associacions esportives de Tarragona
Subvencions per a esportistes de Tarragona
Subvencions per a esportistes discapacitats de Tarragona
Subvencions per a la instal·lació d'ascensors en edificis ja construïts
Subvenció de suport a l'Associacionisme Comercial
Subvenció de suport a les activitats de Dinamització Comercial
ajuts a la contractació de participants en polítiques actives d'ocupació de l'SMO
aprovació definitiva bases ajuts contractació participants programes ocupació municipals

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Sede Electrónica