Data i hora oficial: dimarts 13 de abril de 2021, 11:36:50
Sincronitza Interrupcions
124 convocatòries d'ajuts o subvencions

Convocatòries obertes

5 convocatòries d'ajuts o subvencions
Bases reguladores i convocatòria de les subvencions per a projectes d'acció humanitària
07/04/2017 13:12 - Registre de publicació

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31/12/2021

El termini per presentar les justificacions finalitza el 31/03/2023

Convocatòria 2020 subvencions foment ocupació
03/07/2020 15:13 - Registre de publicació

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 15/09/2020

El termini per presentar les justificacions finalitza el 15/10/2021

Convocatòria 2021 per a projectes d'Educació per al Desenvolupament
29/03/2021 10:55 - Registre de publicació

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 28/04/2021

El termini per presentar les justificacions finalitza el 31/12/2022

Convocatòria 2021 per a projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional
29/03/2021 11:00 - Registre de publicació

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 28/04/2021

El termini per presentar les justificacions finalitza el 31/12/2022

Convocatòria de subvencions per la creació d'ocupació 2021
09/03/2021 11:25 - Registre de publicació

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30/04/2021

El termini per presentar les justificacions finalitza el 31/05/2022

Convocatòries tancades

119 convocatòries d'ajuts o subvencions
Ajuts a la contractació de participants en programes d'ocupació municipal
Temporalment despublicat
18/11/2014 14:55 - Registre de publicació
Ajuts a les famílies per a l'adquisició de material escolar del curs 2012-2013
Ajuts de menjador Llars d'Infants Municipals 2020-2021
Temporalment despublicat
23/12/2020 10:43 - Registre de publicació
Ajuts directes al sector terciari de restauració, oci nocturn i serveis d'atenció personal.
Ajuts econòmics per a la reparació de façanes i elements sortints annexes en edficis plurifamiliars ja construïts situats al municipi de Tarragona per a l'exercici 2012
Ajuts menjador llars d'infants municipals 2020-2021
Ajuts per a despeses bàsiques de la Llar 2018
Ajuts per a unitats convivencials amb escassa capacitat econòmica
Ajuts socials relatius a l'IBI en situació de transmissió de l'habitatge habitual per execució hipotecària o dació en pagament
Anunci resolució provisional subvencions projectes àmbit discapacitat
Temporalment despublicat
18/11/2016 12:01 - Registre de publicació
Aprovació definitiva bases dels premis Empresa Tarragona Smart City
Aprovació definitiva dels ajuts a la contractació
Aprovació inicial bases concessió subvencions reparació façanes
Aprovació inicial bases premis empresa Tarragona Impulsa
Temporalment despublicat
25/08/2016 10:44 - Registre de publicació
Aprovació justificacions any 2018 subvencions Associacions de Veïns
Aprovació justificants convocatòria 2019 subvencions Associació de veïns i Federacions Veinals per a la realització d'activitats
Aprovació provisional Bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a fomentar l'inici d'activitats econòmiques amb centre de treball a la ciutat de Tarragona
Aprovació provisional concessió de subvencions 2017 a les associacions de veïns i federacions veïnals de Tarragona
Bases Reguladores Subvencions de Projectes d'EpD
Bases Reguladores de les subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional
Bases generals per l'atorgament de subvencions a entitats ciutadanes
Bases i convocatòria ajuts sector cultural Tarragona
Bases i convocatòria 2015 ajuts a la contractacció de participants en programes de polítiques actives d'ocupació promogudes per l'SMO
Temporalment despublicat
27/10/2015 16:56 - Registre de publicació
Bases i convocatòria subvencions reparacions façanes Part Alta
CONVOCATÒRIA 2018 AJUTS A LA CONTRACTACIÓ
CONVOCATÒRIA 2019 DE CONCESSIÓ D'AJUTS A PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE HAGIN INICIAT UNA NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA AMB CENTRE DE TREBALL A LA CIUTAT DE TARRAGONA
Concovcatòria 2017 subvencions per a Clubs i Entitats Esportives.
Convocatoria 2017 subvencions esportives per a Centres d'Ensenyament i AMPA'S
Convocatoria de subvencions per Associacions de Veïns i Federacions Veinals 2018
Convocatòria 2015 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat
Convocatòria 2016 subvencions entitats en àmbit de la discapacitat
Convocatòria 2017 subvencions entitats en àmbit de la discapacitat
Convocatòria 2018 Premis Empresa Tarragona Impulsa
Convocatòria 2018 Premis Empresa Tarragona Impulsa
Convocatòria 2018 de subvencíons per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional
Convocatòria 2018 per a projectes d'educació per al desenvolupament
Convocatòria 2018 subvencions entitats àmbit discapacitat. Modalitat 1
Convocatòria 2019 Premis Empresa Tarragona Impulsa
Temporalment despublicat
17/04/2019 13:02 - Registre de publicació
Convocatòria 2019 de concessió de subvencions a centres d'ensenyament i AMPAS pel foment de l'activitat esportiva
Convocatòria 2019 de concessió de subvencions a entitats i associacions esportives per la promoció de l'esport
Convocatòria 2019 de concessió de subvencions a esportistes amb diversitat funcional pel foment de l'activitat esportiva i dedicació
Convocatòria 2019 de concessió de subvencions a esportistes pel foment de l'activitat esportiva i dedicació
Convocatòria 2019 de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional
Convocatòria 2019 per a projectes d'educació per al desenvolupament
Convocatòria 2019.Subvencions projectes entitats en l'àmbit de la discapacitat. Modalitat 2
Convocatòria 2019.Subvencions projectes entitats en l'àmbit de la discapacitat. Modalitat 1
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a Centres d'Ensenyament i AMPAs.
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a Esportistes Individuals.
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a Esportistes amb diversitat funcional.
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a les Entitats i Associacions Esportives.
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a les entitats ciutadanes de Tarragona per a la realització d'activitats
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats de l'ambit de la discapacitat - Modalitat 2
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat - Modalitat 1
Convocatòria 2020 de subvencions a les Associacions de veïns i Federacions veïnals de Tarragona
Convocatòria 2020 de subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional
Convocatòria 2020 de subvencions per a projectes d’Educació per al Desenvolupament
Convocatòria 2020 dels Premis Tarragona Open Future
Convocatòria 2020 dels ajuts econòmics adreçats a unitats convivencials amb escassa capacitat econòmica
Convocatòria 2021 de subvencions a les Associacions de veïns i Federacions veïnals de Tarragona
Convocatòria Premis Empresa Tarragona Impulsa 2018
Convocatòria Premis Tarragona Impulsa 2016
Convocatòria ajuts a la contractació 2017
Temporalment despublicat
10/07/2017 09:42 - Registre de publicació
Convocatòria ajuts a la contractació de participants en polítiques actives d'ocupació promogudes per l'SMO
Temporalment despublicat
25/08/2016 10:43 - Registre de publicació
Convocatòria ajuts per a fomentar l'inici d'una activitat econòmica amb centre de treball a Tarragona
Temporalment despublicat
11/10/2018 08:49 - Registre de publicació
Convocatòria concurs dels premis "Empresa Tarragona Smart City"
Temporalment despublicat
02/09/2015 13:16 - Registre de publicació
Convocatòria de Subvencions 2019 per a Entitats Ciutadanes de Tarragona
Convocatòria de Subvencions a les Associacions de Veïns i Federacions Veïnals 2012
Temporalment despublicat
22/06/2012 14:01 - Registre de publicació
Convocatòria de Subvencions a les Entitats Ciutadanes, Culturals, Socials, etc. 2012
Temporalment despublicat
22/06/2012 14:03 - Registre de publicació
Convocatòria de subvencions Cooperació 2016
Convocatòria de subvencions Entitats Ciutadanes 2017
Convocatòria de subvencions a les entitats ciutadanes, socials, culturals, etc. per a l'any 2013
Temporalment despublicat
24/05/2013 09:50 - Registre de publicació
Convocatòria de subvencions associacions de veïns i federacions veïnals 2016
Convocatòria de subvencions conselleria de Cooperació 2015
Convocatòria de subvencions de cooperació 2017
Convocatòria de subvencions de la conselleria de cooperació 2014
Temporalment despublicat
14/03/2014 09:19 - Registre de publicació
Convocatòria de subvencions entitats ciutadanes de Tarragona 2015
Convocatòria de subvencions per a Associacions de Veïns i Federacions veïnals per les activitats realitzades durant l'any 2019
Convocatòria de subvencions per a les associacions de veïns i federacions veïnals de Tarragona per a l'any 2013
Temporalment despublicat
19/09/2013 14:02 - Registre de publicació
Convocatòria de subvencions per a les entitats de Tarragona 2018
Convocatòria del programa d'ajuts per a fomentar l'inici de noves activitats econòmiques
Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats ciutadanes, socials, culturals, etc. 2014
Convocatòria subvencions Clubs i Entitats Esportives 2016
Convocatòria subvencions Esportistes 2016
Convocatòria subvencions Esportistes Discapacitats 2016
Convocatòria subvencions associacions de veïns i federacions veinals 2017
Convocatòria subvencions associacions de veïns i federacions veinals Tarragona 2014
Temporalment despublicat
16/05/2014 13:53 - Registre de publicació
Convocatòria subvencions entitats ciudadanes 2016
Convocatòria subvencions esportistes 2017
Convocatòria subvencions esportistes amb diversitat funcional 2017
Convocatòria subvencions esportives AMPAS i Centres d'Ensenyament
Convocatória subvencions d'Esports 2015
Convocàtoria concessió de subvencions a les entitats i associacions esportives 2013
Temporalment despublicat
03/07/2013 13:51 - Registre de publicació
Justificació total ajuts a la contractació 2019
Noves subvencions directes per al sector comercial de Tarragona
Prorroga del termini per presentació sol·licituds subvenció al Sector Comercial
Publicació del Decret d'aprovació de Subvencions Directes al Sector Comercial de Tarragona.
Publicació del Decret d'aprovació de Subvencions Directes participació a l'App Som Comerç TGN
Publicació resolució aprovació de Subvencions Directes per reducció del lloguer de locals comercials.
Resolució definitiva concessió subvencions Associacions de Veïns 2019
Resolució definitiva concessió subvencions Entitats Ciutadanes 2019
Resolució provisional ajuts sectors culturals
Resolució provisional concessió subvencions Associacions de Veïns 2019
Resolució provisional subvencions atorgades entitats ciutadanes 2019
Resolució provisional subvencions atorgades entitats ciutadanes 2019
SUBVENCIÓ DIRECTA AJUTS A LA PARTICIPACIÓ A L'APLICACIÓ "Som Comerç TGN"
Subvencions AMPA'S i centres d'ensenyament
Temporalment despublicat
03/06/2013 11:42 - Registre de publicació
Subvencions Esports 2014
Temporalment despublicat
09/05/2014 12:22 - Registre de publicació
Subvencions esportistes discapacitats 2013
Temporalment despublicat
03/06/2013 11:34 - Registre de publicació
Subvencions per a centres d'ensenyament i AMPA'S
Subvencions per a entitats i associacions esportives de Tarragona
Subvencions per a esportistes de Tarragona
Subvencions per a esportistes discapacitats de Tarragona
Subvencions per a la instal·lació d'ascensors en edificis ja construïts
Subvenció de suport a l'Associacionisme Comercial
Subvenció de suport a les activitats de Dinamització Comercial
Subvenció directa a propietaris de locals comercials llogats a empresaris de comerç per reducció de la quota mensual del lloguer del local comercial durant l'estat d'alarma COVID-19
ajuts a la contractació de participants en polítiques actives d'ocupació de l'SMO
aprovació definitiva bases ajuts contractació participants programes ocupació municipals
Temporalment despublicat
24/08/2016 12:38 - Registre de publicació
convocatòria d'ajuts a la contractació 2019
Temporalment despublicat
20/08/2019 13:51 - Registre de publicació

Seu Electrònica