La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona aprova inicialment les Normes de Planejament Urbanístic per acord de data 3 de novembre de 2021.

En data 4 de novembre de 2021 es publica en el DOGC núm. 8536 l’acord de Govern pel qual es suspèn la vigència del Planejament urbanístic de Tarragona i s’aprecia la urgència en la tramitació de les Normes de Planejament urbanístic.

Per acord de la Comissió de Territori de Catalunya de data 9 de novembre de 2021, publicat en el DOGCnúm. 8554 de 30 de novembre de 2021, s’aprova l’entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic (NPU) per al municipi de Tarragona.

                            ENLLAÇ A LES NORMES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE TARRAGONA

Pla general vigent

Tabla de Publicaciones