Descarregar els certificats arrel de la seu electrònica

Per accedir a la seu electrònica només cal tenir instal·lats al navegador els certificats arrel o claus públiques de l'entitat emissora del certificat de la seu electrònica.

Firmaprofesional és el Prestador de Serveis de Confiança emissor del certificat de la seu electrònica de l'Ajuntament de Tarragona i facilita la informació i les claus públiques dels seus certificats a través de la seva pàgina web.

A continuació s'enllaçen les claus necessàries per al cas que fos necessària la seva instal·lació al navegador.