Inici -> Validació i comprobació de documents

Validació i comprobació de documents

 

Els documents emesos electrònicament per l'Ajuntament incorporen en el peu del document el Codi Segur de Verificació (CSV) i l'adreça de la seu electrònica on es pot comprovar l'originalitat i autenticitat del mateix, podent accedir a una còpia electrònica.

A través d'aquest servei de la seu electrònica, qualsevol usuari (habitualment un tercer receptor del document) pot comprovar el document presentat introduint el Codi Segur de Verificació (CSV) i el NIF de la persona sol·licitant. D'aquesta forma aquesta persona pot veure en pantalla el document original que en el seu moment va emetre l'Ajuntament i així comparar-ho amb l'original presentat, o descarregar-se la còpia electrònica original a través de la seu.23 de Octubre del 2018